Thêm văn bản vào hình

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Trong ấn phẩm của bạn, hãy chọn hình tự động.

  2. Nhập văn bản bạn muốn.

Ghi chú: Một số hình tự động chẳng hạn như đường kẻ, đường kết nối và một số bản vẽ tự do, không có chỗ cho văn bản. Trong khi bạn không thể thêm văn bản vào hình dạng, bạn có thể đặt nó gần hình dạng. Chỉ cần thêm hộp văn bản, đặt nó gần với hình dạng, sau đó nhập văn bản của bạn trong hộp văn bản.

Cách thực hiện?

  1. Trên thanh công cụ đối tượng , hãy bấm Hộp văn bản Button image .

  2. Bấm tại hoặc gần hình tự động mà bạn muốn thêm văn bản và bắt đầu nhập.

Ghi chú: Hộp văn bản sẽ không di chuyển khi bạn di chuyển hình dạng, trừ khi bạn nhóm các hộp văn bản và hình dạng.

Cách thực hiện?

Nhóm đối tượng

  1. Bấm vào Chọn đối tượng công cụ Button image , nhấn giữ phím SHIFT, và sau đó bấm vào từng đối tượng mà bạn muốn trong nhóm.

  2. Trên menu sắp xếp , hãy bấm nhóm Ảnh nút .

Rã nhóm đối tượng

  1. Chọn những đối tượng đã được nhóm mà bạn muốn rã nhóm.

  2. Trên menu sắp xếp , hãy bấm rã nhóm Button image .

Mẹo

Bạn có thể chọn một đối tượng trong một đối tượng đã nhóm mà không cần tách nó. Nhấn giữ phím SHIFT trong khi bấm vào đối tượng bạn muốn chọn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×