Thông báo khắc phục sự cố cho ứng dụng dành cho thiết bị di động của Teams

Thông báo khắc phục sự cố cho ứng dụng dành cho thiết bị di động của Teams

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu thông báo nhóm được kích hoạt trên thiết bị di động của bạn, bạn sẽ nhận được một số loại thông báo theo mặc định:

  • Trò chuyện thông báo-khi người nào đó gửi thư trong một nhóm hoặc một cuộc trò chuyện.

  • thông báo @mention— khi bạn, nhóm của bạn, hoặc kênh bạn yêu thích @mentioned.

  • Trả lời thông báo— khi ai đó đã trả lời thư bạn đã đăng trong một kênh, hoặc thư kênh, bạn đã đã nhận xét trên.

Không có bất kỳ thông báo?

Nếu bạn không có thông báo mặc định của bạn, có một số điều cần Hãy xem.

Thông báo nhóm có thể bị vô hiệu hóa

Trong nhóm, đến Thêm Nút Xem thêm > > thiết đặtthông báo.

Thông báo đẩy được tắt theo mặc định trên thiết bị iOS. Chúng tôi yêu cầu cho phép khi bạn trước tiên tải xuống ứng dụng, nhưng bạn có thể đã bỏ qua bước này, hoặc tắt thông báo từ ứng dụng thiết đặt của bạn.

Biểu tượng menu được chọn
Menu di động chung
Thiết đặt menu với thông báo được tô sáng

Nếu bạn bỏ qua bước này trước đó, bạn có thể bật thông báo trong ứng dụng bất kỳ lúc nào:

Bật thông báo được chọn
Cho phép nút

Nếu bạn tắt thông báo trước, bạn sẽ cần phải bật chúng từ thiết bị của bạn thiết đặt ứng dụng:

Mở thiết đặt được chọn
Thông báo tắt

Cho phép thông báo được chọn
Menu thông báo

Trong khi bạn đang ở đây, bạn cũng có thể tùy chỉnh cách bạn nhận được thông báo của bạn.

Bạn có thể hiện không hoạt động trên nhóm web hoặc ứng dụng trên máy tính

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng màn hình nền hoặc web nhóm, chúng tôi chặn các thông báo trên điện thoại của bạn. Bạn sẽ bắt đầu nhận được thông báo trên thiết bị di động của bạn sau khi chúng tôi phát hiện rằng bạn là không hoạt động trên web hoặc trên máy tính cho ba phút.

Thay đổi thiết đặt này nếu bạn muốn luôn có thể nhận được thông báo trên điện thoại của bạn.

Thông báo được chọn
Luôn được chọn

Mẹo: Trong thiết đặt thông báo của ứng dụng, chọn luôn và có một người gửi thư trò chuyện cho bạn. Nếu bạn vẫn không nhận được một thông báo, cho chúng tôi biết bằng cách chọn thiết đặt > gửi phản hồi trong ứng dụng.

Nhận một số thông báo nhưng những người khác không?

Thông báo có thể được tùy chỉnh

Nếu bạn chỉ nhận cảnh báo về các loại thứ nhất định, một số thông báo có thể bị vô hiệu hóa.

Đi đến Thêm Nút Xem thêm > thiết đặt > thông báo và đảm bảo rằng các thông báo bạn muốn được bật.

Luôn kiểm tra

Muốn biết thêm thông báo về kênh hoạt động?

Đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ các thông báo quan trọng trong kênh có liên quan nhiều nhất cho bạn.

Hãy làm theo một kênh để nhận thông báo về mọi thư đăng trong đó.

Kênh được chọn
Nút Theo dõi kênh
Làm theo các kênh được chọn

Yêu thích kênh để nhận được thông báo mỗi khi người nào đó @mentions nó.

Kênh yêu thích được chọn
Nút yêu thích được chọn

Nếu thông báo nhóm được kích hoạt trên thiết bị di động của bạn, bạn sẽ nhận được một số loại thông báo theo mặc định:

  • Trò chuyện thông báo-khi người nào đó gửi thư trong một nhóm hoặc một cuộc trò chuyện.

  • thông báo @mention— khi bạn, nhóm của bạn, hoặc kênh bạn yêu thích @mentioned.

  • Trả lời thông báo— khi ai đó đã trả lời thư bạn đã đăng trong một kênh, hoặc thư kênh, bạn đã đã nhận xét trên.

Không có bất kỳ thông báo?

Nếu bạn không có thông báo mặc định của bạn, có một số điều cần Hãy xem.

Thông báo nhóm có thể bị vô hiệu hóa

Thông báo đẩy được bật theo mặc định trên thiết bị Android.

Trong nhóm, đến Thêm Nút Xem thêm > > thiết đặtthông báo.

Nếu thông báo tắt, đi tới thiết đặt thiết bị của bạn để bật chúng.

Nguồn cấp menu
Thiết đặt được chọn
Menu thiết đặt, thông báo được chọn
Mở thiết đặt được chọn
Thông báo được chọn

Hiển thị thông báo thanh trượt
Menu thông báo nhóm

Bạn có thể hiện không hoạt động trên nhóm web hoặc ứng dụng trên máy tính

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng màn hình nền hoặc web nhóm, chúng tôi chặn các thông báo trên điện thoại của bạn. Bạn sẽ bắt đầu nhận được thông báo trên thiết bị di động của bạn sau khi chúng tôi phát hiện rằng bạn là không hoạt động trên web hoặc trên máy tính cho ba phút.

Thay đổi thiết đặt này nếu bạn muốn luôn có thể nhận được thông báo trên điện thoại của bạn.

Menu thiết đặt, thông báo được chọn
Luôn nút không được chọn

Mẹo: Trong thiết đặt thông báo của ứng dụng, chọn luôn và có một người gửi thư trò chuyện cho bạn. Nếu bạn vẫn không nhận được một thông báo, cho chúng tôi biết bằng cách chọn thiết đặt > gửi phản hồi trong ứng dụng.

Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề của thông báo dành riêng cho ứng dụng và thiết bị, hãy xem khắc phục sự cố thông báo trong ứng dụng Android nhóm.

Nhận một số thông báo nhưng những người khác không?

Thông báo có thể được tùy chỉnh

Nếu bạn chỉ nhận cảnh báo về các loại thứ nhất định, một số thông báo có thể bị vô hiệu hóa.

Đi đến Thêm Nút Xem thêm > thiết đặt > thông báo và đảm bảo rằng các thông báo bạn muốn được bật.

Luôn nút được chọn

Muốn biết thêm thông báo về kênh hoạt động?

Đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ các thông báo quan trọng trong kênh có liên quan nhiều nhất cho bạn.

Hãy làm theo một kênh để nhận thông báo về mọi thư đăng trong đó.

Chọn một kênh
Nút theo dõi
Làm theo các hộp thoại kênh

Yêu thích kênh để nhận được thông báo mỗi khi người nào đó @mentions nó.

Chọn thêm kênh
Yêu thích một kênh

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×