Thẻ ghi chú trong Microsoft OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thẻ là một cách để phân loại và ưu tiên các ghi chú trong OneNote. Với thẻ, bạn có thể nhanh chóng trở lại mục quan trọng, nhắc bạn về mục hành động hoặc bộ lọc trên các ghi chú bạn muốn chia sẻ với người khác. Bạn có thể gắn thẻ cho bất kỳ điều gì từ một dòng đơn văn bản thành một đoạn văn toàn bộ.

iPad

  • Để thêm một thẻ việc cần làm, gõ nhẹ vào màn hình mà bạn muốn gắn thẻ xuất hiện, và gõ nhẹ vào để thực hiện biểu tượng Hộp kiểm Việc cần Làm trên menu nhà.

  • Để thêm kiểu thẻ khác, chạm vào màn hình mà bạn muốn vào thẻ để xuất hiện, gõ nhẹ vào biểu tượng thẻ bên cạnh biểu tượng cần làm trên menu nhà và chọn thẻ.

iPhone

  • Để thêm một thẻ việc cần làm, hãy gõ nhẹ màn hình mà bạn muốn gắn thẻ xuất hiện.

  • Trên bàn phím sẽ xuất hiện, gõ nhẹ vào biểu tượng Hộp kiểm Việc cần Làm để thực hiện.

    Lưu ý: Bạn sẽ không thể thêm các kiểu thẻ từ điện thoại của bạn. Để thêm những người khác, bạn sẽ phải sử dụng một iPad hoặc máy tính.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×