Thêm văn bản vào phần chồng lên nhau của các vòng tròn trong biểu đồ Venn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Từ khóa    chồng lên nhau; giao nhau; giao cắt vòng tròn; hình bầu dục; Chèn văn bản; hình bầu dục Venn; bên trong vòng tròn

Thêm văn bản vào phần chồng lên nhau của các vòng tròn trong biểu đồ Venn bao gồm một vài bước đó sẽ được thảo luận trong bài viết này. Trước tiên, thêm hình dạng, đặc biệt là một hình bầu dục, ở trên cùng của biểu đồ Venn. Hình bầu dục phải về kích cỡ và hình dạng của phần chồng lên nhau của các vòng tròn. Xoay hình bầu dục, và sau đó di chuyển hình bầu dục để đặt nó trên phần chồng lên nhau. Cuối cùng, thêm văn bản vào hình bầu dục và sau đó thực hiện hình dạng không nhìn thấy, để chỉ văn bản Hiển thị.

Bài viết này đề cập đến việc thêm văn bản vào phần chồng lên nhau của các vòng tròn trong biểu đồ Venn. Để thêm văn bản vào phần chồng lấp không phải của vòng tròn, hoặc để thay đổi màu hoặc kiểu của biểu đồ Venn, hãy xem tạo biểu đồ Venn.

Lưu ý: Trước khi bạn bắt đầu, bản trình bày của bạn hoặc tài liệu sẽ chứa một đồ họa smartart kiểu sơ đồ Venn.

Bạn đang dùng chương trình Bản phát hành Office 2007 nào?

Office PowerPoint 2007

Office Word 2007

Office PowerPoint 2007

 1. Trong bản trình bày của bạn, hãy bấm vào biểu đồ Venn bạn muốn thêm văn bản thành.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên các tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm vào mũi tên bên dưới hình dạng, và sau đó, dưới mục Gần đây sử dụng hình dạng, bấm hình bầu dục.

  Chèn hình

 3. Ở trên cùng của sơ đồ Venn, vẽ một hình bầu dục là xấp xỉ cùng kích thước như phần chồng lên nhau của các vòng tròn.

  Vẽ hình bầu dục

 4. Xoay hình bầu dục sao cho nó được định vị ở cùng một góc dưới dạng phần chồng lên nhau của các vòng tròn.

  Xoay hình bầu dục

 5. Di chuyển hình bầu dục để đặt văn bản trên phần chồng lên nhau của các vòng tròn.

  Di chuyển hình bầu dục

 6. Bấm chuột phải vào hình bầu dục, hãy bấm Sửa văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

  Nhập vào hình bầu dục

 7. Bấm chuột phải vào hình bầu dục, sau đó bấm Định dạng hình dạng.

 8. Trên tab , bấm không tô.

 9. Trên tab công cụ Màu đường kẻ , hãy bấm không đường kẻ.

 10. Bấm Đóng.

  Các vòng tròn chồng lên nhau với văn bản

Đầu Trang

Office Word 2007

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy bấm vào biểu đồ Venn bạn muốn thêm văn bản thành.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên các tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm vào mũi tên bên dưới hình dạng, và sau đó, dưới mục Gần đây sử dụng hình dạng, bấm hình bầu dục.

  Chèn hình

 3. Ở trên cùng của sơ đồ Venn, vẽ một hình bầu dục là xấp xỉ cùng kích thước như phần chồng lên nhau của các vòng tròn.

  Vẽ hình bầu dục

 4. Xoay hình bầu dục sao cho nó được định vị ở cùng một góc dưới dạng phần chồng lên nhau của các vòng tròn.

  Xoay hình bầu dục

 5. Di chuyển hình bầu dục để đặt văn bản trên phần chồng lên nhau của các vòng tròn.

  Di chuyển hình bầu dục

 6. Bấm chuột phải vào hình bầu dục, hãy bấm Sửa văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

  Nhập vào hình bầu dục

 7. Bấm chuột phải vào hình bầu dục, sau đó bấm Định dạng hình tự động.

 8. Trên tab màu và đường kẻ , dưới , hãy kéo con trượt độ trong suốt 100%.

 9. Trên tab màu và đường kẻ , bên dưới đường, bấm vào menu màu , sau đó bấm Không màu.

 10. Bấm Đóng.

  Các vòng tròn chồng lên nhau với văn bản

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×