Thư mục Liên hệ Đề xuất ở đâu?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ít hơn và ít người dùng tính năng liên hệ đề xuất, vì vậy chúng tôi loại bỏ khả năng thêm liên hệ mới vào thư mục và di chuyển nó đi trong Outlook 2013 hoặc Outlook 2016 cho Windows. Đây là nơi để tìm thấy nó nếu bạn là một liên hệ đề xuất quạt.

Ghi chú: Bạn không còn có thể thêm liên hệ vào thư mục liên hệ đề xuất.

  1. Trên thanh dẫn hướng, bấm Ê-líp Thanh Dẫn hướng > thư mục.

    để xem thư mục trên thanh dẫn hướng

  2. Bấm Liên hệ Đề xuất trong Ngăn Thư mục.

    Thư mục Liên hệ Đề xuất trong ngăn Thư mục

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×