Thêm chú thích diễn giả vào trang chiếu của bạn

Nhập chú thích của diễn giả trong ngăn Chú thích bên dưới mỗi trang chiếu.

speaker notes pane in powerpoint

Ghi chú   Nếu bạn không nhìn thấy ngăn Ghi chú dưới mỗi trang chiếu, hãy bấm nút Ghi chú trên thanh tác vụ ở dưới cùng cửa sổ trang chiếu.

Áp dụng Cho: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016 PreviewThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ