Thực hiện các tệp Publisher để in thương mại

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn cần tùy chọn in bạn không có trên máy in trên máy tính của bạn, hãy ấn phẩm của bạn để in thương mại ai có thể sao chép công việc của bạn trên một, nhấn in offset hoặc một máy in kỹ thuật số chất lượng cao.

Ví dụ, bạn có thể muốn in với số lượng lớn hơn, in trên giấy đặc biệt (chẳng hạn như bản vẽ hoặc thẻ chứng khoán), hoặc dùng đặc biệt đóng quyển, xén và hoàn thiện tùy chọn.

Nếu bạn cần hàng trăm hoặc hàng ngàn bản sao, nhà in thương mại có thể theo cách kinh tế và hiệu quả nhất để in ấn phẩm của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Tham khảo với nhà in thương mại đầu tiên

Sử dụng gói và đi trình hướng dẫn

Sử dụng bộ kiểm tra thiết kế để phát hiện bất kỳ vấn đề trong ấn phẩm của bạn

Tham khảo với nhà in thương mại đầu tiên

Bước quan trọng nhất trong quá trình làm việc với một nhà in thương mại là thảo luận mà bạn có trước khi bạn tay tắt tệp Microsoft Office Publisher của bạn vào máy in. Trước khi bạn bắt đầu dự án của bạn, mô tả các dự án của bạn và các mục tiêu, và tìm hiểu các yêu cầu máy in của bạn. Tiếp tục để tham khảo với nhà in thương mại trong quá trình thiết kế để tiết kiệm thời gian và tiền sau này.

Trước khi bạn tạo ấn phẩm của bạn, thảo luận về những thao tác sau:

 • Yêu cầu cho dù máy in chấp nhận tệp Publisher. Nếu bạn không thể xác định vị trí nhà in thương mại người nào, bạn có thể yêu cầu về các cách khác để gửi Ấn phẩm của bạn. In thương mại nhất chấp nhận PostScript tệp hoặc PDF tệp và sẽ cho bạn biết cách tạo các tệp từ Ấn phẩm của bạn.

  Ghi chú: Bạn có thể lưu dưới dạng tệp PDF hoặc XPS từ một chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 chỉ sau khi bạn cài đặt bổ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bật hỗ trợ các định dạng tệp khác, chẳng hạn như PDF và XPS.

 • Thông báo cho máy in về nhu cầu in dự án của bạn, chẳng hạn như số lượng, chất lượng, giấy chứng khoán, kích cỡ, màu được đề xuất mô hình, ràng buộc, gấp, xén, ngân sách, giới hạn kích cỡ tệp và hạn chót. Luôn yêu cầu nếu máy in có các mục mà bạn muốn tồn kho.

 • Cho phép máy in biết liệu ấn phẩm của bạn sẽ bao gồm hình ảnh được quét, và Nếu vậy, việc bạn sẽ quét chúng chính bạn hoặc có máy in thương mại hoặc dịch vụ cục quét chúng.

 • Yêu cầu hay không sẽ có bất kỳ nhiệm vụ trước khi nhấn, chẳng hạn như bẫy và áp dụng trang.

 • Yêu cầu bất kỳ khuyến nghị bạn có thể tiết kiệm tiền.

Tại sao nhà in thương mại muốn một tệp Publisher hoặc tệp PDF

Nếu bạn phát ra tệp Publisher, Dịch vụ in của bạn có quyền điều khiển cách thức in ấn phẩm của bạn. Khi in một thiết bị in ảnh là phức tạp hơn và chuyên biệt hơn khi in một máy in để bàn. Để đảm bảo chất lượng của bản in và để tránh không thành công việc in, in thương mại thích để đặt các tùy chọn in bản thân họ. In thương mại cũng có thể thực hiện bất kỳ chỉnh sửa cần thiết vào Ấn phẩm, chẳng hạn như relinking vào ảnh.

Nếu bạn phát ra tệp PDF, Dịch vụ in của bạn không cần phải có Publisher, nhưng máy in phải tin cậy mà bạn đúng cách đặt các tùy chọn in khi bạn lưu tệp. Máy in của bạn có thể tải xuống tệp PDF để của thiết bị in ảnh Raster ảnh bộ xử lý (TÁCH) và giải nén hình ảnh và thay đổi chúng nếu cần thiết. Tuy nhiên, máy in có thể thực hiện vài thay đổi hoặc sửa tệp khác. Ví dụ, Dịch vụ in không thể thực hiện thay đổi văn bản hoặc phông chữ.

Khi bạn tay tắt cả PDF và tệp Publisher, bạn cung cấp cho nhà in thương mại tùy chọn để tìm cách tốt nhất để hoàn tất lệnh in của bạn.

Đầu trang

Sử dụng gói và đi trình hướng dẫn

Các gói và hướng dẫn đáng kể giúp đơn giản hóa quy trình chuẩn bị tệp của bạn để in thương mại. Các gói và hướng dẫn tạo một tệp Publisher bữa chứa tất cả các thành phần Nhà in thương mại cần, cũng như các tệp PDF nếu bạn chọn.

Các gói và hướng dẫn tạo đồ họa được nối kết và nhúng phông chữ trong ấn phẩm của bạn sao cho dịch vụ in của bạn có quyền truy nhập vào đồ họa và kiểu chữ trong ấn phẩm của bạn. Ngoài ra, trình hướng dẫn liệt kê bất kỳ phông chữ đó không thể nhúng và báo cáo bất kỳ vấn đề với đồ họa được nối kết.

Gói Ấn phẩm của bạn bằng cách sử dụng gói và hướng dẫn

 • Trên menu tệp , trỏ đến gói và đi, sau đó bấm đưa lên một dịch vụ in thương mại.

  Các gói và hướng dẫn sẽ đưa bạn qua từng bước về quy trình đóng gói. Để biết chi tiết về các gói và hướng dẫn, hãy xem sử dụng gói và hướng dẫn đóng gói hoặc giải nén Ấn phẩm để in thương mại.

  Ghi chú: Nếu bạn thực hiện thay đổi vào Ấn phẩm của bạn sau khi bạn đóng gói các tệp của bạn, hãy chắc chắn để chạy gói và hướng dẫn lại, sao cho những thay đổi được bao gồm trong ấn phẩm mà bạn thực hiện các dịch vụ in thương mại của bạn.

Đầu trang

Sử dụng bộ kiểm tra thiết kế để phát hiện bất kỳ vấn đề trong ấn phẩm của bạn

Kiểm tra thiết kế sẽ chạy như là một phần của gói và hướng dẫn và được đặt để chạy kiểm tra in thương mại chỉ. Bạn cũng có thể chạy kiểm tra thiết kế trong khi bạn đang tạo một ấn phẩm.

Kiểm tra thiết kế liệt kê tất cả các lần xuất hiện của vấn đề về nó phát hiện ra. Những mục này có thể những thứ như một phần tử nằm một phần ngoài trang, tràn văn bản trong một mạch, hoặc hình ảnh được được định cỡ disproportionately. Trong một số trường hợp, bộ kiểm tra thiết kế có thể cung cấp cho bạn tính năng sửa tự động cho những vấn đề. Trong trường hợp khác, bạn phải khắc phục các vấn đề theo cách thủ công.

Kiểm tra thiết kế liệt kê các vấn đề theo bộ kiểm tra. Bạn có thể chọn để chạy bộ kiểm tra in thương mại, một số bộ kiểm tra hoặc tất cả các bộ.

Sau khi bạn bắt đầu kiểm tra thiết kế, nó sẽ chạy liên tục. Khi một mục được cố định, nó sẽ biến mất khỏi danh sách các vấn đề mục. Bất kỳ vấn đề mới tự động xuất hiện trong danh sách.

Chạy bộ kiểm tra thiết kế để kiểm tra Ấn phẩm của bạn

Theo mặc định, kiểm tra thiết kế sẽ chạy các kiểm tra theo loại ấn phẩm mà bạn thiết lập. Nếu bạn đang kiểm tra xem liệu một ấn phẩm đang sẵn sàng để in thương mại, một số kiểm tra mặc định có thể không cần thiết.

 1. Trên menu công cụ , bấm Kiểm tra thiết kế.

 2. Nếu bạn muốn kiểm tra thiết kế để chạy thương mại kiểm tra in chỉ, hãy chọn hộp kiểm chạy kiểm tra in thương mại và bỏ chọn hộp kiểm khác.

 3. Trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , bên dưới chọn một mục để sửa, bấm vào mũi tên bên cạnh mục bạn muốn sửa, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn đi đến mục này để đi đến trang vấn đề mục ở đâu.

  • Chọn khắc phục các gợi ý tự động sửa lỗi để tự động giải quyết vấn đề với mục.

   Ghi chú: Tự động sửa khác nhau, tùy thuộc vào vấn đề. Trong hầu hết các trường hợp, tự động sửa lỗi không sẵn dùng.

  • Bấm không bao giờ chạy này kiểm tra lại để tắt tính năng kiểm tra. Điều này ảnh hưởng đến tất cả các lần xuất hiện của vấn đề.

  • Bấm giải thích để mở một chủ đề trợ giúp đầy đủ hơn giải thích các vấn đề và cung cấp các gợi ý về cách sửa lỗi đó.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×