Thủ tục được lưu trữ tham số thuộc tính trang (ADP)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hiển thị các tham số đã xác định cho thủ tục được lưu trữ mà bạn đang tạo. Mỗi hàng của lưới chứa thông tin về một tham số. Mỗi tham số có tên, kiểu dữ liệu, và tùy chọn một giá trị mặc định.

Bạn không thể tạo một tham số mới với trang thuộc tính này; bạn chỉ có thể sửa đổi các tham số hiện có. Để tạo một tham số mới, nhập tham số trong một ô cột hoặc tiêu chí của lưới ngăn hoặc trực tiếp trong ngăn SQL.

Name

Bạn không thể sửa tên tham số trên trang thuộc tính này. Để thay đổi tên tham số, bạn phải thay đổi nó bất kỳ lúc nào đó xuất hiện trong ngăn lưới hoặc ngăn SQL. Lưu ý rằng ký tự đầu tiên của tất cả các tên tham số phải là các còng (@).

Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu xuất hiện trong biểu mẫu đặc. Biểu mẫu đặc bao gồm chiều rộng cột tối đa trong dấu ngoặc đơn sau khi tên của kiểu dữ liệu. Ví dụ:

varchar(50)

Mặc định

Giá trị mặc định là tùy chọn.

Nếu bạn thay đổi kiểu dữ liệu của tham số, giá trị mặc định sẵn có sẽ bị xóa.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×