Thông tin sản phẩm trong dạng xem Backstage của Office nằm trong một ngôn ngữ không mong muốn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có nhiều ngôn ngữ được cài đặt với Office, dạng xem Backstage (trang hiển thị thông tin sản phẩm của bạn) có thể hiển thị bằng một ngôn ngữ khác với những gì bạn mong đợi. Ví dụ, nếu bạn mua Office bằng tiếng Anh và sau đó cài đặt gói ngôn ngữ hoặc gói phụ kiện ngôn ngữ, thông tin sản phẩm sẽ xuất hiện trong ngôn ngữ cuối cùng được cài đặt.

Để xem thông tin sản phẩm trong ngôn ngữ đầu tiên được cài đặt, hãy truy cập trang Tài khoản Office của tôi của bạn.

Ghi chú: Dạng xem Backstage của Office có thể tìm thấy trong các vị trí sau đây:

  • Office 2013 và Office 2016: tệp > tài khoản

  • Office 2010: tệp > Trợ giúp

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×