Thông tin nhanh về Excel Web App

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thông tin nhanh về Excel Web App

1. trong dạng xem trình duyệt của sổ làm việc, bạn có thể dẫn hướng qua sổ làm việc, sắp xếp, lọc, bung rộng và thu gọn Pivottable và thậm chí tính toán lại sổ làm việc.

2. dữ liệu bạn đang xem là trực tiếp. Bạn có thể làm mới PivotTable, hoặc làm mới sổ làm việc toàn bộ.

3. bấm sửa trong trình duyệt để sửa sổ làm việc trong trình duyệt; bấm mở trong Excel để làm việc trên đó trong ứng dụng Excel trên máy tính.

4. khi bạn sửa sổ làm việc trong trình duyệt của bạn, bạn có thể nhập dữ liệu và công thức, tạo bảng và biểu đồ, và thực hiện một số định dạng. Để nhập công thức, nhập dấu bằng (=), và sau đó công thức hoặc hàm. Để được trợ giúp với các hàm Excel, hãy xem các hàm Excel (theo thể loại).

5. Excel Web App có diện mạo và cảm nhận của Excel.

  • Bấm vào tab tệp để lưu bản sao của sổ làm việc hoặc tải xuống ảnh tức thời có chứa chỉ giá trị và định dạng, không trực tiếp dữ liệu.

  • Tab trang đầu có lệnh cho định dạng văn bản và các ô, thêm hàng và cột, và recalculating dữ liệu.

  • Dùng tab chèn để thêm biểu đồ, bảng và siêu kết nối vào trang tính của bạn.

  • Excel Web App tự động lưu công việc của bạn. Dùng hoàn tác để loại bỏ các thay đổi bạn không muốn giữ lại.

6. nếu người khác đang làm việc trên sổ làm việc, bạn có thể nhìn thấy họ đang bằng cách bấm vào góc dưới bên phải của cửa sổ trình duyệt.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×