Thêm dấu đầu dòng hoặc số thứ tự vào văn bản

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng đạn hoặc số điện thoại để giúp hiện nay rất nhiều văn bản hoặc một quá trình tuần tự trong PowerPoint presentation của bạn.

  1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thường.

  2. Ở bên trái cửa sổ PowerPoint, bấm vào hình thu nhỏ của bản chiếu mà bạn muốn thêm văn bản đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số thứ tự vào đó.

  3. Trên bản chiếu, hãy chọn những dòng văn bản trong chỗ dành sẵn hoặc trong bảng mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc số thứ tự vào đó.

  4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn, bấm Dấu đầu dòng Ảnh nút hoặc Đánh số Ảnh nút.

    Ghi chú  

    • Để đổi tất cả các dòng của văn bản, hãy chọn viền của đối tượng văn bản, rồi áp dụng dấu đầu dòng và số thứ tự.

    • Để tăng hoặc giảm thụt lề, để đổi khoảng cách giữa dấu đầu dòng hoặc số thứ tự và văn bản, để đổi kiểu, màu sắc hoặc kích cỡ của dấu đầu dòng hoặc số thứ tự, để đổi số thứ tự bắt đầu theo cách thủ công, v.v., hãy xem Điều chỉnh thụt lề trong danh sách đánh số hoặc đánh dấu đầu dòng trên thước.

Để nhiều thêm về định dạng và tuỳ chỉnh danh sách trong PowerPoint, hãy xem thay đổi màu sắc và phong cách của một danh sách dấu đầu dòng hoặc số.

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ