Thêm, xem và loại bỏ lịch kỳ nghỉ trong lịch dành cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bây giờ, bạn có thể thêm lịch kỳ nghỉ trực tiếp từ ứng dụng lịch trong Windows 10.

Để thêm một hoặc nhiều lịch kỳ nghỉ
  1. Trong ngăn bên trái, hãy chọn Thêm lịch.

  2. Cuộn qua danh sách lịch kỳ nghỉ và chọn hộp kiểm bên cạnh bất kỳ lịch kỳ nghỉ bạn muốn thêm.

    Thêm lịch kỳ nghỉ trong Windows 10

Lịch nghỉ lễ của bạn sẽ được liệt kê trong ngăn bên trái và ngày Lễ trên những lịch sẽ hiển thị trực tiếp trong lịch của bạn.

Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy Nhiều lịch trong ngăn bên trái, bạn có thể cần cập nhật ứng dụng lịch của bạn. Hãy xem Cập Nhật thư và lịch dành cho Windows 10 để được hướng dẫn.

Loại bỏ (hoặc ẩn) một lịch kỳ nghỉ

Bạn có thể loại bỏ vĩnh viễn lịch kỳ nghỉ của bạn hoặc tạm thời ẩn nó.

Để loại bỏ lịch kỳ nghỉ
  1. Trong ngăn bên trái, hãy chọn Thêm lịch.

  2. Cuộn qua danh sách lịch kỳ nghỉ và chọn hộp kiểm bên cạnh bất kỳ lịch kỳ nghỉ bạn muốn loại bỏ vĩnh viễn.

Để ẩn lịch kỳ nghỉ
  • Xóa hộp kiểm bên cạnh lịch kỳ nghỉ bạn muốn ẩn tạm thời.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×