Thực hiện cuộc bỏ phiếu trong cuộc họp Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bỏ phiếu là một cách tuyệt vời để mọi người tham gia và tương tác trong cuộc họp Skype for Business của bạn, và tìm hiểu xem họ nghĩ gì về những ý tưởng mà bạn đang chia sẻ.

 1. Trong cửa sổ cuộc họp, hãy bấm nút Trình bày nội dung Nút trình bày nội dung .

 2. Bấm Thêm, sau đó bấm bỏ phiếu.

  Nút bỏ phiếu
 3. Trong cửa sổ tạo cuộc bỏ phiếu , nhập câu hỏi của bạn và các lựa chọn câu trả lời, và sau đó bấm tạo.

  Tạo một trang bỏ phiếu

  Trang bỏ phiếu sẽ mở ra trong cuộc họp và kết quả được hiển thị cho tất cả mọi người là những người dự cuộc họp để chọn một tùy chọn.

 4. Bấm vào Hành động trong Cuộc bò phiẽu để quản lý cuộc bỏ phiếu, chẳng hạn như mở, đóng, chỉnh sửa, hiện hoặc ẩn kết quả.

  Hành động bỏ phiếu
 5. Khi bạn làm xong, bấm Dừng trình bày ở phía trên cùng của phòng họp.

 6. Để xóa bỏ trang bỏ phiếu, bấm nút trình bày , bấm Quản lý nội dung, sau đó bấm loại bỏ.

  Loại bỏ trang bỏ phiếu

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Sử dụng bảng trắng để cộng tác trong cuộc họp Skype for Business

Có một phiên hỏi đáp trong cuộc họp Skype for Business

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×