Thụt lề, nhô lề, di chuyển và xóa nhiệm vụ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi thêm danh sách nhiệm vụ vào trang của mình, có thể bạn sẽ muốn thay đổi cách thức những nhiệm vụ này được sắp xếp trong danh sách nhiệm vụ. Bạn có thể thụt lề hoặc nhô lề một nhiệm vụ, di chuyển một nhiệm vụ lên hoặc xuống trong danh sách hoặc xóa vĩnh viễn nhiệm vụ khỏi danh sách.

Bạn có thể muốn một số nhiệm vụ được thụt vào bên dưới những nhiệm vụ khác, để cho biết một tập các nhiệm vụ con nằm dưới một nhiệm vụ lớn hơn trong dự án. Có hai cách để thực hiện việc này:

  • Nút Thụt lề và nút Nhô lề    Bấm vào khoảng trống bên trái hộp kiểm tra cho nhiệm vụ bạn muốn thụt lề hoặc nhô lề, hoặc nhấn Ctrl và bấm vào khoảng trống bên trái hộp kiểm tra để chọn nhiều nhiệm vụ. Sau đó, trên tab Nhiệm vụ, trong nhóm Cấu trúc phân cấp, hãy bấm Thụt lề hoặc Nhô lề.

  • Lối tắt bàn phím    Với nhiệm vụ được chọn, nhấn Alt + Shift + mũi tên phải để thụt lề nhiệm vụ, hoặc Alt + Shift + trái mũi tên để nhô lề nhiệm vụ.

Mẹo:  Bạn cũng có thể thụt lề nhiệm vụ như nhiệm vụ con khi bạn tạo chúng. Trong danh sách nhiệm vụ, hãy bấm vào Mở Menu (...) cho nhiệm vụ bạn muốn dùng làm nhiệm vụ chính cho nhiệm vụ con bạn sẽ thêm. Trên hộp xuất hiện, hãy bấm vào Tạo nhiệm vụ con.

Bạn cũng có thể di chuyển nhiệm vụ lên và xuống trong danh sách nhiệm vụ. Có ba cách để thực hiện việc này:

  • Kéo    Bấm vào khoảng trống ở bên trái của hộp kiểm cho nhiệm vụ bạn đang di chuyển. Con trỏ chuyển thành một mũi tên bốn chiều. Bấm và kéo nhiệm vụ đến vị trí trong danh sách nhiệm vụ mà bạn muốn nhiệm vụ được liệt kê. Danh sách nhiệm vụ phải được mở để chỉnh sửa để sử dụng phương pháp này.

  • Di chuyển Lên và Di chuyển Xuống    Bấm vào khoảng trống bên trái hộp kiểm, để đánh dấu kiểm, cho nhiệm vụ bạn muốn di chuyển. Trên tab Nhiệm vụ, trong nhóm Cấu trúc phân cấp, hãy bấm Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống để di chuyển nhiệm vụ trong danh sách.

  • Lối tắt bàn phím   chọn nhiệm vụ bạn muốn di chuyển, sau đó nhấn Alt + Shift + lên mũi tên để di chuyển nhiệm vụ lên trong danh sách, hoặc nhấn Alt + Shift + xuống mũi tên để di chuyển nhiệm vụ xuống trong danh sách. Danh sách nhiệm vụ phải được mở để chỉnh sửa để sử dụng phương pháp này.

Nếu bạn quyết định không còn cần một nhiệm vụ như là một phần của dự án, bạn có thể xóa nhiệm vụ khỏi danh sách nhiệm vụ của mình. Có ba cách để thực hiện việc này:

  • Lối tắt bàn phím    Chọn task(s) bạn muốn loại bỏ, sau đó nhấn Delete. Danh sách nhiệm vụ phải được mở để chỉnh sửa để sử dụng phương pháp này.

  • Nút Xóa mục    Bấm vào khoảng trống ở bên trái của hộp kiểm hoặc dấu kiểm, cho nhiệm vụ bạn có loại bỏ, hoặc nhấn Ctrl và bấm vào khoảng trống ở bên trái của hộp kiểm để chọn nhiều nhiệm vụ. Sau đó, trên tab nhiệm vụ , trong nhóm quản lý , hãy bấm Xóa bỏ mục.

  • Mở Menu   BấmMở Menu(...) cho nhiệm vụ bạn có loại bỏ, sau đó, trên hộp xuất hiện, bấmMở Menu(…) một lần nữa. Bấm xóa mục.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×