Thêm chữ ký vào thư

Trong Outlook 2013 và Outlook 2016, bạn có thể tạo các chữ ký cá nhân hóa cho email của bạn bao gồm văn bản, hình ảnh, danh thiếp điện tử của bạn, logo, hoặc thậm chí chữ ký viết tay của bạn. Bạn có thể thiết lập để các chữ ký có thể tự động được thêm vào tất cả các thư gửi đi, hoặc bạn có thể chọn thư nào sẽ có chữ ký của bạn.

Quan trọng: Nếu bạn có tài khoản Microsoft Office 365 và sử dụng Outlook và Outlook Web App, bạn cần phải tạo chữ ký cho mỗi ứng dụng. Để tạo và sử dụng chữ ký email trong Outlook Web App, hãy xem Tạo và thêm chữ ký email trong Outlook Web App.

Thêm và thiết lập chữ ký để tự động xuất hiện trong mọi email bạn gửi

 1. Trên tab Phần đầu, chọn Email Mới.

 2. Trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, chọn Chữ ký > Chữ ký.

  Lệnh Chữ ký

 3. Dưới Chọn chữ ký để chỉnh sửa, chọn Mới và trong hộp thoại Chữ ký Mới, nhập tên cho chữ ký.

 4. Dưới Chọn chữ ký mặc định, thực hiện như sau:

  • Trong danh sách Tài khoản e-mail, chọn tài khoản email để liên kết với chữ ký.

  • Trong danh sách Thư mới, chọn chữ ký mà bạn muốn tự động được thêm vào mọi email mới. Nếu bạn không muốn tự động ký cho email của mình, hãy chấp nhận tùy chọn mặc định là (không có).

  • Trong danh sách Trả lời/chuyển tiếp, chọn chữ ký mà bạn muốn tự động được thêm (tự động ký) khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư. Nếu không, hãy chấp nhận tùy chọn mặc định là (không có).

 5. Dưới Chỉnh sửa chữ ký, nhập chữ ký, rồi chọn OK.

  Nhập chữ ký mới để sử dụng trong email của bạn

  Ghi chú: Bạn có thể tạo khối chữ ký tương tự như trong ảnh chụp màn hình. Thêm nhiều thông tin hơn, chẳng hạn như công việc hoặc chức vụ và số điện thoại, bên dưới tên bạn (chữ ký).

  Bạn có thể thay đổi giao diện của bất kỳ văn bản nào mà bạn thêm vào bằng cách sử dụng thanh công cụ định dạng mini bên trên hộp văn bản. Để có thêm nhiều ý tưởng hơn về cách tùy chỉnh chữ ký của bạn, hãy xem tạo chữ ký email tùy chỉnh trong Outlook.

Sử dụng nhiều hơn một chữ ký

Có sẵn các tùy chọn nếu bạn không muốn để cùng một chữ ký xuất hiện tự động trong mọi thư email. Bạn có thể sửa đổi các thiết đặt cho chữ ký mặc định hiện tại và không sử dụng chữ ký đó để tự động ký thư email của mình. Một cách khác là chèn thủ công chữ ký vào thư email. Hoặc bạn có thể giữ nguyên thiết đặt cho chữ ký mặc định hiện tại và loại bỏ chữ ký khỏi một thư đang mở. Bạn cũng có thể tạo một chữ ký khác để sử dụng khi cần trong thư email của mình.

 • Để chèn chữ ký thủ công, trên tab Chèn, chọn Chữ ký, rồi chọn chữ ký bạn muốn xuất hiện trong thư.

 • Để loại bỏ chữ ký khỏi thư đang mở, chọn chữ ký trong phần nội dung thư rồi nhấn Xóa.

Thực hiện thêm với chữ ký của bạn

Có một số cách giúp trang trí cho chữ ký trong thư email của bạn. Ví dụ: bạn có thể thêm chữ ký riêng kèm theo liên kết dẫn tới tài khoản phương tiện mạng xã hội của mình. Hoặc bạn có thể thêm chữ ký và liên kết chữ ký này với mẫu nền thư để sử dụng riêng khi gửi thư email về việc kinh doanh, cộng đồng hoặc sự kiện xã hội đặc biệt. Đồng thời, bạn có thể thêm chữ ký là danh thiếp điện tử và đính kèm vào email của mình.

Thêm liên kết tới tài khoản Facebook hoặc Twitter của bạn

Bạn có thể đưa gần như mọi thứ mình muốn vào chữ ký email, bao gồm các biểu tượng kèm theo liên kết tới hồ sơ Facebook hoặc Twitter của bạn chẳng hạn. Mọi thứ bạn cần là tệp đồ họa và địa chỉ web cho trang hồ sơ của bạn để tạo chữ ký tương tự như chữ ký minh họa dưới đây.

Jon Morris
Biểu tượng Twitter Biểu tượng Facebook

Tải biểu tượng dịch vụ mạng xã hội

 1. Trong Internet Explorer, bấm chuột phải vào từng biểu tượng dưới đây mà bạn muốn sử dụng.

  Biểu tượng Twitter Biểu tượng Facebook Biểu tượng LinkedIn Biểu tượng YouTube

 2. Chọn Lưu ảnh dưới dạng rồi thực hiện một trong các bước sau:

  • Chấp nhận tên tệp như đã được cung cấp.

   Hoặc

  • Thay đổi tên tệp cho tên (Ví dụ: Facebook) dịch vụ mạng xã hội mà tên đó đại diện.

 3. Chọn Màn hình nền trong danh sách thư mục, rồi chọn Lưu.

Thêm liên kết tới phương tiện mạng xã hội cho chữ ký email của bạn

 1. Trong Outlook, trên tab Phần đầu, chọn Email Mới.

 2. Trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, chọn Chữ ký > Chữ ký.

 3. Trên tab Chữ ký E-mail, chọn Mới.

 4. Nhập tên cho chữ ký, rồi chọn OK.

 5. Trong hộp Chỉnh sửa chữ ký, nhập văn bản mà bạn muốn xuất hiện cho chữ ký mới này rồi sử dụng thanh công cụ định dạng mini để tạo kiểu cho mục nhập của bạn như mong muốn.

  Mẹo: Nhấn Enter sau khi nhập văn bản cho chữ ký mới để đảm bảo biểu tượng bạn thêm được căn trên một dòng.

 6. Chọn Ảnh Nút Ảnh, vào thư mục Màn hình nền, rồi chọn biểu tượng dịch vụ mạng xã hội mà bạn đã lưu.

 7. Chọn Chèn > Siêu kết nối Nút Siêu kết nối.

 8. Trong hộp Địa chỉ, nhập địa chỉ web—ví dụ: http://www.facebook.com/tên người dùng—cho Facebook, Twitter hoặc tài khoản mạng xã hội khác của bạn tương ứng với biểu tượng, rồi chọn OK.

  Ghi chú: Nếu bạn có nhiều hơn một biểu tượng để thêm, hãy lặp lại bước 6 đến bước 8 cho từng biểu tượng mà bạn muốn thêm.

 9. Chọn OK để hoàn tất việc tạo chữ ký mới.

 10. Bên trong nội dung thư, trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, chọn Chữ ký rồi chọn chữ ký mới được tạo của bạn.

Thêm danh thiếp điện tử của bạn vào thư

Khi bạn đính kèm danh thiếp điện tử vào thư, người nhận có thể thêm danh thiếp đó vào danh sách liên hệ của mình. Bằng cách thêm Danh Thiếp Điện tử vào chữ ký email, người nhận có thể bấm chuột phải vào thiếp trong chữ ký (hoặc bấm chuột phải vào tệp đính kèm tệp liên hệ ảo (.vcf)) rồi lưu trực tiếp thông tin vào trong danh sách liên hệ của mình.

Tạo danh thiếp điện tử cá nhân của bạn

Nếu bạn không có danh thiếp điện tử riêng, bạn có thể tạo một danh thiếp cơ bản bằng cách làm theo các bước dưới đây. Bạn có thể trang trí sau cho danh thiếp bằng cách thêm, chẳng hạn như ảnh và chọn bố cục và nền. Xem mục Tạo Danh thiếp Điện tử mới hoặc sửa đổi danh thiếp hiện tại trong Tạo và chia sẻ liên hệ dưới dạng Danh thiếp Điện tử để tạo danh thiếp điện tử tương tự như danh thiếp minh họa dưới đây.

Ví dụ về chữ ký email có biểu tượng Facebook và Twitter

 1. Mở Outlook và trên tab Phần đầu, chọn Mục Mới > Liên hệ.

 2. Trên Biểu mẫu liên hệ, thực hiện như sau:

  • Điền thông tin bạn muốn chia sẻ với người khác. Ít nhất hãy cung cấp tên và địa chỉ email của bạn.

  • Thêm ảnh của bạn bằng cách bấm đúp vào hộp hình ảnh rồi mở tệp có chứa ảnh.

  • Thay đổi định dạng của danh thiếp bằng cách bấm đúp vào hình ảnh thiếp. Sử dụng tùy chọn trong hộp thoại Chỉnh sửa Danh thiếp để sửa đổi thiết kế cho thiếp, rồi chọn OK khi hoàn thành.

 3. Chọn Lưu & Đóng.

Đính kèm danh thiếp vào thư

 1. Trong thư mới, trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, chọn Đính kèm Mục > Danh thiếp, rồi chọn một tên trong danh sách.

 2. Nếu tên bạn muốn chọn không có trong danh sách, hãy chọn Danh thiếp Khác.

 3. .Trong hộp thoại Chèn Danh thiếp, trong cột Gửi Dưới dạng, chọn tên của liên hệ mà bạn muốn thêm vào thư của mình, rồi chọn OK.

  Lệnh Đính kèm Danh Thiếp Khác trên ribbon

  Ghi chú: 

  • Danh sách Danh thiếp có chứa 10 tên liên hệ gần đây nhất được chèn dưới dạng Danh thiếp Điện tử trong thư.

  • Bạn có thể chèn nhiều Danh thiếp Điện tử trong một thư.

  • Để giúp phân biệt giữa các tên trùng lặp trong menu Danh thiếp, hãy chọn Danh thiếp Khác. Nhiều thông tin hơn sẽ xuất hiện, gồm bản xem trước thiếp, trong hộp thoại Chèn Danh thiếp.

  • Nếu bạn kéo danh thiếp từ chế độ xem Danh thiếp vào một thư mới, thì thư chỉ bao gồm một tệp .vcf khi gửi đi. Tệp .vcf đính kèm này sẽ mở ra biểu mẫu liên hệ chứa toàn bộ thông tin mà người nhận có thể lưu vào danh sách liên hệ.

Xem Thêm

Tạo chữ ký email trong Outlook

Thay đổi chữ ký email

Gửi trả lời tự động "Vắng mặt" từ Outlook dành cho Windows

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Office Outlook 2007

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!