Thư trong Outlook Online

Khi bạn mở Outlook Web App, điều đầu tiên bạn thấy sẽ là Hộp thư đến của mình. Hộp thư đến là nơi chứa thư được gửi cho bạn và có lẽ cũng là nơi bạn sẽ dành hầu hết thời gian để đọc và trả lời thư.

Làm việc với Thư

 1. Đăng nhập vào Outlook Web App.

  Ghi chú: Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản rút gọn của Outlook trên web dành cho doanh nghiệp, xem Tùy chọn>Phiên bản Outlook Web App. Phiên bản rút gọn của Outlook trên web dành cho doanh nghiệp được thiết kế để sử dụng với các trình duyệt web cũ hơn không được hỗ trợ bởi phiên bản tiêu chuẩn của Outlook trên web dành cho doanh nghiệp, để sử dụng qua kết nối chậm, đồng thời, nhằm đáp ứng nhu cầu về trợ năng qua việc cung cấp giao diện đơn giản hóa dễ sử dụng hơn bằng bộ đọc màn hình.

Những điều bạn sẽ thấy trong Thư

Khi mở Thư, bạn sẽ được xem nhanh thư mục tiêu chuẩn và mọi thư mục tùy chỉnh của mình, một danh sách thư đã nhận và ngăn đọc cho phép bạn xem ngay lại nội dung của mọi thư bạn chọn.

Thư trong Outlook Web App

Chặn

Mô tả

(Các) Hành động

1

Thư

Tạo thư mới bằng cách chọn Thư mới .

2

Danh sách thư mục

Danh sách bao gồm các thư mục trong hộp thư của bạn. Danh sách có thể bao gồm các thư mục khác, như thư mục Yêu thích và Lưu trữ.

 • Chọn Bung rộng Bung rộng để hiển thị danh sách Thư mục hoặc chọn Thu gọn Thu gọn để ẩn danh sách.

 • Trong danh sách Thư mục, chọn Hiển thị Bung rộng để bung rộng danh sách hoặc chọn Ẩn Thu gọn để thu gọn danh sách.

Xem mục Làm việc với thư mục thư trong Outlook trên web dành cho doanh nghiệp để tìm hiểu thêm về các tùy chọn sẵn dùng.

3

Hộp tìm kiếm

Trong hộp Tìm kiếm thư và mọi người, nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm. Ví dụ: nhập tên của người bạn muốn tìm thư họ đã gửi hoặc nhập văn bản bạn muốn tìm kiếm để tìm một thư cụ thể.

4

Danh sách thư

Thư trong thư mục hiện tại được liệt kê.

5

Ngăn đọc

Cuộc hội thoại hoặc thư bạn đã chọn sẽ xuất hiện trong ngăn đọc. Bạn có thể trả lời bất cứ thư nào trong cuộc hội thoại bằng cách sử dụng trả lời Trả lời, trả lời tất cả Trả lời tất cả hoặc chuyển tiếp thư Chuyển tiếp ở đầu thư.

Để biết thêm thông tin, xem mục:

Đầu Trang

Thư

Tạo thư mới

 1. Chọn Thư mới trên danh sách Thư mục. Một biểu mẫu thư mới sẽ mở ra trong ngăn đọc.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau để thêm người nhận:

  • Nhập tên của bất cứ ai trong thư mục liên hệ hoặc danh sách địa chỉ của tổ chức bạn. Bạn cũng có thể nhập tên của một nhóm Office 365.

   hoặc

  • Nhập địa chỉ email trong hộp Đến hoặc Cc.

  Ghi chú: Lầu đầu bạn nhập tên của một người, Outlook Web App sẽ tìm kiếm địa chỉ của người đó. Sau đó, tên sẽ được lưu bộ đệm ẩn để trong tương lai tìm kiếm sẽ được giải quyết nhanh chóng.

 3. Nhập chủ đề.

 4. Nhập thư bạn muốn gửi.

  Ghi chú:  Để biết thêm thông tin về việc định dạng thư của bạn, xem mục Định dạng thư trong Outlook Web App.

 5. Khi thư đã sẵn sàng để gửi, chọn Gửi gửi .

Khi bạn tạo thư email mới (hoặc phản hồi email hiện có), Outlook trên web dành cho doanh nghiệp sẽ tự động lưu trong thư mục Nháp. Hành động mặc định này rất hữu ích, đặc biệt nếu phát sinh tình huống đòi hỏi bạn phải tạm ngừng việc tạo thư mới. Bạn có thể hoàn tất việc soạn thư khi bạn chọn.

Hoàn tất thư nháp

 1. Chọn Nháp trong danh sách Thư mục.

 2. Chọn thư bạn đang làm việc để xem thư trong ngăn đọc, rồi tiếp tục viết thư. Hoặc chọn Bỏ Xóa nếu bạn đã quyết định không gửi thư.

 3. Khi bạn viết xong thư, chọn Gửi gửi .

Thêm tệp đính kèm, ảnh hoặc chữ ký vào thư

Thêm tệp đính kèm vào thư

 • Chọn Chèn chèn > Tệp đính kèm ở đầu biểu mẫu thư và duyệt tới tệp bạn muốn đính kèm.

Để biết thêm thông tin, xem mục Làm việc với tệp đính kèm.

Nhúng ảnh vào thư

Bạn có thể nhúng ảnh vào thư để ảnh xuất hiện mà không cần người nhận phải mở ra.

 • Chọn Chèn chèn > Ảnh tại chỗ, rồi duyệt đến ảnh bạn muốn thêm vào thư của mình.

Đính kèm thư vào thư mới

 1. Trong dạng xem danh sách, chọn thư bạn muốn đính kèm, rồi nhấn Ctrl+C để sao chép thư.

 2. Mở thư mới hoặc trả lời hay chuyển tiếp thư hiện có.

 3. Với thư mới mở trong ngăn đọc, hãy nhấn Ctrl+V để đính kèm thư bạn đã sao chép.

Thêm chữ ký hiện có

Nếu bạn chưa tạo chữ ký, xem mục Tạo và thêm chữ ký email trong Outlook Web App. Bạn có thể chọn thêm chữ ký bằng cách thủ công hoặc tự động thêm chữ ký vào mọi thư hoặc vào thư riêng.

 • Chọn Chèn chèn > Chữ ký của bạn.

Đầu Trang

Mở thư trong một cửa sổ riêng

Theo mặc định, bạn sẽ đọc và tạo thư trong ngăn đọc, nhưng không phải lúc nào đó cũng là điều bạn cần. Đôi khi bạn cần xem thư trong một cửa sổ riêng.

Khi bạn soạn thư mới, trả lời hoặc chuyển tiếp thư bạn nhận được, bạn có thể chọn cửa sổ bật lên Mở trong cửa sổ mới ở góc trên bên phải của thư để mở trong một cửa sổ mới.

 1. Trong danh sách thư, chọn thư bạn muốn xem trong một cửa sổ riêng.

 2. Chọn Hành động khác đã mở rộng menu > Mở trong cửa sổ riêng.

Đầu Trang

Thư đã xóa bỏ

Khi bạn xóa thư, thư sẽ được gửi vào thư mục Mục đã Xóa. Thư trong thư mục Mục đã Xóa có thể sẽ bị xóa vĩnh viễn theo chính sách tự động hóa do bộ phận trợ giúp đặt ra, bằng cách chọn thư khi đang ở trong thư mục đó, rồi xóa hoặc bằng cách làm trống thư mục Mục đã Xóa. Để biết thông tin về cách phục hồi thư đã xóa, xem mục Phục hồi mục hoặc email đã xóa trong Outlook Web App.

Làm trống thư mục Mục đã Xóa

 1. Bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) vào thư mục Mục đã Xóa.

 2. Chọn Làm trống thư mục.

 3. Chọn OK để xác nhận bạn muốn xóa vĩnh viễn các mục này.

Đầu Trang

Danh sách thư

Khi bạn mở Thư, danh sách thư nằm trong ngăn trung tâm, bên trái là danh sách Thư mục và bên phải là ngăn đọc. Theo mặc định, danh sách thư sẽ hiển thị thư trong Hộp thư đến, thư mục hiện tại. Cài đặt mặc định này không giới hạn thư nào được hiển thị. Bạn có thể quản lý thư được hiển thị bằng cách chọn bộ lọc hoặc sử dụng tìm kiếm. Còn có các công cụ khác sẵn dùng với danh sách thư để giúp bạn xử lý một số tác vụ.

 • Chọn Bung rộng Bung rộng để hiển thị danh sách Thư mục hoặc chọn Thu gọn Thu gọn để ẩn danh sách. Chọn thư mục bất kỳ trong danh sách để xem nội dung của thư mục.

 • Chọn biểu tượng ở bên phải danh sách thư để xóa thư hoặc cuộc hội thoại hay để gắn thêm cờ. Các biểu tượng khác sẽ hiển thị cho bạn thư có tệp đính kèm, mức độ quan trọng (cao hoặc thấp) và số mục chưa đọc hiện có trong cuộc hội thoại.

 • Bấm chuột phải vào thư để xem menu tùy chọn. Có các tùy chọn như đánh dấu thư là đã đọc hoặc chưa đọc, di chuyển thư vào thư mục khác hoặc tạo quy tắc dựa theo thư đó. Trên màn hình cảm ứng, nhấn và giữ để xem tùy chọn thư.

 • Chọn Bung rộng để hiển thị tất cả thư hoặc cuộc hội thoại ở phía bên trái thư để bung rộng cuộc hội thoại nhằm xem toàn bộ thư trong cuộc hội thoại đó.

 • Dùng nhãn ở đầu danh sách thư để chuyển đổi giữa xem Cuộc hội thoại theo ngàyMục theo ngày.

Đầu Trang

Ngăn đọc

Ngăn đọc là nơi hiển thị thư. Bạn có thể đọc và phản hồi thư trong ngăn đọc. Hoặc bạn có thể mở thư trong một cửa sổ riêng (mới).

 • Để phản hồi thư, chọn trả lời Trả lời, trả lời tất cả Trả lời tất cả hoặc chuyển tiếp thư Chuyển tiếp ở đầu thư. Một thư mới sẽ xuất hiện trong ngăn đọc ở đầu thư.

 • Để thay đổi trạng thái đọc của thư, sử dụng Đánh dấu là đã đọc hoặc Đánh dấu là chưa đọc.

 • Để xem thêm tùy chọn, chọn Hành động khác đã mở rộng menu cho menu mở rộng.

Thay đổi vị trí của ngăn đọc

 1. Trên thanh dẫn hướng, chọn Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > Cài đặt hiển thị > Ngăn đọc.

 2. Chọn một trong các mục sau:

  • Hiển thị ngăn đọc ở bên phải, cài đặt mặc định.

  • Hiển thị ngăn đọc ở dưới cùng

  • Ẩn ngăn đọc

 3. Chọn OK để lưu lựa chọn của bạn, rồi đóng cửa sổ Cài đặt hiển thị.

Đầu Trang

Tìm kiếm và bộ lọc cài sẵn

Bạn sẽ thấy hộp tìm kiếm và các bộ lọc tích hợp sẵn ở đầu danh sách thư.

 • Để tìm kiếm, trong hộp Tìm kiếm, hãy bắt đầu nhập những nội dung bạn muốn tìm kiếm. Một danh sách đề xuất sẽ xuất hiện bên dưới, đồng thời, bạn có thể chọn một trong những đề xuất đó để tìm kiếm mục đó. Hoặc bạn có thể hoàn tất việc nhập văn bản tìm kiếm của riêng mình, rồi nhấn Enter để bắt đầu tìm kiếm. Để xóa tìm kiếm, hãy chọn biểu tượng ở bên phải hộp tìm kiếm.

 • Các bộ lọc tích hợp sẵn—Tất cả, Chưa đọc, Gửi đến tôi và Có cờ—là cách để chọn nhanh những nội dung sẽ hiển thị trên danh sách thư. Bộ lọc Tất cả hiển thị tất cả các thư, Chưa đọc hiển thị thư chưa được đánh dấu là đã đọc, Gửi đến tôi hiển thị mọi thư có tên bạn xuất hiện trong danh sách Gửi đến hoặc CC và Có cờ hiển thị tất cả các thư được đánh dấu thêm hành động.

Để biết thêm thông tin về tìm kiếm, hãy xem Tìm kiếm trong Outlook Web App.

Đầu Trang

Dùng Outlook trên web dành cho doanh nghiệp trên thiết bị di động

Quan trọng: Nếu bạn đang dùng một thiết bị di động, để có trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn cài đặt ứng dụng Microsoft mới nhất cho thiết bị của mình: Outlook cho iOS hoặc Outlook cho Android.

Nếu bạn dùng Outlook Web App trên thiết bị di động, như máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, bạn có thể thấy một vài thứ khác so với hình ảnh ở trên.

Thư

Hầu hết các tính năng sẽ hoạt động giống như khi bạn sử dụng Outlook Web App trên máy tính hoặc máy tính xách tay, tuy nhiên, có một số tính năng lại được thực hiện khác.

Nhấn Đi tới Dẫn hướng ở góc phía dưới để di chuyển giữa Thư, LịchMọi người.

Để tìm kiếm, nhấn vào biểu tượng tìm kiếm Tìm kiếm . Để đọc thư trên toàn màn hình, nhấn vào biểu tượng đọc Xem ở chế độ toàn màn hình . Việc nhấn vào biểu tượng xem thêm Xem thêm tùy chọn sẽ hiển thị thêm lựa chọn.

Thay vì bấm chuột phải để xem menu trên màn hình, hãy nhấn và giữ. Để chọn nhiều mục trong danh sách thư, hãy vuốt vào từng mục bạn muốn thêm. Để bỏ chọn một mục, hãy vuốt lại mục đó lần nữa.

Nhấn vào Mới để tạo mục mới. Rồi lần lượt nhấn Hình V sang tráiHình V hướng lên để bung rộng hoặc thu gọn một phần màn hình nơi các mục xuất hiện.

Để đến Tùy chọn khi bạn đang dùng thiết bị di động, nhấn Thêm Xem thêm tùy chọn , rồi nhấn Tùy chọn. Để biết thêm thông tin, xem mục Tùy chọn trên thiết bị di động.

Xem mục OWA cho iPad và OWA cho iPhone để biết thông tin về OWA cho Thiết bị.

Đầu Trang

Danh sách thư mục

Danh sách Thư mục hiển thị các thư mục mặc định được tạo cho mọi hộp thư cùng mọi thư mục bạn tạo. Tùy theo thiết lập trong tổ chức của bạn, bạn cũng có thể thấy các thư mục Yêu thích và Lưu trữ.

Bạn có thể chọn Bung rộng Bung rộng để hiển thị danh sách Thư mục hoặc chọn Thu gọn Thu gọn để ẩn danh sách. Chọn thư mục bất kỳ trong danh sách để xem nội dung của thư mục.

Bạn có thể bấm chuột phải vào mục bất kỳ trong danh sách Thư mục để xem menu những thao tác có thể thực hiện, như tạo thư mục mới, xóa thư mục hiện có hoặc làm trống thư mục. Trên màn hình cảm ứng, nhấn và giữ một mục vào menu cho mục đó.

Tạo thư mục mới

 1. Bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) thư mục bất kỳ trong danh sách Thư mục, rồi chọn Tạo thư mục mới. Thư mục mới chưa đặt tên được thêm dưới dạng thư mục con vào thư mục bạn đã chọn.

  Để tạo thư mục không phải là thư mục con, bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) tên của bạn trên thư mục Hộp thư đến, rồi chọn Tạo thư mục mới.

 2. Nhập tên cho thư mục mới, rồi nhấn Enter.

Thư mục Email Rác

Thư được xác định có thể là email rác sẽ tự động được chuyển đến thư mục Email Rác. Nội dung nguy hiểm tiềm tàng trong thư, chẳng hạn như liên kết hoặc mã thực thi, sẽ bị vô hiệu hoá.

Bạn có thể quản lý báo cáo email rác và cài đặt khác dưới menu Tùy chọn. Xem các chủ đề dưới đây để tìm hiểu thêm về Thư rác và cách quản lý cài đặt.

Đầu Trang

Tôi cần biết thêm những gì?

 • Outlook Web App sẽ sử dụng bộ kiểm tra chính tả của trình duyệt. Điều này xảy ra tự động và có thể được cấu hình bằng cách dùng thiết đặt của trình duyệt web.

 • Bạn có thể tìm thấy liên kết đến cài đặt bằng cách chọn Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt ở đầu cửa sổ Outlook Web App. Có các tùy chọn cho:

Đồng thời, bạn có thể tìm hiểu thêm về:

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×