Thêm chữ ký vào thư

Trong Outlook 2013 và Outlook 2016, bạn có thể tạo các chữ ký cá nhân hóa cho email của bạn bao gồm văn bản, hình ảnh, danh thiếp điện tử của bạn, logo, hoặc thậm chí chữ ký viết tay của bạn. Bạn có thể thiết lập để các chữ ký có thể tự động được thêm vào tất cả các thư gửi đi, hoặc bạn có thể chọn thư nào sẽ có chữ ký của bạn.

Thiết lập chữ ký để hiển thị tự động trong tất cả các thư bạn gửi đi

 1. Trên tab Trang chủ, hãy bấm Email Mới.

 2. Trên tab Thư, bấm Chữ ký > Chữ ký.

  Lệnh Chữ ký trên Ribbon trong Outlook
 3. Dưới Chọn chữ ký mặc định, trong danh sách tài khoản Email, bấm tài khoản thư để liên kết với chữ ký.

 4. Trong danh sách Thư mới, hãy chọn chữ ký bạn muốn bao gồm.

  Ghi chú  Để tạo một chữ ký, dưới Chọn chữ ký để sửa, bấm Mới và nhập tên cho chữ ký đó. Và sau đó trong hộp Sửa chữ ký, thêm chữ ký của bạn.

  Soạn thảo Chữ ký trong Outlook

  Tìm hiểu thêm về Tạo một chữ ký email tùy chỉnh trong Outlook.

 5. Nếu bạn muốn bao gồm chữ ký khi bạn trả lời hay chuyển tiếp thư, trong danh sách Trả lời/chuyển tiếp, bạn chọn chữ ký. Nếu không thì bấm (không).

  Mẹo  Để loại bỏ chữ ký khỏi thư đang mở, hãy chọn chữ ký trong phần nội dung thư rồi nhấn Xóa.

Bài viết liên quan

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Office Outlook 2007

Áp dụng Cho: Outlook 2013, Outlook 2016Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ