Thêm dấu đầu dòng hoặc số thứ tự vào văn bản

Bạn có thể sử dụng các dấu đầu dòng hoặc số nhằm giúp thể hiện các phần văn bản hoặc trình tự trong bản trình bày PowerPoint của bạn.

  1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thường.

  2. Ở bên trái cửa sổ PowerPoint, bấm vào hình thu nhỏ của bản chiếu mà bạn muốn thêm văn bản đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số thứ tự vào đó.

  3. Trên bản chiếu, hãy chọn những dòng văn bản trong chỗ dành sẵn hoặc trong bảng mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc số thứ tự vào đó.

  4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn, bấm Dấu đầu dòng Button image hoặc Đánh số Button image .

    Ghi chú: 

    • Để đổi tất cả các dòng của văn bản, hãy chọn viền của đối tượng văn bản, rồi áp dụng dấu đầu dòng và số thứ tự.

    • Để tăng hoặc giảm thụt lề, để đổi khoảng cách giữa dấu đầu dòng hoặc số thứ tự và văn bản, để đổi kiểu, màu sắc hoặc kích cỡ của dấu đầu dòng hoặc số thứ tự, để đổi số thứ tự bắt đầu theo cách thủ công, v.v., hãy xem Điều chỉnh thụt lề trong danh sách đánh số hoặc đánh dấu đầu dòng trên thước.

Để biết thêm thông tin về việc định dạng và tùy chỉnh các danh sách trong PowerPoint, hãy xem mục Thay đổi màu và kiểu của các danh sách đánh số hoặc danh sách đánh dấu đầu dòng.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×