Thêm viền vào bảng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thêm viền vào ảnh, văn bản, hoặc trang, bạn có thể thực hiện các thành phần trong quy tài liệu của bạn. Bạn có thể thực hiện cùng với các bảng trong tài liệu của bạn.

Lưu ý: Bài viết này mô tả quy trình cho Office cho Mac ứng dụng. Để quy trình Windows, hãy xem Thêm, thay đổi, hoặc xóa bỏ viền khỏi tài liệu hoặc ảnh

Tùy thuộc vào chương trình bạn đang dùng, bạn có thể thêm viền vào bảng bằng cách dùng bộ sưu tập kiểu viền, bạn có thể áp dụng một kiểu bảng được thiết kế trước hoặc bạn có thể thiết kế viền tùy chỉnh của riêng bạn.

Word

Cách nhanh nhất để thêm viền trong Word gửi từ bộ sưu tập kiểu viền.

 1. Bấm vào bảng rồi bấm Núm điều khiển Di chuyển Bảng để chọn bảng.

  Bảng hiển thị núm điều khiển di chuyển của bảng.

  Tab Thiết kế công cụ bảng xuất hiện. (Trong Office cho Mac, các tab Thiết kếbố trí xuất hiện. Bấm tab Thiết kế bảng .)

  Định vị Công cụ Bảng

 2. Bấm Kiểu Viền và chọn kiểu viền.

  Các kiểu đường viền bảng

 3. Bấm Viền và chọn vị trí bạn muốn thêm viền.

  Vị trí của viền bảng

  Mẹo: Để thay đổi hoặc thêm viền cho một phần của bảng của bạn, chọn Viền bút được chọn, sau đó, trong bảng, bấm mỗi đường viền mà bạn muốn thay đổi hoặc thêm. Word áp dụng kiểu viền bạn đã chọn, và bạn không cần phải chọn bảng đầu tiên.

  Lệnh Bút định dạng Viền bảng

Áp dụng một kiểu bảng được thiết kế sẵn là một cách nhanh chóng để làm cho bảng của bạn nổi bật. Kiểu bảng thêm phối hợp viền, nền và định dạng văn bản.

 1. Bấm vào bên trong bảng, sau đó bấm tab Thiết kế công cụ bảng (tab Thiết kế bảng trong Office cho Mac) .

  Định vị Công cụ Bảng

 2. Trong bộ sưu tập Kiểu bảng , hãy bấm một kiểu bảng. Để xem thêm bộ sưu tập kiểu, hãy bấm vào mũi tên Thêm . (Mũi tên này xuất hiện bên dưới bộ sưu tập trong Office cho Mac)

  Bộ sưu tập kiểu bảng và nút Xem thêm

Để thiết kế viền tùy chỉnh của riêng bạn, hãy chọn màu, kiểu đường kẻ, chiều rộng và nơi bạn muốn áp dụng viền.

 1. Trong Word hoặc Outlook, bấm vào bảng, sau đó bấm vào Núm điều khiển di chuyển bảng để chọn bảng.

  Bảng hiển thị núm điều khiển di chuyển của bảng.

  Trong PowerPoint, bấm vào bất kỳ chỗ nào trên viền bên ngoài của bảng để chọn nó. ( Bảng di chuyển xử lý không xuất hiện trong PowerPoint.)

 2. Bấm tab Thiết kế công cụ bảng (tab Thiết kế bảng trong Office cho Mac) .

  Định vị Công cụ Bảng

 3. Thiết kế viền của bạn.

  Bấm Kiểu đường kẻ (Kiểu bút trong PowerPoint) và chọn một kiểu.

  Chọn kiểu đường cho đường viền của bạn

  Bấm Độ dày của đường (Độ dày bút trong PowerPoint) và chọn độ rộng viền bạn muốn.

  Kích cỡ đường viền bảng

  Bấm Màu Bút và chọn màu.

  Màu viền bảng

 4. Bấm Viền và chọn viền bạn muốn.

  Vị trí của viền bảng

  Mẹo:  Để thay đổi hoặc thêm viền cho một phần bảng, hãy kiểm tra xem Bút định dạng Viền bảng đã được chọn chưa rồi bấm từng viền trong bảng. Word sẽ thêm viền theo kiểu, độ rộng và màu sắc bạn đã chọn và bạn không cần phải chọn bảng đầu tiên.

  Lệnh Bút định dạng Viền bảng

PowerPoint

Áp dụng một kiểu bảng được thiết kế sẵn là một cách nhanh chóng để làm cho bảng của bạn nổi bật. Kiểu bảng thêm phối hợp viền, nền và định dạng văn bản.

 1. Bấm vào bên trong bảng, sau đó bấm tab Thiết kế công cụ bảng (tab Thiết kế bảng trong Office cho Mac) .

  Định vị Công cụ Bảng

 2. Trong bộ sưu tập Kiểu bảng , hãy bấm một kiểu bảng. Để xem thêm bộ sưu tập kiểu, hãy bấm vào mũi tên Thêm . (Mũi tên này xuất hiện bên dưới bộ sưu tập trong Office cho Mac)

  Bộ sưu tập kiểu bảng và nút Xem thêm

Để thiết kế viền tùy chỉnh của riêng bạn, hãy chọn màu, kiểu đường kẻ, chiều rộng và nơi bạn muốn áp dụng viền.

 1. Trong Word hoặc Outlook, bấm vào bảng, sau đó bấm vào Núm điều khiển di chuyển bảng để chọn bảng.

  Bảng hiển thị núm điều khiển di chuyển của bảng.

  Trong PowerPoint, bấm vào bất kỳ chỗ nào trên viền bên ngoài của bảng để chọn nó. ( Bảng di chuyển xử lý không xuất hiện trong PowerPoint.)

 2. Bấm tab Thiết kế công cụ bảng (tab Thiết kế bảng trong Office cho Mac) .

  Định vị Công cụ Bảng

 3. Thiết kế viền của bạn.

  Bấm Kiểu đường kẻ (Kiểu bút trong PowerPoint) và chọn một kiểu.

  Chọn kiểu đường cho đường viền của bạn

  Bấm Độ dày của đường (Độ dày bút trong PowerPoint) và chọn độ rộng viền bạn muốn.

  Kích cỡ đường viền bảng

  Bấm Màu Bút và chọn màu.

  Màu viền bảng

 4. Bấm Viền và chọn viền bạn muốn.

  Vị trí của viền bảng

  Mẹo:  Để thay đổi hoặc thêm viền cho một phần bảng, hãy kiểm tra xem Bút định dạng Viền bảng đã được chọn chưa rồi bấm từng viền trong bảng. Word sẽ thêm viền theo kiểu, độ rộng và màu sắc bạn đã chọn và bạn không cần phải chọn bảng đầu tiên.

  Lệnh Bút định dạng Viền bảng

Bạn có thể thêm viền tùy chỉnh trong Word hoặc PowerPoint.

Word

 1. Bấm vào bảng hoặc chọn các ô mà bạn muốn thêm viền.

 2. Trên tab bảng , bên dưới Vẽ viền, bấm viền, sau đó bấm vào viền mà bạn muốn.

  Tab Bảng, nhóm Vẽ Viền

 1. Bấm vào bảng hoặc chọn các ô nơi bạn muốn thêm hoặc thay đổi viền.

 2. Trên tab bảng , bên dưới Vẽ viền, trên menu bật lên Kiểu đường kẻ , hãy bấm kiểu đường kẻ mà bạn muốn.

  Tab Bảng, nhóm Vẽ Viền

 3. Trên tab bảng , bên dưới Vẽ viền, bấm viền, sau đó bấm vào viền mà bạn muốn.

 1. Bấm vào bảng hoặc chọn các ô nơi bạn muốn thêm hoặc thay đổi viền.

 2. Trên tab bảng , bên dưới Vẽ viền, trên menu bật lên Độ dày của đường , bấm độ dày đường bạn muốn.

  Tab Bảng, nhóm Vẽ Viền

 3. Trên tab bảng , bên dưới Vẽ viền, bấm viền, sau đó bấm vào viền mà bạn muốn.

 1. Bấm vào bảng hoặc chọn các ô mà bạn muốn loại bỏ viền.

 2. Trên tab bảng , bên dưới Vẽ viền, bấm viền, sau đó bấm không có.

  Tab Bảng, nhóm Vẽ Viền

PowerPoint

 1. Bấm vào bảng hoặc chọn các ô mà bạn muốn thêm viền.

 2. Trên tab bảng , bên dưới Vẽ viền, bấm vào mũi tên bên cạnh viền  Nút Viền , sau đó bấm vào viền mà bạn muốn.

 1. Bấm vào bảng hoặc chọn các ô nơi bạn muốn thêm hoặc thay đổi viền.

 2. Trên tab bảng , bên dưới Vẽ viền, trên menu bật lên Kiểu đường kẻ , hãy bấm kiểu đường kẻ mà bạn muốn.

  Tab Bảng, nhóm Vẽ Viền trong PowerPoint

 3. Trên tab bảng , bên dưới Vẽ viền, bấm vào mũi tên bên cạnh viền  Nút Viền , sau đó bấm vào viền mà bạn muốn.

 1. Bấm vào bảng hoặc chọn các ô nơi bạn muốn thêm hoặc thay đổi viền.

 2. Trên tab bảng , bên dưới Vẽ viền, trên menu bật lên Độ dày của đường , bấm độ dày đường bạn muốn.

  Tab Bảng, nhóm Vẽ Viền trong PowerPoint

 3. Trên tab bảng , bên dưới Vẽ viền, bấm vào mũi tên bên cạnh viền  Nút Viền , sau đó bấm vào viền mà bạn muốn.

 1. Bấm vào bảng hoặc chọn các ô nơi bạn muốn thêm hoặc thay đổi viền.

 2. Trên tab bảng , bên dưới Vẽ viền, bấm vào mũi tên bên cạnh Màu đường kẻ  Nút Màu Viền , sau đó bấm màu đường kẻ mà bạn muốn.

 3. Trên tab bảng , bên dưới Vẽ viền, bấm vào mũi tên bên cạnh viền  Nút Viền , sau đó bấm vào viền mà bạn muốn.

 1. Bấm vào bảng hoặc chọn các ô mà bạn muốn loại bỏ viền.

 2. Trên tab bảng , bên dưới Vẽ viền, bấm vào mũi tên bên cạnh viền  Nút Viền , sau đó bấm Không có viền  Nút Kiểu Viền .

Xem thêm

Hiện hoặc ẩn đường lưới cho tất cả các bảng trong tài liệu

Chèn bảng trong Word cho Mac

Đổi kích cỡ tất cả hoặc một phần của bảng

Thêm hoặc thay đổi màu tô của một ô trong bảng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×