Thêm văn bản vào trang chiếu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm văn bản vào trang chiếu PowerPoint hoặc trang chiếu cái bằng cách chèn một hộp văn bản, sau đó nhập bên trong hộp đó. Sau đó, bạn có thể định dạng văn bản đó bằng cách chọn văn bản hoặc toàn bộ hộp. Bạn cũng có thể thêm văn bản vào chỗ dành sẵn và hình dạng.

Ghi chú: Trong dạng xem trang chiếu cái, không có sự khác biệt trong cách bạn sử dụng một chỗ dành sẵn cho văn bản so với một hộp văn bản:

 • Thêm một chỗ dành sẵn cho văn bản từ bên trong dạng xem trang chiếu cái khi bạn muốn lời nhắc người dùng mẫu của bạn để thay thế văn bản lời nhắc với văn bản là cần thiết cho dự án riêng của họ. (Thường hành vi của lời nhắc tùy chỉnh trong một chỗ dành sẵn cho văn bản là nó sẽ biến mất khi bạn bắt đầu nhập.) Để quy trình về cách thực hiện điều này, hãy xem Thêm văn bản chỗ dành sẵn với văn bản lời nhắc tùy chỉnh.

 • Thêm hộp văn bản từ bên trong dạng xem trang chiếu cái khi bạn muốn bao gồm cố định, những văn bản.

  Khi bạn thêm hộp văn bản trong dạng xem thường , văn bản có thể sửa được bất kỳ ai.

Bên dưới, viền chấm chấm đại diện cho chỗ dành sẵn chứa văn bản tiêu đề cho trang chiếu.

Chỗ dành sẵn cho văn bản tiêu đề

Để thêm văn bản vào một chỗ dành sẵn cho văn bản trên một trang chiếu, hãy làm như sau:

 • Bấm vào bên trong chỗ dành sẵn, sau đó nhập hoặc dán văn bản.

  Ghi chú: Nếu văn bản của bạn vượt quá kích cỡ của chỗ dành sẵn, Microsoft Office PowerPoint 2007 giảm cỡ phông và dãn cách dòng tăng dần khi bạn nhập để giúp văn bản phù hợp.

Sử dụng hộp văn bản để đặt văn bản bất kỳ chỗ nào trên một trang chiếu, chẳng hạn như bên ngoài văn bản chỗ dành sẵn. Ví dụ, để thêm chú thích vào một hình ảnh, tạo một hộp văn bản và định vị gần hình ảnh.

Ghi chú: Khi bạn thêm hộp văn bản trong dạng xem thường, văn bản có thể sửa được bất kỳ ai. Khi bạn thêm hộp văn bản trong dạng xem trang chiếu cái, văn bản mà bạn thêm vào đó sẽ trở thành cố định và những bên ngoài vào trang chiếu cái.

 • Để thêm văn bản vào hộp văn bản bất kỳ ai cũng có thể sửa, trong dạng xem thường , bấm vào bên trong hộp văn bản, và sau đó nhập hoặc dán văn bản.

 • Để thêm văn bản vào hộp văn bản chứa cố định và những, trong dạng xem Trang chiếu cái , bấm vào bấm bên trong hộp văn bản, và sau đó nhập hoặc dán văn bản.

Hình chẳng hạn như hình vuông, vòng tròn, khung chú thích bóng chú thích và mũi tên khối có thể chứa văn bản. Khi bạn nhập văn bản vào hình dạng, văn bản đính kèm vào hình dạng và di chuyển và xoay với nó.

 • Để thêm văn bản trở thành một phần của hình dạng, chọn hình dạng, và sau đó nhập hoặc dán văn bản.

Một hộp văn bản được ích nếu bạn muốn thêm văn bản vào hình dạng, nhưng bạn không muốn văn bản để đính kèm vào hình dạng. Bạn có thể thêm đường viền, tô, đổ bóng hoặc ba chiều (3D) hiệu ứng văn bản trong một hộp văn bản.

 • Để thêm văn bản sẽ di chuyển độc lập với một hình dạng, thêm một hộp văn bản, và sau đó nhập hoặc dán văn bản.

  Thêm hộp văn bản

  1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

   Ghi chú: Nếu bạn đang dùng một ngôn ngữ Đông á, từ menu thả xuống của Hộp văn bản , bấm căn chỉnh ngang hoặc dọc .

  2. Bấm vào trang chiếu, sau đó kéo con trỏ để vẽ hộp văn bản.

Xem thêm

Thêm, sắp xếp lại và xóa các trang chiếu

Tạo và in trang ghi chú

Mẫu PowerPoint là gì?

Thêm một hoặc nhiều chỗ dành sẵn nội dung vào một bố trí

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×