Thêm chữ ký vào thư

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo các chữ ký cá nhân hóa cho email của bạn bao gồm văn bản, hình ảnh, danh thiếp điện tử của bạn, logo, hoặc thậm chí chữ ký viết tay của bạn. Bạn có thể thiết lập để các chữ ký có thể tự động được thêm vào tất cả các thư gửi đi, hoặc bạn có thể chọn thư nào sẽ có chữ ký của bạn.

Ghi chú  

Thiết lập chữ ký để hiển thị tự động trong tất cả các thư bạn gửi đi

 1. Trên tab Trang chủ, hãy bấm Email Mới.

 2. Trên tab thư , nhấp vào chữ ký > chữ ký.

  Lệnh Chữ ký trên Ribbon trong Outlook
 3. Dưới Chọn chữ ký mặc định, trong danh sách tài khoản Email, bấm tài khoản thư để liên kết với chữ ký.

 4. Trong danh sách Thư mới, hãy chọn chữ ký bạn muốn bao gồm.

  Ghi chú  Để tạo ra một chữ ký, dưới chọn chữ ký để chỉnh sửa, bấm vào tạo mới và nhập tên cho chữ ký. Và sau đó trong hộp chỉnh sửa chữ ký , thêm chữ ký của bạn.

  Soạn thảo Chữ ký trong Outlook

  Tìm hiểu thêm về việc tạo ra một chữ ký tùy chỉnh email trong Outlook.

 5. Nếu bạn muốn bao gồm chữ ký khi bạn trả lời hay chuyển tiếp thư, trong danh sách Trả lời/chuyển tiếp, bạn chọn chữ ký. Nếu không thì bấm (không).

  Mẹo  Để loại bỏ chữ ký khỏi thư đang mở, hãy chọn chữ ký trong phần nội dung thư rồi nhấn Xóa.

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: Outlook 2013, Outlook 2016 PreviewThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ