Thông điệp email hoặc sự kiện lịch trong thư và lịch dành cho Windows 10 của tôi ở đâu?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong bài viết này

Bài viết này cung cấp giải pháp nếu bạn có thể đồng bộ (gửi và nhận) thư nhưng nhận được thông báo chậm hoặc thư bị thiếu.

Email không nhận được kịp

Nếu cần thiết hơn 5 đến 10 phút cho bạn nhận được thông báo, bạn có thể muốn kiểm tra thiết đặt đồng bộ của bạn để các thư được gửi ngay sau khi họ đến trên máy chủ của bạn. Để thay đổi mức độ thường xuyên tải xuống email mới, hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Đi tới bắt đầu Nút Menu Bắt đầu. và mở thư.

 2. Ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng bên trái, hãy chọn Nút Cài đặt .

  Ảnh chụp màn hình của nút thiết đặt

 3. Chọn Quản lý tài khoản và chọn tài khoản email của bạn.

 4. Chọn Thay đổi thiết đặt đồng bộ hộp thư.

 5. Để nhận được thông báo càng sớm càng tốt, bên dưới tải xuống nội dung mới, hãy chọn khi có mục đến.

Email đã làm việc bị thiếu

Thay đổi số lượng thư trong ứng dụng thư

Theo mặc định, khi bạn trước tiên hãy thiết lập tài khoản của bạn, vào ứng dụng thư tải thông điệp email từ hai tuần trước đây. Tất cả các thư cũ của bạn sẽ vẫn sẵn dùng trực tuyến, chẳng hạn như tại https://www.outlook.com.

Nếu bạn muốn thay đổi số lượng thư được tải xuống ứng dụng thư (còn được gọi là của bạn đồng bộ khoảng thời gian) sử dụng các bước sau đây.

 1. Đi tới bắt đầu Nút Menu Bắt đầu. và mở thư.

 2. Ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng bên trái, hãy chọn Nút Cài đặt .

  Ảnh chụp màn hình của nút thiết đặt

 3. Chọn Quản lý tài khoản và chọn tài khoản email của bạn.

 4. Chọn Thay đổi thiết đặt đồng bộ hộp thư.

 5. Để xem thư cũ hơn, bên dưới tải email xuống từ, hãy chọn bất kỳ lúc nào.

Kiểm tra thư mục Email rác

Đôi khi, thư đến thư mục Email rác. Hãy làm theo các bước này để kiểm tra thư mục Email rác, và trong cần thiết, di chuyển email thất lạc của bạn vào hộp thư đến của bạn.

 1. Đi tới bắt đầu Nút Menu Bắt đầu. và mở thư.

 2. Bên dưới tài khoản menu bên trái, hãy chọn tài khoản của bạn.

 3. Nếu thư mục Email rác của bạn không được liệt kê bên dưới thư mục, chọn Thêm.

  Ảnh chụp màn hình liên kết thư mục khác

 4. Nếu bạn định vị thư bị thiếu trong thư mục Email rác của bạn, bấm chuột phải vào thư và chọn di chuyển đến hộp thư đến.

Kiểm tra tab Khác

Hộp thư đến tập trung phân tách các hộp thư đến của bạn thành hai tab, tập trung và khác, để giúp bạn tập trung vào các thư quan trọng nhất cho bạn. Nếu tập trung vào hộp thư đến được bật, một số thông báo được gửi đến bạn có thể nằm trong số các tab bấm chuột phải vào bất kỳ thư nào bạn muốn xuất hiện trong tab tập trung và chọn di chuyển để tập trung hoặc luôn di chuyển để tập trung. Hộp thư đến tập trung sẽ tìm hiểu thư nào nên luôn đi đến tab tập trung.

Kiểm tra quy tắc của bạn

Bạn có thể quy tắc có thể có chuyển hoặc bị xóa thư của bạn. Trong khi ứng dụng thư không hỗ trợ quy tắc trực tiếp, bất kỳ quy tắc trên máy chủ email của bạn vẫn sẽ được áp dụng. Để kiểm tra nếu bạn đã tạo bất kỳ quy tắc trên máy chủ email của bạn, và Nếu vậy, tạm thời tắt tính năng bất kỳ quy tắc mà có thể được di chuyển hoặc xóa email của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây:

Outlook.com hoặc Outlook trên web

 1. Đăng nhập vào tài khoản Outlook.com hoặc Outlook trên web .

  Nếu bạn đang dùng một Office 365, hãy đăng nhập ở đây.

 2. Chọn thiết đặt Nút Cài đặt > tùy chọn hoặc thư.

  Ảnh chụp màn hình nút Cài đặt.

 3. Trong tùy chọn menu bên trái, hãy chọn quy tắc hộp thư đến và quét dọn.

 4. Chọn quy tắc để xem khi nó được áp dụng và tính năng của chúng.

  Bỏ chọn bất kỳ quy tắc mà có thể di chuyển hoặc xóa bỏ thư của bạn.

Outlook 2016

 1. Trên trang đầu tab, hãy chọn quy tắc > quản lý quy tắc và cảnh báo.

  Ảnh chụp màn hình của nút quản lý quy tắc và cảnh báo

 2. Chọn quy tắc để xem khi nó được áp dụng và tính năng của chúng.

  Bỏ chọn bất kỳ quy tắc mà có thể di chuyển hoặc xóa bỏ thư của bạn.

Cho tất cả các loại tài khoản khác, hãy liên hệ với nhà cung cấp email của bạn để xác định nếu họ hỗ trợ quy tắc và làm thế nào để quản lý chúng.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn có bất kỳ quy tắc di chuyển thư, hãy kiểm tra thư mục nơi các thư được di chuyển để xác định nếu thiếu email của bạn đã được di chuyển có.

 • Nếu bạn có bất kỳ quy tắc xóa bỏ thư, bạn có thể cần yêu cầu thư được gửi lại.

Kiểm tra danh sách người gửi bị chặn

Một số nhà cung cấp email cho phép bạn chặn người gửi nhất định hoặc gửi thư từ người gửi vào thư mục thư rác. Để kiểm tra danh sách người gửi bị chặn của bạn, và nếu cần loại bỏ một người gửi khỏi danh sách, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây:

Outlook.com hoặc Outlook trên web

 1. Đăng nhập vào tài khoản Outlook.com hoặc Outlook trên web .

  Nếu bạn đang dùng một Office 365, hãy đăng nhập ở đây.

 2. Chọn thiết đặt Nút Cài đặt > tùy chọn hoặc thư.

  Ảnh chụp màn hình nút Cài đặt.

 3. Trong tùy chọn menu bên trái, hãy chọn Người gửi chặn hoặc khối và cho phép.

 4. Nếu thiếu thư được gửi từ bất kỳ các địa chỉ email trong danh sách người gửi bị chặn hoặc địa chỉ của họ là từ cùng một tên miền (ví dụ, @hotmail.com), chọn địa chỉ email hoặc tên miền, sau đó chọn Biểu tượng Loại bỏ .

Outlook 2016

 1. Trên trang đầu tab, hãy chọn thư rác > Tùy chọn Email rác.

  Ảnh chụp màn hình của nút tùy chọn Email rác

 2. Chọn tab người gửi bị chặn .

  Nếu thiếu thư được gửi từ bất kỳ các địa chỉ email trong danh sách người gửi bị chặn hoặc địa chỉ của họ là từ cùng một tên miền (ví dụ, @hotmail.com), chọn địa chỉ email hoặc tên miền, sau đó chọn loại bỏ.

Cho tất cả các loại tài khoản khác, hãy liên hệ với nhà cung cấp email của bạn để xác định nếu họ hỗ trợ quy tắc và làm thế nào để quản lý chúng.

Liên hệ với người gửi

Nếu bạn đang tìm cách các giải pháp trên và vẫn không nhận được thông báo từ người gửi, hãy liên hệ với người gửi. Hãy cho họ biết rằng:

 • Email của họ không được chuyển phát đến Outlook.com.

 • Họ nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft qua postmaster.live.com.

Tại sao tôi không nhìn thấy sự kiện lớn hoặc sự kiện xa trong tương lai?

Phạm vi ngày của sự kiện được hiển thị trong ứng dụng lịch được xác định bởi kiểu tài khoản của bạn và thiết bị bạn đang dùng. Trong khi cũ sự kiện hoặc sự kiện xa trong tương lai không được hiển thị trong ứng dụng lịch, họ vẫn bị xóa. Bạn có thể xem các sự kiện từ trang web hoặc trong một ứng dụng khác. Bảng sau đây sẽ giải thích sự kiện nào được hiển thị trong ứng dụng lịch và mà không dựa trên kiểu tài khoản và thiết bị của bạn.

Sự kiện được hiển thị trên PC của bạn

Loại tài khoản

Trước đây sự kiện

Sự kiện trong tương lai

Exchange ActiveSync: Outlook.com, Exchangevà Office 365 tài khoản

Sự kiện từ 3 tháng trước*

Tất cả sự kiện trong tương lai

Google và iCloud

Sự kiện từ 3 tháng trước*

Sự kiện diễn ra trong 6 tháng tới*

* Lặp lại sự kiện có thể hiển thị bên ngoài phạm vi này khi bất kỳ các lần xuất hiện nằm trong phạm vi Ví dụ, nếu bạn tạo một sự kiện định kỳ đầu sáu tháng trước và chạy cho một năm, mọi trường hợp thậm chí có thể hiển thị.

Sự kiện được hiển thị trên thiết bị di động của bạn

Loại tài khoản

Trước đây sự kiện

Sự kiện trong tương lai

Exchange ActiveSync: Outlook.com, Exchangevà Office 365 tài khoản

Sự kiện từ 2 tuần trước*

Tất cả sự kiện trong tương lai

Google và iCloud

Sự kiện từ 2 tuần trước*

Sự kiện diễn ra trong 6 tháng tới*

* Lặp lại sự kiện có thể hiển thị bên ngoài phạm vi này khi bất kỳ các lần xuất hiện nằm trong phạm vi Ví dụ, nếu bạn tạo một sự kiện định kỳ đầu sáu tháng trước và chạy cho một năm, mọi trường hợp thậm chí có thể hiển thị.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×