Thỏa thuận về Gửi bài

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thỏa thuận dịch vụ Microsoft cho site này và các điều khoản bổ sung áp dụng cho bài gửi của bạn. Vui lòng đọc chúng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản, không gửi nội dung đến Microsoft.

Để đáp lại những lợi ích mà bạn nhận được ở trang này, bạn sẽ cung cấp miễn phí cho Microsoft quyền hạn cho tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu độc quyền, để sử dụng, chia sẻ và thương mại hóa bài gửi của bạn theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào. Điều này có nghĩa là bạn đang cấp cho Microsoft quyền để:

  • Tạo lập, sử dụng, sao chép, sửa đổi và tạo ra các sản phẩm phái sinh từ bài gửi của bạn.

  • Công khai thực hiện và hiển thị, nhập, quảng bá, truyền, phân phối, cấp phép, thuê, cho thuê, cho mượn, đề nghị bán và bán bài gửi của bạn (cũng như sản phẩm phái sinh từ đó) mà có đính kèm hoặc không đính kèm tên của bạn vào bài gửi của bạn.

  • Cấp những quyền hạn này cho công chúng.

Chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân với bài gửi của bạn. Nếu bạn chọn làm như vậy, chúng tôi Thông báo về quyền riêng tư trực tuyến Microsoft sẽ quản trị.

Bạn hiểu rằng Microsoft có thể sử dụng hoặc không sử dụng hay đăng bài gửi của bạn. Chúng tôi cũng có thể loại bỏ bài gửi khỏi một website vào bất kỳ lúc nào.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×