Thêm đầu đề

Cách đơn giản nhất để thêm đầu đề vào tài liệu của bạn là áp dụng các kiểu đầu đề.

Nhập văn bản đầu đề và chọn nó. Bấm Trang đầu và di chuyển con trỏ đến các đầu đề khác nhau trong bộ sưu tập Kiểu. Lưu ý rằng khi bạn tạm dừng trên mỗi kiểu, văn bản của bạn sẽ thay đổi để bạn có thể thấy nó sẽ trông như thế nào trong tài liệu của bạn. Bấm vào đầu đề bạn muốn.

Nếu không nhìn thấy kiểu bạn muốn, hãy bấm vào nút Thêm để bung rộng bộ sưu tập.

Đầu đề giúp làm nổi bật văn bản và giúp người đọc tìm thấy thông tin họ cần. Sử dụng các kiểu đầu đề có một số ưu điểm: nhanh chóng lập mục lục, tổ chức lại tài liệu của bạn, và định dạng lại thiết kế mà không phải thay đổi văn bản theo cách thủ công.

Áp dụng Cho: Word 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ