Thêm viền ô

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm viền quanh các ô để làm nổi bật dữ liệu, đánh dấu tóm tắt giá trị hoặc các dữ liệu riêng biệt trong phạm vi ô. Đây là cách:

  1. Chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn thêm viền xung quanh.

  2. Bấm trang đầu > mũi tên viền , và sau đó chọn tùy chọn viền bạn muốn.

    Mẹo: Nút viền Hiển thị dùng gần đây nhất vào kiểu viền. Để áp dụng kiểu, hãy bấm nút viền (không mũi tên).

    mũi tên kế bên nút Viền.

    Để loại bỏ viền, chọn các ô có viền và bấm vào mũi tên viền > Không viền.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×