Thực hiện di chuyển email theo giai đoạn đến Office 365

Bạn có thể di chuyển nội dung hộp thư của người dùng từ email Exchange 2003 hoặc Exchange 2007 sang Office 365 qua thời gian bằng cách sử dụng di chuyển theo giai đoạn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước qua những tác vụ liên quan để thực hiện di chuyển email theo giai đoạn. Những điều bạn cần biết về di chuyển email theo giai đoạn đến Office 365 sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quan về quy trình di chuyển. Khi bạn đã hài lòng với nội dung của bài viết đó, hãy sử dụng bài viết này để bắt đầu di chuyển hộp thư từ hệ thống email này sang hệ thống email khác.

Để biết các bước về Windows PowerShell, hãy xem Sử dụng PowerShell để thực hiện việc di chuyển theo giai đoạn sang Office 365.

Tác vụ Di chuyển

Sau đây là các tác vụ cần thực hiện khi bạn sẵn sàng bắt đầu di chuyển theo giai đoạn.

 1. Chuẩn bị cho việc di chuyển theo giai đoạn

 2. Xác nhận bạn sở hữu tên miền

 3. Dùng đồng bộ hóa thư mục để tạo người dùng trong Office 365

 4. Tạo một danh sách các hộp thư cần di chuyển

 5. Kết nối Office 365 với hệ thống email của bạn

 6. Di chuyển hộp thư của bạn

 7. Chạy lô di chuyển theo giai đoạn

 8. Chuyển đổi các hộp thư tại cơ sở thành người dùng hỗ trợ thư

 9. Định tuyến email của bạn trực tiếp đến Office 365

 10. Xóa lô di chuyển theo giai đoạn

 11. Hoàn thành các tác vụ sau khi di chuyển

Chuẩn bị cho việc di chuyển theo giai đoạn

Trước khi bạn di chuyển hộp thư đến Office 365 bằng cách dùng di chuyển theo giai đoạn, có một vài thay đổi cần phải thực hiện trước tiên đối với môi trường Exchange Server của bạn.

Cách chuẩn bị cho việc di chuyển theo giai đoạn

 1. Cấu hình Outlook Mọi nơi trên Exchange Server tại cơ sở của bạn     Dịch vụ di chuyển email sử dụng Outlook Mọi nơi (còn được gọi là RPC qua HTTP) để kết nối đến Exchange Server tại cơ sở của bạn. Để biết thông tin về cách thiết lập Outlook Mọi nơi cho Exchange 2007 và Exchange 2003, hãy xem các nguồn sau:

  Quan trọng: Bạn phải sử dụng chứng chỉ được cấp bởi một thẩm quyền xác thực (CA) đáng tin cậy với cấu hình Outlook Mọi nơi của bạn. Outlook Mọi nơi không thể được cấu hình với chứng chỉ tự ký. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách cấu hình SSL cho Outlook Mọi nơi.

 2. Tùy chọn: Xác nhận rằng bạn có thể kết nối với tổ chức Exchange của mình bằng Outlook Mọi nơi     Thử một trong các phương pháp sau đây để kiểm tra thiết đặt kết nối của bạn.

 3. Đặt quyền     Tài khoản người dùng tại cơ sở mà bạn dùng để kết nối với tổ chức Exchange tại cơ sở của mình (còn được gọi là người quản trị di chuyển) phải có quyền cần thiết để truy nhập hộp thư tại cơ sở mà bạn muốn di chuyển đến Office 365. Tài khoản người dùng này được sử dụng khi bạn Kết nối Office 365 với hệ thống email của bạn ở phần sau trong thủ tục này.

 4. Để di chuyển hộp thư, người quản trị phải có một trong các tập hợp quyền sau đây:

  • Được gán quyền FullAccess cho mỗi hộp thư tại cơ sở và được gán quyền WriteProperty để sửa đổi thuộc tính TargetAddress trên tài khoản người dùng tại cơ sở.

   hoặc

  • Được gán quyền Receive As trên cơ sở dữ liệu hộp thư tại cơ sở đang lưu trữ những hộp thư người dùng, đồng thời được gán quyền WriteProperty để sửa đổi thuộc tính TargetAddress trên tài khoản người dùng tại cơ sở.

  Để biết hướng dẫn cách đặt các quyền này, hãy xem Gán quyền Exchange để di chuyển hộp thư đến Office 365.

 5. Vô hiệu hóa Unified Messaging (UM)     Nếu UM được bật cho các hộp thư tại cơ sở mà bạn đang di chuyển, hãy tắt UM trước khi di chuyển. Bật UM cho những hộp thư đó sau khi di chuyển hoàn tất. Để được hướng dẫn từng bước, hãy xem vô hiệu hóa unified messaging.

Xác nhận bạn sở hữu tên miền

Trong lúc di chuyển, địa chỉ Giao thức Truyền Thư Đơn giản (SMTP) của mỗi hộp thư tại cơ sở sẽ được dùng đến để tạo các địa chỉ email cho hộp thư Office 365 mới. Để chạy di chuyển theo giai đoạn, tên miền tại cơ sở cần phải được xác nhận là tên miền mà bạn sở hữu trong tổ chức Office 365 của mình.

Sử dụng trình hướng dẫn miền để xác minh bạn sở hữu miền tại chỗ

 1. Lưu ý: Bạn phải là người quản trị toàn cục trong Office 365 để hoàn thành các bước sau đây.

  Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Chọn Thiết lập > Miền.

 3. Trên trang quản lý tên miền, bấm Thêm tên miền Biểu tượng Thêm để bắt đầu trình hướng dẫn tên miền.

 4. Trên trang Thêm tên miền vào Office 365, chọn Xác định tên miền và xác nhận quyền sở hữu.

 5. Nhập tên miền (ví dụ, Contoso.com) mà bạn sử dụng cho tổ chức Exchange tại cơ sở của mình, rồi chọn Tiếp.

 6. Trên trang xác nhận bạn sở hữu <tên miền của bạn>, chọn nhà cung cấp lưu trữ Hệ thống Tên Miền (DNS) của bạn từ dnah sách hoặc chọn Hướng dẫn Chung, nếu có.

 7. Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp cho nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn. Bản ghi TXT thường được chọn để xác nhận quyền sở hữu tên miền.

  Bạn cũng có thể tìm thấy các giá trị TXT hoặc MX dành riêng cho bên thuê Office 365 của bạn bằng cách thực hiện theo các chỉ dẫn trong Tập hợp các thông tin bạn cần để tạo bản ghi DNS Office 365.

  Sau khi bạn thêm bản ghi TXT hoặc MX của mình, hãy chờ khoảng 15 phút trước khi tiếp tục bước tiếp theo.

 8. Trong trình hướng dẫn tên miền Office 365, hãy chọn xong, xác thực ngay và bạn sẽ thấy trang xác thực. Chọn Hoàn tất.

  Nếu bạn không nhìn thấy trang xác thực, hãy chờ một lúc và thử lại lần nữa.

  Đừng tiếp tục đến bước tiếp theo trong trình hướng dẫn tên miền. Bây giờ bạn đã xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền tổ chức Exchange tại cơ sở và sẵn sàng tiếp tục di chuyển email.

Dùng đồng bộ hóa thư mục để tạo người dùng trong Office 365

Bạn dùng đồng bộ hóa thư mục để tạo tất cả người dùng tại cơ sở trong tổ chức Office 365 của mình.

Bạn sẽ cần cấp giấy phép cho người dùng sau khi tạo người dùng. Bạn có 30 ngày để thêm giấy phép sau khi những người dùng này đã được tạo. Để biết các bước thêm giấy phép, hãy xem Hoàn thành các tác vụ sau khi di chuyển.

Cách tạo người dùng mới

 • Bạn có thể dùng Công cụ Đồng bộ hóa của Microsoft Azure Active Directory hoặc Dịch vụ Đồng bộ hóa Microsoft Azure Active Directory (Đồng bộ hóa AAD) để đồng bộ hóa và tạo người dùng tại cơ sở của bạn trong Office 365. Sau khi hộp thư được di chuyển vào Office 365, bạn sẽ quản lý những tài khoản người dùng trong tổ chức tại cơ sở của mình và chúng được đồng bộ với tổ chức Office 365 của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tích hợp thư mục .

Tạo một danh sách các hộp thư cần di chuyển

Sau khi xác định những người dùng có hộp thư tại cơ sở mà bạn muốn di chuyển đến Office 365, bạn sẽ sử dụng tệp giá trị phân cách bằng dấu phẩy (CSV ) để tạo một lô di chuyển. Mỗi hàng trong tệp CSV - được sử dụng bởi Office 365 để chạy chức năng di chuyển - vốn có chứa thông tin về một hộp thư tại cơ sở.

Lưu ý: Không có giới hạn cho số lượng hộp thư mà bạn có thể di chuyển đến Office 365 bằng cách di chuyển theo giai đoạn. Tệp CSV cho một lô di chuyển có thể chứa tối đa 2.000 hàng. Để di chuyển hơn 2.000 hộp thư, hãy tạo các tệp CSV bổ sung và dùng mỗi tệp để tạo một lô di chuyển mới.

Thuộc tính được hỗ trợ

Tệp CSV cho kiểu di chuyển theo giai đoạn hỗ trợ ba thuộc tính sau đây. Mỗi hàng trong tệp CSV tương ứng với một hộp thư và phải chứa một giá trị cho từng thuộc tính trong số này.

Thuộc tính

Mô tả

Bắt buộc?

Địa chỉ Email

Chỉ định địa chỉ email SMTP chính yếu, ví dụ như pilarp@contoso.com, cho các hộp thư tại cơ sở.

Sử dụng địa chỉ SMTP chính yếu cho các hộp thư tại cơ sở chứ không phải ID người dùng từ Office 365. Ví dụ, nếu tên miền tại cơ sở có tên contoso.com nhưng tên miền email Office 365 có tên service.contoso.com, thì bạn sẽ dùng tên miền contoso.com cho địa chỉ email trong tệp CSV.

Bắt buộc

Mật khẩu

Mật khẩu cần được đặt cho hộp thư mới trong Office 365. Bất kỳ giới hạn mật khẩu nào được áp dụng cho tổ chức Office 365 của bạn cũng sẽ áp dụng các mật khẩu được bao gồm trong tệp CSV.

Tùy chọn

ForceChangePassword

Chỉ định liệu người dùng có cần phải thay đổi mật khẩu khi lần đầu đăng nhập hộp thư mới của mình trong Office 365 hay không. Sử dụng True hoặc False cho giá trị của tham số này.

Lưu ý: Nếu bạn đã được thực hiện một giải pháp đăng nhập đơn bằng cách triển khai Dịch vụ Liên kết Active Directory (AD FS) 2.0 (AD FS 2.0) hoặc lớn hơn trong tổ chức tại cơ sở của mình thì bạn phải sử dụng False cho giá trị của thuộc tính ForceChangePassword.

Tùy chọn

Định dạng tệp CSV

Đây là ví dụ về định dạng dành cho tệp CSV. Trong ví dụ này, ba hộp thư tại cơ sở đã được di chuyển đến Office 365.

Hàng đầu tiên hoặc hàng tiêu đề của tệp CSV liệt kê các tên của thuộc tính hoặc các trường, vốn được chỉ định trong những hàng tiếp theo. Mỗi tên thuộc tính được tách riêng bằng dấu phẩy.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Mỗi hàng bên dưới hàng tiêu đề sẽ đại diện cho một người dùng và sẽ cung cấp thông tin vốn sẽ được sử dụng để di chuyển hộp thư của người dùng. Giá trị thuộc tính trong mỗi hàng phải theo cùng một thứ tự với tên thuộc tính trong hàng tiêu đề.

Sử dụng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào hoặc sử dụng một ứng dụng như Excel để tạo tệp CSV. Lưu tệp dưới dạng tệp .csv hoặc .txt.

Lưu ý: Nếu tệp CSV chứa các ký tự không phải ASCII hoặc các ký tự đặc biệt, hãy lưu tệp CSV theo mã hóa UTF-8 hoặc theo mã hóa Unicode khác. Tùy thuộc vào ứng dụng, việc lưu tệp CSV theo mã hóa UTF-8 hoặc theo mã hóa Unicode khác có thể dễ dàng hơn khi thiết đặt bản địa của hệ thống trong máy tính trùng khớp với ngôn ngữ được dùng trong tệp CSV.

Kết nối Office 365 với hệ thống email của bạn

Điểm cuối di chuyển bao gồm thiết đặt và thông tin xác thực cần để kết nối máy chủ tại cơ sở vốn lưu trữ các hộp thư mà bạn đang di chuyển với Office 365. Để di chuyển theo giai đoạn, bạn tạo một điểm cuối di chuyển Outlook Mọi nơi. Một điểm cuối di chuyển được tạo ra để dùng cho tất cả các lô di chuyển của bạn.

Cách tạo điểm cuối di chuyển

 1. Đi đến Trung tâm quản trị Exchange.

 2. Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi tới Người nhận > Di chuyển.

 3. Chọn Thêm Biểu tượng Thêm > Điểm cuối di chuyển.

  Chọn Điểm cuối di chuyển.
 4. Trên trang Điểm cuối di chuyển, chọn Mới Biểu tượng mới .

 5. Trên trang Chọn kiểu điểm cuối di chuyển, hãy chọn Outlook Mọi nơi > Tiếp.

 6. Trên trang Nhập thông tin xác thực tài khoản tại cơ sở, hãy nhập thông tin sau:

  • Địa chỉ email     Nhập địa chỉ email của bất kỳ người dùng nào trong tổ chức Exchange tại cơ sở mà sẽ được di chuyển. Office 365 sẽ kiểm tra khả năng kết nối với hộp thư của người dùng này.

  • Tài khoản có đặc quyền     Nhập tên người dùng (định dạng tên miền\tên người dùng hoặc địa chỉ email) cho tài khoản có quyền quản trị cần thiết trong tổ chức tại cơ sở. Office 365 sẽ sử dụng tài khoản này để phát hiện điểm cuối di chuyển và kiểm tra quyền được gán cho tài khoản này bằng cách tìm cách truy nhập hộp thư có địa chỉ email đã xác định.

  • Mật khẩu của tài khoản có đặc quyền     Nhập mật khẩu cho tài khoản có đặc quyền, là tài khoản người quản trị.

 7. Chọn Tiếp và thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu Office 365 kết nối thành công với máy chủ nguồn, thì các thiết đặt kết nối được hiển thị. Chọn Tiếp.

   Kết nối được xác nhận cho điểm cuối Outlook Mọi nơi.
  • Nếu kết nối thử nghiệm với máy chủ nguồn không thành công, hãy cung cấp các thông tin sau đây:

   • Máy chủ Exchange     Nhập tên miền đầy đủ tiêu chuẩn (FQDN) cho Exchange Server tại cơ sở. Đây là tên máy chủ cho máy chủ Hộp thư của bạn. Ví dụ, EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • Máy chủ proxy RPC     Nhập FQDN cho máy chủ proxy RPC cho Outlook Mọi nơi. Thông thường, máy chủ proxy giống như URL Outlook Web App của bạn. Ví dụ, mail.contoso.com, cũng là URL cho máy chủ proxy mà Outlook sử dụng để kết nối với Exchange Server

 8. Trên trang Nhập thông tin chung, nhập một Tên điểm cuối di chuyển, ví dụ, Test5-endpoint. Bỏ trống hai hộp còn lại để dùng giá trị mặc định.

  Tên điểm cuối di chuyển.
 9. Chọn Mới để tạo điểm cuối di chuyển.

  Để xác thực Exchange Online được kết nối với máy chủ tại chỗ, bạn có thể chạy lệnh trong Ví dụ 4 của Test-MigrationServerAvailability.

Di chuyển hộp thư của bạn

Bạn tạo và chạy một lô di chuyển để di chuyển hộp thư đến Office 365.

Tạo một lô di chuyển theo giai đoạn

Để di chuyển theo giai đoạn, bạn sẽ di chuyển các hộp thư theo lô - một lô cho mỗi tệp CSV mà bạn tạo ra.

Cách tạo lô di chuyển theo giai đoạn

 1. Trong Trung tâm quản trị Exchange, dẫn hướng tới Người nhận > Di chuyển.

 2. Chọn Mới Biểu tượng mới > Di chuyển đến Exchange Online.

  Chọn Di chuyển đến Exchange Online
 3. Trên trang Chọn loại di chuyển, chọn Di chuyển theo giai đoạn > Tiếp.

 4. Trên trang Chọn người dùng, hãy chọn Duyệt và chọn tệp CSV dùng cho lô di chuyển này.

  Sau khi bạn chọn một tệp CSV, Office 365 sẽ kiểm tra tệp CSV để đảm bảo rằng:

  • Tệp không trống.

  • Tệp dùng định dạng phân cách bằng dấu phẩy.

  • Tệp không chứa nhiều hơn 2.000 hàng.

  • Tệp bao gồm cột EmailAddress bắt buộc trong hàng tiêu đề.

  • Tất cả hàng đều có cùng số cột với hàng tiêu đề.

  Nếu bất kỳ kiểm tra nào trong số các kiểm tra này không thành công, bạn sẽ nhận được một lỗi mô tả lý do không thành công. Tại thời điểm này, bạn cần sửa bất kỳ lỗi nào xảy ra trong tệp CSV và gửi lại tệp để tạo một lô di chuyển. Sau khi xác nhận được tính hợp lệ của tệp CSV, số lượng người dùng được liệt kê trong tệp CSV sẽ được hiển thị thành số lượng hộp thư cần di chuyển.

 5. Chọn Tiếp.

 6. Trên trang Xác nhận điểm cuối di chuyển, hãy xác nhận thông tin điểm cuối di chuyển được liệt kê và sau đó chọn tiếp.

  Lô di chuyển mới với điểm cuối được xác nhận.
 7. Trên trang Di chuyển cấu hình, nhập tên (không có khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt) của lô di chuyển rồi chọn tiếp. Tên lô được hiển thị trong danh sách lô di chuyển trên trang Di chuyển sau khi bạn tạo lô di chuyển.

 8. Trên trang Chạy lô, chọn một trong các thao tác sau:

  • Tự động chạy lô     Lô di chuyển sẽ chạy ngay sau khi bạn lưu lô di chuyển mới. Lô này sẽ chạy với trạng thái Đang đồng bộ.

  • Chạy lô theo cách thủ công vào lúc sau Lô di chuyển được tạo ra nhưng chưa chạy. Trạng thái của lô này là Đã tạo. Để chạy một lô di chuyển, hãy chọn lô đó trên bảng điều khiển di chuyển và sau đó chọn Chạy.

 9. Chọn mới để tạo lô di chuyển.

  Lô di chuyển mới được hiển thị trong bảng điều khiển di chuyển.

Chạy lô di chuyển theo giai đoạn

Nếu đã tạo một lô di chuyển và đặt cấu hình lô đó để chạy theo cách thủ công, bạn có thể chạy lô này bằng cách sử dụng trung tâm quản trị Exchange.

Cách chạy lô di chuyển theo giai đoạn

 1. Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi tới Người nhận > Di chuyển.

 2. Trên bảng điều khiển di chuyển, chọn lô, rồi chọn Chạy.

 3. Nếu lô di chuyển chạy thành công, trạng thái của nó trên bảng điều khiển di chuyển sẽ thay đổi sang Đang đồng bộ.

  Lô di chuyển đang đồng bộ

Hãy xác nhận rằng bước di chuyển này có tác dụng

Bạn sẽ có thể dõi theo trạng thái đồng bộ trong bảng điều khiển di chuyển. Nếu có sự cố, bạn có thể xem tệp nhật ký vốn sẽ cho bạn biết thêm thông tin về những lỗi này.

Bạn cũng có thể xác nhận rằng người dùng được tạo trong Trung tâm quản trị Office 365 khi đang tiến hành di chuyển.

Chuyển đổi các hộp thư tại cơ sở thành người dùng hỗ trợ thư sao cho những người dùng được di chuyển có thể đến được email của họ

Sau khi bạn đã di chuyển thành công một lô hộp thư, bạn cần một cách nào đó để cho phép người dùng đến được thư của họ. Một người dùng có hộp thư đã được di chuyển bây giờ sẽ có cả hộp thư tại cơ sở và hộp thư trong Office 365. Những người dùng có một hộp thư trong Office 365 sẽ dừng nhận thư mới trong hộp thư tại cơ sở.

Vì bạn chưa xong việc di chuyển của mình, nên bạn chưa sẵn sàng để hướng tất cả người dùng đến Office 365 để đến email của họ. Do đó bạn sẽ làm gì đối với những người có cả hai loại hộp thư? Những gì bạn có thể làm là thay đổi các hộp thư tại cơ sở mà bạn đã di chuyển, để thành người dùng hỗ trợ thư. Khi bạn thay đổi từ hộp thư thành người dùng hỗ trợ thư, bạn có thể hướng người dùng đó đến Office 365 để đến email của họ thay vì đến hộp thư tại cơ sở của họ.

Một lý do quan trọng khác để chuyển đổi hộp thư tại cơ sở thành người dùng hỗ trợ thư là để giữ lại địa chỉ proxy từ hộp thư Exchange Online bằng cách sao chép địa chỉ proxy sang người dùng hỗ trợ thư. Điều này cho phép bạn quản lý người dùng trên nền tảng điện toán đám mây từ tổ chức tại cơ sở của mình bằng cách sử dụng Active Directory. Tương tự, nếu bạn quyết định đình chỉ tổ chức Exchange tại cơ sở của mình sau khi đã di chuyển tất cả hộp thư đến Exchange Online thì địa chỉ proxy mà bạn đã sao chép sang người dùng hỗ trợ thư vẫn còn trong Active Directory tại cơ sở của bạn.

Để biết thêm thông tin và để tải xuống những script mà bạn có thể chạy để chuyển đổi hộp thư thành người dùng hỗ trợ thư, hãy xem những bài viết sau:

Tùy chọn: Hãy lặp lại các bước di chuyển

Bạn có thể chạy các lô đồng thời hoặc từng lô một. Hãy làm những gì thuận tiện cho lịch biểu và khả năng của bạn để giúp người khác khi họ hoàn thành việc di chuyển của mình. Hãy nhớ rằng, mỗi lô di chuyển giới hạn 2.000 hộp thư.

Khi thực hiện xong việc di chuyển tất cả mọi người đến Office 365, bạn sẽ sẵn sàng để bắt đầu gửi email trực tiếp đến Office 365 và đình chỉ hệ thống email cũ của mình.

Tùy chọn: Giảm việc trễ email

Bạn không cần phải thực hiện tác vụ này, nhưng nếu bạn bỏ qua, có thể mất nhiều thời gian hơn để email bắt đầu hiển thị trong hộp thư Office 365 mới của bạn.

Khi người ngoài tổ chức của bạn gửi email cho bạn, hệ thống email của họ không phải bao giờ cũng kiểm tra lại địa chỉ gửi email đó. Thay vào đó, hệ thống của họ lưu vị trí hệ thống email của bạn dựa trên một thiết đặt trong máy chủ DNS của bạn vốn được gọi là thời gian duy trì (TTL). Nếu bạn thay đổi vị trí hệ thống email của bạn trước khi TTL hết hạn, họ sẽ cố gắng gửi email cho bạn đến vị trí cũ trước khi phát hiện ra vị trí đó đã thay đổi. Điều này có thể dẫn đến việc chuyển thư chậm trễ. Một cách để tránh điều này là hạ thấp TTL mà máy chủ DNS của bạn cung cấp cho máy chủ bên ngoài tổ chức của bạn. Thao tác này sẽ làm cho các tổ chức khác làm mới vị trí hệ thống email của bạn thường xuyên hơn.

Việc dùng một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như 3.600 giây (một giờ) hoặc ít hơn, nghĩa là cứ mỗi giờ thì hầu hết các hệ thống email đều yêu cầu vị trí cập nhật. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt một khoảng thời gian ít nhất cũng thấp như vậy trước khi bạn bắt đầu di chuyển email. Thiết đặt này cho phép tất cả các hệ thống gửi email cho bạn đủ thời gian để xử lý thay đổi này. Sau đó, khi bạn thực hiện việc chuyển đổi cuối cùng sang Office 365, bạn có thể thay đổi TTL trở lại một khoảng thời gian dài hơn.

Nơi để thay đổi thiết đặt TTL là trên bản ghi bộ trao đổi thư của hệ thống email của bạn, còn gọi là bản ghi MX. Bản ghi này nằm trên hệ thống DNS công cộng của bạn. Nếu bạn có nhiều hơn một bản ghi MX, bạn cần thay đổi giá trị ở mỗi bản ghi thành 3.600 trở xuống.

Nếu bạn cần trợ giúp đặt cấu hình cài đặt DNS, hãy đi đến mục Hướng dẫn DNS trong Office 365 của chúng tôi.

Định tuyến email của bạn trực tiếp đến Office 365

Hệ thống email sử dụng một bản ghi DNS mang tên bản ghi MX để biết được vị trí chuyển phát email. Trong suốt quá trình di chuyển email, bản ghi MX luôn trỏ tới hệ thống email tại cơ sở của bạn. Bây giờ, việc di chuyển email đến Office 365 đã hoàn tất đối với tất cả người dùng, đến lúc trỏ bản ghi MX của bạn đến Office 365. Điều này giúp đảm bảo email đến sẽ được chuyển vào hộp thư Office 365 của bạn. Việc di chuyển bản ghi MX cũng sẽ cho phép bạn tắt hệ thống email cũ của mình khi bạn sẵn sàng.

Đối với nhiều nhà cung cấp DNS, chúng tôi có các hướng dẫn cụ thể để thay đổi bản ghi MX của bạn. Nếu nhà cung cấp DNS của bạn không nằm trong số đó hoặc nếu bạn muốn tìm hiểu hướng dẫn chung, chúng tôi đã cung cấp các hướng dẫn chung cho bản ghi MX.

Có thể mất tới 72 giờ để hệ thống email của khách hàng và đối tác của bạn nhận ra bản ghi MX đã thay đổi. Hãy chờ ít nhất 72 giờ trước khi bạn tiếp tục tác vụ tiếp theo.

Xóa lô di chuyển theo giai đoạn

Sau khi bạn thay đổi bản ghi MX và xác thực rằng tất cả email đang được định tuyến tới hộp thư Office 365, bạn có thể xóa các lô di chuyển theo giai đoạn. Xác nhận những điều sau đây trước khi bạn xóa một lô di chuyển:

 • Tất cả người dùng trong lô này đều đang sử dụng hộp thư Office 365 của mình. Sau khi xóa lô, thư được gửi đến hộp thư trên Exchange Server tại cơ sở sẽ không được sao chép vào hộp thư Office 365 tương ứng.

 • Hộp thư Office 365 đã được đồng bộ ít nhất một lần sau khi thư bắt đầu được gửi trực tiếp đến các hộp thư này. Để thực hiện điều này, hãy chắc chắn rằng giá trị trong hộp Thời gian Đồng bộ Lần cuối cho lô di chuyển gần đây hơn so với khi thư bắt đầu được định tuyến trực tiếp đến hộp thư Office 365.

Khi bạn xóa lô di chuyển theo giai đoạn, dịch vụ di chuyển sẽ dọn sạch bất kỳ bản ghi nào có liên quan đến lô di chuyển đó và xóa lô di chuyển đó. Lô này sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách lô di chuyển trên bảng điều khiển di chuyển.

Cách xóa lô di chuyển theo giai đoạn

 1. Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi tới Người nhận > Di chuyển.

 2. Trên bảng điều khiển di chuyển, chọn lô, rồi chọn Xóa.

  Có thể mất vài phút để xóa lô.

 3. Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi tới Người nhận > Di chuyển.

 4. Xác nhận rằng lô di chuyển không còn được liệt kê trong bảng điều khiển di chuyển.

Hoàn tất nhiệm vụ sau khi di chuyển

Sau khi di chuyển hộp thư đến Office 365, có các nhiệm vụ sau khi di chuyển cần phải hoàn tất.

Cách hoàn thành các tác vụ sau khi di chuyển

 1. Kích hoạt tài khoản người dùng Office 365 cho các tài khoản được di chuyển bằng cách gán giấy phép.    Nếu bạn không gán giấy phép, hộp thư sẽ bị vô hiệu hóa khi hết thời kỳ gia hạn (30 ngày). Để gán giấy phép trong Trung tâm quản trị Office 365, xem mục Gán giấy phép cho những người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp.

 2. Tạo bản ghi DNS Tự động phát hiện để người dùng có thể dễ dàng đi đến hộp thư của họ.    Sau khi đã di chuyển tất cả các hộp thư tại cơ sở đến Office 365, bạn có thể cấu hình bản ghi DNS Tự động phát hiện cho tổ chức Office 365 của mình để cho phép người dùng có thể dễ dàng kết nối với hộp thư Office 365 mới của họ với Outlook và ứng dụng khách di động. Bản ghi DNS Tự động phát hiện mới này phải sử dụng cùng một không gian tên mà bạn đang dùng cho tổ chức Office 365 của bạn. Ví dụ, nếu không gian tên trên nền điện toán đám mây của bạn là cloud.contoso.com, thì bản ghi DNS Tự động phát hiện bạn cần tạo là autodiscover.cloud.contoso.com.

  Office 365 sử dụng một bản ghi CNAME để thực thi dịch vụ Tự động phát hiện cho Outlook và ứng dụng khách di động. Bản ghi CNAME Tự động phát hiện phải chứa các thông tin sau đây:

  • Alias: autodiscover

  • Target:autodiscover.outlook.com

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo bản ghi DNS cho Office 365 khi bạn quản lý các bản ghi DNS của mình.

 3. Đình chỉ các máy chủ Exchange tại cơ sở.    Sau khi bạn đã xác nhận rằng tất cả email đang được định tuyến trực tiếp vào hộp thư Office 365 đã hoàn thành việc di chuyển, đồng thời không cần giữ lại tổ chức email tại cơ sở, bạn có thể gỡ cài đặt Exchange.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem các nguồn sau:

  Lưu ý: Ngừng hoạt động Exchange có thể có hậu quả ngoài dự kiến. Trước khi ngừng hoạt động tổ chức Exchange tại cơ sở của bạn, chúng tôi khuyên bạn hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Microsoft.

Xem Thêm

Những điều bạn cần biết về di chuyển email theo giai đoạn đến Office 365

Các cách di chuyển email đến Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×