Thêm, Cập Nhật hoặc loại bỏ thẻ tín dụng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Trung tâm quản trị Office 365, bạn có thể thêm một thẻ tín dụng mới, Cập Nhật thẻ hiện có, hoặc xóa bỏ một thẻ mà bạn không còn dùng. Bạn cũng có thể thay đổi thẻ bạn đang sử dụng thanh toán cho thuê bao.

Bạn muốn làm gì?

 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Trong trung tâm quản trị, chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Menu Thanh toán trong Trung tâm Quản trị Office 365 mới với mục Đăng ký được chọn.

 4. Chọn thuê bao mà bạn muốn thanh toán cho với thẻ mới, sau đó chọn thay đổi chi tiết thanh toán.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị nối kết "Thay đổi chi tiết thanh toán".

 5. Chọn mũi tên thả xuống dưới Thêm hoặc chọn một phương thức thanh toán và chọn thẻ tín dụng mới.

  Ảnh chụp màn hình của menu thả xuống với "Thẻ tín dụng mới" được chọn
 6. Nhập thông tin cho thẻ mới, sau đó chọn gửi.

  Ghi chú: Thẻ mới sẽ chỉ được dùng cho thuê bao Office 365 bạn đã chọn trong bước 4. Nếu bạn có thuê bao khác mà bạn muốn sử dụng thẻ mới cho, hãy làm theo các bước trong bài viết này để thay đổi thẻ được sử dụng thanh toán cho mỗi thuê bao.

 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Trong trung tâm quản trị, chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Menu Thanh toán trong Trung tâm Quản trị Office 365 mới với mục Đăng ký được chọn.

 4. Chọn thuê bao mà bạn đã mua với thẻ mà bạn muốn Cập Nhật, sau đó chọn thay đổi chi tiết thanh toán.

  Ghi chú: Nếu một quản trị mua thuê bao, bạn sẽ không thể cập nhật thông tin thẻ tín dụng cho nó. Nếu thẻ tín dụng chuẩn là hết hạn và người quản trị khác không thể Cập Nhật, bạn có thể ngăn không cho gián đoạn dịch vụ bằng cách thêm một thẻ tín dụng khác nhau cho thuê bao.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị nối kết "Thay đổi chi tiết thanh toán".

 5. Dưới Thêm hoặc chọn một phương thức thanh toán, chọn sửa chi tiết.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị nối kết "Sửa chi tiết" trên trang thay đổi chi tiết thanh toán

 6. Cập nhật thông tin thẻ tín dụng của bạn (tên trên thẻ, thanh địa chỉ. số điện thoại hoặc ngày hết hạn) khi cần thiết, sau đó chọn gửi.

  Trang chi tiết thanh toán để cập nhật thông tin thẻ tín dụng.

  Ghi chú: 

  • Bạn không cần mã CVV/CVN để cập nhật chi tiết của thẻ hiện có.

  • Bạn không thể thay đổi số trên thẻ tín dụng hiện có. Nếu vì lý do số thẻ đã thay đổi, trước tiên xóa thẻ hiện có, và sau đó thêm mới.

 7. Một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện. Nếu nó không, hãy xem khắc phục sự cố thẻ tín dụng.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị thông báo xác nhận: "phương thức thanh toán của bạn đã được cập nhật thành công."

Ghi chú: Bạn có thể loại bỏ thẻ tín dụng, miễn là bạn không có một số dư nổi bật trên thẻ và bạn không dùng nó để thanh toán cho gói đăng ký hiện hoạt.

 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Trong trung tâm quản trị, chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Menu Thanh toán trong Trung tâm Quản trị Office 365 mới với mục Đăng ký được chọn.

 4. Chọn bất kỳ thuê bao, sau đó chọn thay đổi chi tiết thanh toán.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị nối kết "Thay đổi chi tiết thanh toán".

 5. Chọn mũi tên thả xuống dưới Thêm hoặc chọn một phương thức thanh toán và chọn thẻ bạn muốn xóa.

 6. Chọn Loại bỏ.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị nối kết "Sửa chi tiết" trên trang thay đổi chi tiết thanh toán

 7. Chọn loại bỏ một lần nữa để xóa bỏ thẻ.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị các nút loại bỏ và hủy bỏ.

  Ghi chú: Bạn sẽ không thể loại bỏ một thẻ nếu nó đang hiện đang được dùng để thanh toán cho thuê bao. Nếu bạn thử, bạn sẽ nhận được thông báo trông như thế này:

  Ảnh chụp màn hình hiển thị thông báo lỗi xuất hiện nếu bạn đang sử dụng thẻ để thanh toán cho gói đăng ký hiện hoạt: "[thẻ số] đang sử dụng cho các thao tác sau: [tên gói đăng ký]"

  Để loại bỏ thẻ, hãy chọn lại và làm theo các bước trong bài viết này để thay đổi thẻ bạn đang sử dụng thanh toán cho thuê bao. Sau đó hãy thử loại bỏ thẻ lại.

 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Trong trung tâm quản trị, chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Menu Thanh toán trong Trung tâm Quản trị Office 365 mới với mục Đăng ký được chọn.

 4. Chọn thuê bao mà bạn muốn thanh toán cho với thẻ mới, sau đó chọn thay đổi chi tiết thanh toán.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị nối kết "Thay đổi chi tiết thanh toán".

 5. Chọn mũi tên thả xuống dưới Thêm hoặc chọn một phương thức thanh toán.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị nối kết "Sửa chi tiết" trên trang thay đổi chi tiết thanh toán

 6. Chọn thẻ mà bạn muốn dùng, sau đó chọn gửi. Nếu thẻ mà bạn muốn sử dụng không được liệt kê chưa, hãy chọn thẻ tín dụng mới để thêm nó.

Khắc phục sự cố thẻ tín dụng

Sự cố

Các bước khắc phục sự cố

Tôi nhận được thông báo lỗi cho biết "trình duyệt hiện đang được đặt để chặn cookie."

Thiết lập trình duyệt của bạn để cho phép cookie bên thứ ba và thử lại.

Thẻ của tôi bị từ chối.

Trước tiên, kiểm tra lại các chi tiết thẻ – số, ngày hết hạn, tên trên thẻ và địa chỉ, bao gồm các thành phố, trạng thái, và mã ZIP – xuất hiện chính xác như trên thẻ và điều khoản thẻ tín dụng của bạn. Sửa thông tin thẻ như được mô tả ở trên, nếu cần thiết.

Nếu bạn tiếp tục thấy thông báo "bị từ chối", hãy liên hệ với ngân hàng của bạn. Có thể thẻ của bạn không hoạt động — ví dụ, nếu bạn mới nhận được thẻ trong thư với ngày hết hạn Cập Nhật, bạn có thể vẫn cần kích hoạt nó. Ngân hàng của bạn có thể cũng cho bạn biết nếu thẻ của bạn không được phê duyệt cho trực tuyến, quốc tế, hoặc lặp lại các giao dịch.

Tôi cần cập nhật một số thẻ tín dụng.

Bạn không thể thay đổi số trên thẻ hiện có. Nếu vì lý do số thẻ của bạn đã thay đổi, trước tiên xóa thẻ hiện có, và sau đó thêm mới.

Tôi chỉ có một thẻ trên tài khoản của tôi và tôi muốn loại bỏ nó.

Nếu bạn chỉ có một thẻ tín dụng, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi khi bạn tìm cách để loại bỏ nó. Để sửa lỗi này, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng một phương thức thanh toán khác nhau để thanh toán cho tất cả các thuê bao của bạn, và sau đó hãy thử loại bỏ thẻ lại.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Các bước này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở cuối chủ đề này. Nếu không, đồng thời bạn vẫn gặp phải sự cố, hãy cho chúng tôi biết bạn đã cố gắng thực hiện điều gì và loại sự cố mà bạn gặp phải.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Với tư cách là người quản trị của Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn có quyền tiếp cận miễn phí với các nhân viên hỗ trợ am hiểu của chúng tôi để được hỗ trợ trước bán hàng, hỗ trợ về tài khoản và thanh toán, cũng như để được trợ giúp giải quyết các sự cố kỹ thuật. Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ thay mặt cho người dùng Office 365 trong tổ chức của mình.

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Ghi chú: Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành ở Trung Quốc, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ 21Vianet.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thay đổi phương thức thanh toán của bạn cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Thay đổi tần suất thanh toán của bạn cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Thanh toán trong Office 365 dành cho doanh nghiệp – trợ giúp quản trị

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×