Thêm âm thanh vào hội thoại tin nhắn tức thời của Lync

Để thêm âm thanh vào hội thoại tin nhắn tức thời:

  • Hãy bấm vào nút Gọi ở cuối cửa sổ trò chuyện, chọn số điện thoại bạn muốn gọi (nếu có nhiều hơn một số được liệt kê) và sau đó bấm Gọi.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Lync Basic 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ