Thư trong Outlook trên web dành cho doanh nghiệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn mở Outlook trên web dành cho doanh nghiệp, hộp thư đến của bạn là điều đầu tiên bạn nhìn thấy. Hộp thư đến của bạn là nơi thư được gửi cho bạn sẽ và nơi bạn có thể sẽ mất nhiều nhất thời gian chỉ đọc và trả lời thư.

Quan trọng: Nếu bạn đang dùng một thiết bị di động, để có trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn cài đặt ứng dụng Microsoft mới nhất cho thiết bị của mình: Outlook cho iOS hoặc Outlook cho Android.

Làm việc với thư

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web dành cho doanh nghiệp.

  Ghi chú: Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản rút gọn của Outlook trên web dành cho doanh nghiệp, hãy xem tùy chọn > Phiên bản Outlook Web App. Phiên bản rút gọn của Outlook trên web dành cho doanh nghiệp được thiết kế để dùng với các trình duyệt web cũ hơn không được hỗ trợ bởi phiên bản chuẩn của Outlook trên web dành cho doanh nghiệp, để sử dụng qua kết nối chậm, và khả năng truy nhập đáp ứng nhu cầu bằng cách cung cấp một giao diện đơn giản hóa dễ dàng hơn để sử dụng với bộ đọc màn hình.

 2. Trên đầu trang, chọn Outlook (hoặc Thư). Hoặc, chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 > Thư.

  Tùy chọn điều hướng Office 365

Quên mật khẩu của bạn? Nếu bạn có tài khoản Office 365 , đi tới passwordreset.microsoftonline.com để đặt lại mật khẩu của bạn. Hoặc liên hệ với người quản trị của tổ chức của bạn để được trợ giúp.

Những điều bạn sẽ thấy trong Thư

Khi bạn mở thư, bạn có một dạng xem nhanh tiêu chuẩn của bạn và bất kỳ thư mục tùy chỉnh, danh sách thư nhận được, và một ngăn đọc cho phép bạn ngay lập tức xem lại nội dung của bất kỳ thư nào bạn chọn.

Thư trong Outlook Online

Chặn

Mô tả

Hành động

1

Thư

Tạo thư mới bằng cách chọn Thư mới .

2

Danh sách thư mục

Danh sách bao gồm các thư mục trong hộp thư của bạn. Nó có thể bao gồm thư mục, chẳng hạn như yêu thích và thư mục lưu trữ khác.

 • Chọn bung rộng Bung rộng để hiển thị danh sách thư mục, hoặc chọn thu gọn Thu gọn để ẩn nó.

 • Trong danh sách thư mục, chọn hiện Bung rộng để bung rộng danh sách, hoặc chọn ẩn Thu gọn để thu gọn danh sách.

Hãy xem làm việc với thư mục thư trong Outlook trên web trong doanh nghiệp để tìm hiểu thêm về tùy chọn sẵn dùng.

3

Hộp tìm kiếm

Trong hộp Tìm kiếm thư và mọi người , hãy nhập những gì bạn muốn tìm kiếm. Ví dụ, nhập tên của một người bạn muốn tìm thư từ, hoặc nhập văn bản mà bạn muốn tìm kiếm để tìm một thư cụ thể.

4

Danh sách thư

Thư trong thư mục hiện tại được liệt kê.

5

Ngăn đọc

Hội thoại hoặc thư mà bạn đã chọn xuất hiện trong ngăn đọc. Bạn có thể trả lời bất kỳ thư nào trong hội thoại bằng cách dùng trả lời trả lời, trả lời tất cả trả lời tất cả, hoặc chuyển tiếp chuyển tiếp ở phía trên cùng của thư.

Để biết thêm thông tin về:

Đầu Trang

Thư

Để tạo thư mới

 1. Chọn Thư mới phía trên danh sách thư mục. Một biểu mẫu thư mới mở ra trong ngăn đọc.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau để thêm người nhận:

  • Nhập tên của bất kỳ ai trong thư mục liên hệ hoặc danh sách địa chỉ của tổ chức.

   hoặc

  • Nhập địa chỉ email vào hộp tới hoặc Cc .

  Ghi chú: Lần đầu tiên bạn nhập tên của một người, kết quả tìm kiếm Outlook trên web dành cho doanh nghiệp cho địa chỉ của người đó. Tên đó được đệm ẩn để trong tương lai tìm kiếm được giải quyết nhanh chóng.

 3. Nhập một chủ đề.

 4. Nhập thư bạn muốn gửi.

  Ghi chú: Để biết thông tin về định dạng thư của bạn, hãy xem định dạng thư trong Outlook Web App.

 5. Khi bức thư đã sẵn sàng để gửi, hãy chọn gửi gửi .

Khi bạn tạo một thông điệp email mới (hoặc trả lời thư hiện có), Outlook trên web dành cho doanh nghiệp tự động lưu nó trong thư mục Thư nháp của bạn. Hành động mặc định này rất hữu ích, đặc biệt là nếu tình huống phát sinh mà yêu cầu bạn phải đình chỉ việc tạo thư mới. Bạn có thể hoàn tất việc soạn thư, khi bạn chọn.

Để hoàn tất Thư nháp

 1. Chọn Thư nháp trong danh sách thư mục.

 2. Chọn thư bạn đang soạn để xem nó trong ngăn đọc.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn tiếp tục sửa Sửa nếu bạn muốn thay đổi thư trước khi gửi nó.

   hoặc

  • Chọn loại bỏ xóa nếu bạn đã quyết định không gửi thư.

 4. Chọn gửi gửi .

Thêm một phần đính kèm, ảnh hoặc chữ ký vào thư

Để thêm phần đính kèm vào thư

 • Chọn chèn chèn > phần đính kèm ở phía trên cùng của biểu mẫu thư và duyệt tới tệp bạn muốn đính kèm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem làm việc với phần đính kèm.

Để nhúng một ảnh trong thư

Bạn có thể nhúng một ảnh trong thư để nó xuất hiện mà người nhận không phải mở nó.

 • Chọn chèn chèn > ảnh đi kèmvà duyệt tới bức ảnh bạn muốn thêm vào thư của bạn.

Để đính kèm một thư vào thư mới

 1. Trong dạng xem danh sách, hãy chọn thư mà bạn muốn đính kèm và nhấn Ctrl + C để sao chép nó.

 2. Mở thư mới hoặc trả lời hay chuyển tiếp thư hiện có.

 3. Với thư mới mở trong ngăn đọc, hãy nhấn Ctrl+V để đính kèm thư bạn đã sao chép.

Để thêm chữ ký hiện có

Nếu bạn vẫn chưa tạo chữ ký, hãy xem tạo và thêm chữ ký email trong Outlook Web App. Bạn có thể chọn để theo cách thủ công thêm chữ ký của bạn hoặc để tự động thêm nó vào tất cả các thư hoặc vào thư riêng.

 • Chọn chèn chèn > chữ ký của bạn.

Đầu Trang

Mở thư trong một cửa sổ riêng

Theo mặc định, bạn sẽ đọc và tạo thư trong ngăn đọc, nhưng không phải lúc nào đó cũng là điều bạn cần. Đôi khi bạn cần xem thư trong một cửa sổ riêng.

Khi bạn đang soạn thư mới hoặc trả lời hoặc chuyển tiếp thư bạn nhận được, bạn có thể chọn cửa sổ bật lên Mở trong cửa sổ mới ở góc trên bên phải của thư để mở nó trong cửa sổ mới.

Để mở thư trong cửa sổ riêng,

 1. Chọn thư mà bạn muốn xem trong cửa sổ riêng.

 2. Chọn Thêm menu mở rộng > mở trong cửa sổ riêng.

Đầu Trang

Thư đã xóa bỏ

Khi bạn xóa bỏ thư, thư được gửi đến thư mục khoản mục đã xóa. Thư trong thư mục khoản mục đã xóa có thể bị xóa vĩnh viễn bằng một chính sách tự động thiết lập bởi bộ phận trợ giúp của bạn, bằng cách chọn chúng trong khi trong thư mục và xóa bỏ chúng hoặc bằng cách làm trống thư mục khoản mục đã xóa. Để biết thông tin về phục hồi thư đã xóa, hãy xem khôi phục các mục đã xóa hoặc email trong Outlook Web App.

Làm trống thư mục Các mục Đã xóa
 1. Bấm chuột phải (hoặc gõ nhẹ và giữ) vào thư mục Khoản mục đã xóa .

 2. Chọn làm trống thư mục.

 3. Chọn OK để xác nhận rằng bạn muốn xóa vĩnh viễn các mục.

Đầu Trang

Danh sách thư

Khi bạn mở thư, danh sách thư nằm trong ngăn Trung tâm, hai bên ở bên trái bằng danh sách thư mục, và ở bên phải của ngăn đọc. Theo mặc định, danh sách thư Hiển thị các thư trong hộp thư đến của bạn, vào thư mục hiện tại. Thiết đặt mặc định này không giới hạn bạn mà thư sẽ được hiển thị. Bạn có thể quản lý các thư được hiển thị bằng cách chọn một bộ lọc hoặc bằng cách dùng tìm kiếm. Cũng có các công cụ sẵn dùng với danh sách thư để cho phép bạn xử lý của một số tác vụ.

 • Chọn bung rộng Bung rộng để hiển thị danh sách thư mục, hoặc chọn thu gọn Thu gọn để ẩn nó. Chọn bất kỳ thư mục trong danh sách để xem nội dung của nó.

 • Chọn biểu tượng ở phía bên phải của danh sách thư để xóa thư hoặc hội thoại hoặc để thêm cờ. Biểu tượng khác cho bạn những thư có phần đính kèm, tầm quan trọng của (cao hoặc thấp) và số lượng mục chưa đọc có nào trong hội thoại.

 • Bấm chuột phải vào thư để xem menu các tùy chọn. Có những tùy chọn chẳng hạn như đánh dấu thư là đã đọc hoặc chưa đọc, di chuyển nó vào thư mục khác hoặc tạo một quy tắc dựa trên thông báo đó. Trên màn hình cảm ứng, sử dụng gõ nhẹ và giữ để xem các tùy chọn thư.

 • Chọn Bung rộng để hiển thị tất cả thông báo hoặc hội thoại ở bên trái của thư để bung rộng một hội thoại để xem tất cả các thư trong hội thoại đó.

 • Hãy dùng nhãn ở phía trên cùng của danh sách thư để chuyển đổi giữa xem Hội thoại theo ngày và Mục theo ngày.

  danh sách thư outlook

Đầu Trang

Ngăn đọc

Ngăn đọc là nơi hiển thị thư. Bạn có thể đọc và trả lời thư trong ngăn đọc. Hoặc, bạn có thể mở thư trong cửa sổ riêng biệt (mới).

 • Để trả lời thư, hãy chọn trả lời trả lời, trả lời tất cả trả lời tất cả, hoặc chuyển tiếp chuyển tiếp ở phía trên cùng của thư. Thư mới xuất hiện trong ngăn đọc ở phía trên cùng của thư.

 • Để thay đổi tình trạng đọc của thư, sử dụng đánh dấu là đã đọc hoặc đánh dấu là chưa đọc.

 • Để xem thêm tùy chọn, hãy chọn Thêm menu mở rộng cho một menu mở rộng.

Để thay đổi vị trí của ngăn đọc
 1. Trên thanh dẫn hướng, chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > thiết đặt hiển thị > ngăn đọc.

 2. Chọn một trong các mục sau:

  • Hiển thị ngăn ở bên phải đọc, thiết đặt mặc định.

  • Hiển thị ngăn đọc ở dưới cùng

  • Ẩn ngăn đọc

 3. Chọn OK để lưu lựa chọn của bạn và để đóng cửa sổ thiết đặt hiển thị.

Đầu Trang

Tìm kiếm và bộ lọc cài sẵn

Bạn sẽ tìm thấy một hộp tìm kiếm và bộ lọc dựng sẵn ở phía trên cùng của danh sách thư.

OWA_mailsearchandfilters

 • Để tìm kiếm, trong hộp Tìm kiếm bắt đầu nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm. Danh sách các gợi ý xuất hiện bên dưới, và bạn có thể chọn một trong các gợi ý để tìm kiếm mục đó. Hoặc bạn có thể hoàn tất việc nhập nội dung tìm kiếm của bạn và sau đó nhấn Enter để bắt đầu tìm kiếm của bạn. Để xóa tìm kiếm của bạn, hãy chọn biểu tượng ở bên phải của hộp tìm kiếm.

 • Các bộ lọc dựng sẵn — tất cả, chưa đọc, tôi và được gắn cờ — là cách để nhanh chóng chọn nội dung cần hiển thị trong danh sách thư. Tất cả Hiển thị tất cả các thư chưa đọc Hiển thị thư chưa được đánh dấu là đã đọc, để tôi Hiển thị tất cả thư nơi tên của bạn xuất hiện trong hộp tới hoặc Cc danh sách và được gắn cờ cho thấy tất cả các thư được đánh dấu để thêm hành động.

Để biết thêm thông tin về tìm kiếm, hãy xem Tìm kiếm trong Outlook Web App.

Đầu Trang

Sử dụng Outlook trên web dành cho doanh nghiệp trên thiết bị di động

Quan trọng: Nếu bạn đang dùng một thiết bị di động, để có trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn cài đặt ứng dụng Microsoft mới nhất cho thiết bị của mình: Outlook cho iOS hoặc Outlook cho Android.

Nếu bạn dùng Outlook Web App trên thiết bị di động chẳng hạn như máy tính bảng hoặc một điện thoại thông minh, bạn có thể nhìn thấy nội dung khác từ hình ảnh ở trên.

Thư

Hầu hết các tính năng sẽ hoạt động giống như khi bạn sử dụng Outlook Web App trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, nhưng một số thứ sẽ khác.

Gõ nhẹ vào đi tới Dẫn hướng ở góc dưới để di chuyển giữa thư, lịchngười.

Để tìm kiếm, gõ nhẹ vào biểu tượng tìm kiếm Tìm kiếm . Để đọc thư toàn màn hình, hãy gõ nhẹ đọc biểu tượng Xem ở chế độ toàn màn hình . Gõ nhẹ biểu tượng thêm Tùy chọn khác Hiển thị nhiều lựa chọn của bạn.

Thay vì dùng bấm chuột phải để xem một trên màn hình menu, gõ nhẹ và giữ. Để chọn nhiều mục trong danh sách thư, hãy vuốt mỗi mục mà bạn muốn thêm. Để bỏ chọn một mục, hãy vuốt nó lại.

Gõ nhẹ Mới để tạo mục mới. Và gõ nhẹ Chữ V sang tráiChữ v lập để bung rộng hoặc thu gọn, mỗi lần, một phần của màn hình mà chúng xuất hiện.

Để đến tùy chọn khi bạn đang dùng một thiết bị di động, gõ nhẹ vào Thêm Tùy chọn khác , sau đó gõ nhẹ vào tùy chọn. Để biết thêm thông tin, hãy xem các tùy chọn trên thiết bị di động.

Hãy xem OWA cho iPad và OWA cho iPhone để biết thông tin về OWA cho Thiết bị.

Đầu Trang

Danh sách thư mục

Danh sách thư mục Hiển thị các thư mục mặc định được tạo ra cho tất cả hộp thư và bất kỳ thư mục nào bạn tạo. Tùy thuộc vào thiết lập trong tổ chức của bạn, bạn cũng có thể nhìn thấy yêu thích và thư mục lưu trữ.

OWA_mailfolderlist

Bạn có thể chọn bung rộng Bung rộng để hiển thị danh sách thư mục, hoặc chọn thu gọn Thu gọn để ẩn nó. Chọn bất kỳ thư mục trong danh sách để xem nội dung của nó.

Bạn có thể bấm chuột phải vào bất kỳ mục nào trong danh sách thư mục để xem menu các việc bạn có thể thực hiện, chẳng hạn như tạo một thư mục mới, xóa bỏ một thư mục hiện có, hoặc làm trống thư mục. Trên màn hình cảm ứng, gõ nhẹ và giữ một mục menu cho mục đó.

Tạo thư mục mới
 1. Bấm chuột phải (hoặc gõ nhẹ và giữ) bất kỳ thư mục trong thư mục vào danh sách và chọn tạo thư mục mới. Một thư mục mới, không có tên, được thêm dưới dạng một thư mục con vào thư mục mà bạn đã chọn.

  Để tạo một thư mục mà không phải là một thư mục con, bấm chuột phải (hoặc gõ nhẹ và giữ) tên của bạn ở phía trên thư mục hộp thư đến của bạn.

 2. Nhập tên cho thư mục mới, sau đó nhấn Enter.

Thư mục Email rác

Email được xác định là email rác tự động được chuyển đến thư mục Email rác , và bất kỳ nội dung nguy hiểm tiềm ẩn nào trong thư, ví dụ, nối kết hoặc mã chạy được, bị vô hiệu hóa.

Bạn có thể quản lý báo cáo email rác và các thiết đặt bên dưới tùy chọn menu. Xem các chủ đề dưới đây để tìm hiểu thêm về thư rác, và làm thế nào để quản lý các thiết đặt.

Đầu Trang

Tôi cần biết thêm những gì?

 • Outlook Web App sẽ sử dụng bộ kiểm tra chính tả của trình duyệt. Điều này xảy ra tự động và có thể được cấu hình bằng cách dùng thiết đặt của trình duyệt web.

 • Bạn có thể tìm thấy nối kết đến thiết đặt bằng cách chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt ở phía trên cùng của cửa sổ Outlook Web App . Có những tùy chọn cho:

Và bạn có thể tìm hiểu thêm về:

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×