Thực hiện một đối tượng xuất hiện trên nhiều trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để thực hiện bất kỳ văn bản, đối tượng, hoặc định dạng đặc biệt xuất hiện trên nhiều trang của Ấn phẩm của bạn, tạo chúng trên trang cái.

  1. Trên menu dạng xem , bấm Trang chính.

  2. Trong ngăn tác vụ Sửa trang chính , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh trang chính mà bạn muốn thêm văn bản, một đối tượng, hoặc thực hiện bất kỳ định dạng đặc biệt, sau đó bấm sửa.

  3. Thêm các đối tượng hoặc định dạng bạn muốn.

  4. Để trở lại trang ấn phẩm, hãy bấm Đóng dạng xem bản cái trên thanh công cụ Sửa trang chính .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×