Thông tin về các tính năng trực tuyến bây giờ trong Yammer

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giới thiệu

Bài viết này chứa thông tin về tính năng trực tuyến bây giờ trong Yammer. Tệp bao gồm các mẹo về cách dùng trực tuyến bây giờ và danh sách các câu hỏi thường gặp (câu hỏi thường gặp). 

Quy trình

Tổng quan

Bây giờ trực tuyến cho người dùng Yammer một cách thức mới, nhanh hơn để thảo luận với đồng nghiệp của họ. Bất kể bạn đang ở đâu trong Yammer, bạn có thể kết nối trực tuyến bây giờ ở góc dưới bên phải của màn hình. 

Vì trực tuyến ngay thư giống như hàm tin nhắn, tất cả hội thoại được tự động lưu vào hộp thư đến của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm kiếm, quản lý thư, xem trước đây hội thoại, và gửi thư mới từ hộp thư đến của bạn. 
 

Các tính năng chính

Danh sách sau đây tóm tắt các tính năng chính của trực tuyến ngay. 

Tính năng

Mô tả

Danh sách Liên hệ

Xem danh sách các đồng nghiệp của bạn trên Yammer: 

 • Chỉ báo hiện diện: Xem ai đang trực tuyến (dấu chấm màu lục), ngoại tuyến (dấu chấm màu xám), hoặc trên thiết bị di động của họ (biểu tượng điện thoại).

 • Thanh tìm kiếm: Tìm nhanh các đồng nghiệp trong danh sách liên hệ của bạn.

 • Liên hệ liên quan: Danh sách liên hệ Hiển thị các đồng nghiệp của bạn liên quan nhiều nhất tám theo thứ tự liên quan.

 • Trạng thái sẵn sàng hằng số: Liên hệ với danh sách và thông báo windows duy trì trên mỗi trang Yammer. Bạn có thể dễ dàng thu nhỏ cực tiểu windows bằng cách bấm vào phía trên cùng của danh sách liên hệ.

Cài đặt

 • Âm thanh: Bật hoặc tắt âm thanh cảnh báo cho thư mới và những người dự mới.

 • Ẩn thư: Online bây giờ thư sẽ không mở cửa sổ tin nhắn mới. Thay vào đó, thư sẽ được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn. Bất kỳ cửa sổ tin nhắn hiện có sẽ được đóng.

Truy nhập hộp thư đến

 • Lịch sử tin nhắn: Tất cả hội thoại trực tuyến bây giờ được lưu vào hộp thư đến của bạn để tham khảo trong tương lai.

 • Gửi thư: Người dự có thể trả lời hội thoại qua hộp thư đến của họ.

 • Tìm kiếm: Nhanh chóng tìm thấy và tham chiếu trực tuyến bây giờ hội thoại.

Đa người dùng hội thoại

Thêm đồng nghiệp vào hội thoại tại bất kỳ lúc nào. Người dự mới có thể nhìn thấy tất cả các thư trước trong hội thoại cho nhắn tin tức thời ngữ cảnh.

Công cụ theo dõi hội thoại

Quản lý hội thoại trong khi bạn lưu không gian màn hình. Nhận cảnh báo về các thư mới.

Làm thế nào để dùng trực tuyến bây giờ

Danh sách Liên hệ

Bạn có thể tìm thấy danh sách liên hệ trực tuyến bây giờ của bạn ở góc dưới bên phải của Yammer. Danh sách liên hệ của bạn hiển thị các đồng nghiệp tám ai mà bạn tương tác nhất trên Yammer, theo thứ tự liên quan. Nếu bạn muốn tìm một đồng nghiệp không được hiển thị, nhập tên của họ trong thanh tìm kiếm ở phía trên cùng của danh sách liên hệ. 

Chỉ báo hiện diện

Bên cạnh mỗi đồng nghiệp tên, không có biểu tượng Hiển thị trạng thái hiện diện của họ trên Yammer. Dấu chấm màu lục cho biết rằng một đồng nghiệp đang trực tuyến, dấu chấm màu xám cho biết rằng mà người đó đang ngoại tuyến, và một biểu tượng điện thoại cho biết rằng họ đang dùng một thiết bị di động.

Làm thế nào để bắt đầu một hội thoại

Để bắt đầu một hội thoại, hãy bấm tên của một đồng nghiệp để bắt đầu một cửa sổ tin nhắn và bắt đầu một hội thoại. Bạn có thể thông báo ngoại tuyến đồng nghiệp. Tuy nhiên, tin nhắn của bạn sẽ đi trực tiếp vào hộp thư đến của họ.

Làm thế nào để thêm một người dự vào cuộc hội thoại

Để thêm một người dự vào cuộc hội thoại, hãy bấm nút dấu cộng (+) đăng nhập ở góc trên bên phải của cửa sổ thư. Nhập một đồng nghiệp tên để thêm người vào hội thoại.  

Ghi chú: Đồng nghiệp đã được thêm vào có thể nhìn thấy tất cả các thư đã gửi trong hội thoại.
 

Thiết đặt bây giờ trực tuyến


Khi bạn bấm vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải của cửa sổ trực tuyến bây giờ, các thiết đặt sau đây được hiển thị:

 • Âm thanh: bật hoặc tắt các âm thanh cho thư mới và những người dự mới.

 • Ẩn thư: Chọn tùy chọn này nếu bạn không muốn thấy thư mới trực tuyến ngay. Tất cả mới trực tuyến bây giờ thư được gửi cho bạn sẽ đi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn, và trực tuyến bây giờ sẽ không mở mới trực tuyến bây giờ windows. Tất cả hiện có trực tuyến bây giờ windows sẽ được đóng.

Câu hỏi thường gặp (câu hỏi thường gặp)

Hỏi: làm thế nào trực tuyến bây giờ tương tác với hộp thư đến của tôi?
A: trực tuyến bây giờ hội thoại được lưu trữ trong hộp thư đến của bạn. Điều này cho phép bạn tham chiếu và tìm các hội thoại tại bất kỳ lúc nào. Hội thoại có thể được trả lời trong hộp thư đến, và họ sẽ được gửi đến những người dự trong cuộc hội thoại bất kể việc các thư đang trong hộp thư đến của người dự hoặc trong một cửa sổ tin nhắn.

Hỏi: những đồng nghiệp được hiển thị trong trực tuyến bây giờ không?  
Đ: danh sách liên hệ Hiển thị các đồng nghiệp tám liên quan nhiều nhất tới bạn và được dựa trên hoạt động của Yammer. Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm ở phía trên cùng của danh sách liên hệ để tìm những không được hiển thị đồng nghiệp.

Hỏi: tại sao nó hiển thị chỉ tám người trực tuyến? Làm thế nào để tôi nhìn thấy xem người dùng khác đang trực tuyến?
A: trực tuyến các tính năng người liên quan nhiều nhất tám cho bạn. Nếu bạn muốn xem liệu người khác đang trực tuyến, hãy nhập tên của họ trong thanh tìm kiếm. Một dấu chấm màu lục, hoặc chỉ báo hiện diện, sẽ xuất hiện bên cạnh tên nếu mà người đó đang trực tuyến. 

Hỏi: làm thế nào những người trong danh sách liên hệ sắp xếp thứ tự? Tôi có thể thay đổi thứ tự?
Đ: danh sách liên hệ được sắp xếp thứ tự theo đồng nghiệp có liên quan nhất cho bạn. Do đó, đồng nghiệp ai mà bạn tương tác nhất trên Yammer sẽ được liệt kê ở phía trên cùng, và đồng nghiệp ai mà bạn ít thường xuyên tương tác sẽ thấp hơn trên danh sách. Điều này giúp dễ dàng để thông báo những liên quan nhiều nhất cho bạn những đồng nghiệp.

Hỏi: khi tôi gửi thư tôi đôi khi thấy "…" trước khi thư của tôi được hiển thị. Tại sao điều này xảy ra?
Đáp: đây là một chỉ báo tin nhắn của bạn đang truyền đi tới người nhận.

Hỏi: hiện diện được xác định làm thế nào?
Đ: hiện diện được xác định theo những cách sau đây:

 • Yammer mở trang web: trực tuyến

 • iPhone hoặc Android ứng dụng được cài đặt: di động

 • ứng dụng iPad hiện đang chạy: trực tuyến

 • ứng dụng iPad được cài đặt nhưng không chạy: di động

 • Yammer ứng dụng trên máy tính đang hoạt động: trực tuyến

 • Điều kiện mà đã không được đề cập: chế độ ngoại tuyến


Hỏi: tôi có thể đặt "Bận" hoặc "Đi vắng" những trạng thái? Tôi có thể tùy chỉnh một thông báo trạng thái?
A: dưới dạng của bây giờ, tính năng này không sẵn dùng. 

Hỏi: tôi có thể tham chiếu lại cuộc hội thoại trước đây tôi thực hiện?
Đáp: có. Hội thoại trực tuyến bây giờ của bạn được lưu vào hộp thư đến của bạn để tham khảo ở bất kỳ lúc nào.  

Hỏi: tôi có thể xem trực tuyến ngay trên bất kỳ trang nào trong Yammer?
Đáp: có. Bất kể trang mà bạn đang ở trên, danh sách và thư liên hệ windows có sẵn trong Yammer. Điều này đảm bảo rằng bạn luôn có thể bắt đầu một hội thoại. 

Hỏi: nếu tôi thêm một người dự vào một hội thoại trực tuyến bây giờ, sẽ người xem trước thư trong hội thoại?
Đáp: có. Một người dự có thể nhìn thấy tất cả các thư trước trong hội thoại. Điều này hoạt động chính xác như khi bạn đã thêm một người dự mới trong một thư riêng. Điều này cho phép người dự mới để nắm bắt tình hình và lấy ngữ cảnh ngay lập tức khi họ gia nhập cuộc hội thoại.

Hỏi: tại sao tôi có thể mở nhiều cửa sổ tin nhắn với cùng một người?
A: mỗi cửa sổ đại diện cho một hội thoại riêng biệt với người đó. Điều này nhằm và cho phép bạn phân biệt các hội thoại về chủ đề khác nhau, ngay cả khi những cuộc hội thoại với cùng một người. Cửa sổ mỗi sẽ được lưu dưới dạng hội thoại riêng biệt trong hộp thư đến của bạn.

Hỏi: tại sao tôi có thể thấy mọi người ngoại tuyến trong bây giờ trực tuyến của tôi danh sách liên hệ?
A: của bạn trực tuyến bây giờ liên hệ với danh sách hiển thị các đồng nghiệp có liên quan nhất tám hàng đầu cho bạn và cho bạn cho dù họ đang trực tuyến. Một số các đồng nghiệp có thể không sẵn dùng ngay lập tức trên Yammer và sẽ hiển thị một trạng thái ngoại tuyến (biểu tượng màu xám) hoặc trạng thái di động (biểu tượng điện thoại).

Hỏi: số lượng nhắn tin windows tôi có thể có mở cùng một lúc?
A: bạn có thể có nhiều windows mở như sẽ phù hợp với chiều rộng của trình duyệt của bạn. Với trình duyệt và giải pháp thông thường nhất, điều này thường là xấp xỉ ba windows. Bạn có thể tiếp tục có bổ sung hội thoại trực tuyến ngay. Bất kỳ windows bổ sung sẽ được gửi tới công cụ theo dõi hội thoại. Đây là một biểu tượng ở góc dưới bên trái của màn hình. Công cụ theo dõi hội thoại sẽ hiển thị bất kỳ thư mới trong windows ẩn, và bấm vào biểu tượng sẽ cho phép bạn chuyển đổi giữa các hội thoại.

Hỏi: ẩn thư trong thiết đặt danh sách liên hệ làm điều gì?
A: trực tuyến bây giờ thư sẽ không xuất hiện trong một cửa sổ bật lên trên màn hình của bạn. Thay vào đó, tất cả các thư sẽ được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn. 

Ghi chú: Bắt đầu hội thoại trực tuyến bây giờ mới sẽ tắt thiết đặt Thư ẩn .

Hỏi: có thể tôi vô hiệu hóa trực tuyến bây giờ mới thư/mới người dự âm thanh?
Đáp: có. Bạn có thể tắt các âm thanh bằng cách bấm vào biểu tượng hình bánh răng trên danh sách liên hệ và sau đó xóa hộp kiểm âm thanh .


Các sản phẩm của bên thứ ba đề cập đến các bài viết này được sản xuất bởi công ty độc lập của Microsoft. Microsoft tạo ra không bảo hành, dù là ngụ ý hay nếu không, về hiệu năng hoặc độ tin cậy của những sản phẩm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×