Thêm video làm nền trang chiếu của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Trong dạng xem Thường, hãy bấm vào trang chiếu mà bạn muốn nhúng video vào đó làm nền.

  2. Trên tab Chèn, trong nhóm Đa phương tiện, bấm vào mũi tên dưới Video.

  3. Để chèn video từ máy tính của bạn hoặc chia sẻ tệp, hãy bấm Video trên máy PC của tôi.

  4. Trong hộp thoại Chèn Video, hãy định vị và bấm vào video mà bạn muốn nhúng, rồi bấm Chèn.

    Lưu ý: Để nhúng hoặc nối kết đến video từ nguồn trực tuyến, hãy Thêm và phát video trong bản trình bày.

  5. Nếu cần, hãy bấm và kéo núm điều khiển kích cỡ góc của video để định kích cỡ của video sao cho khít với toàn bộ nền của trang chiếu.

    Núm điều khiển kích cỡ góc trái

Để biết thêm thông tin về các kiểu nền trang chiếu khác, hãy xem:

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×