Thêm văn bản thay thế vào một hình, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác

Bạn có thể tạo văn bản thay thế (văn bản thay thế hoặc Văn bản Thay thế) cho hình, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc các đối tượng khác trong tài liệu Office của bạn. Văn bản thay thế giúp những người dùng bộ đọc màn hình hiểu nội dung của ảnh. Khi bạn sử dụng bộ đọc màn hình để xem tài liệu hoặc lưu tài liệu vào một định dạng tệp như HTML hoặc DAISY (Hệ thống Thông tin Có thể truy nhập Số), văn bản thay thế sẽ xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ qua ảnh trong hầu hết các trình duyệt.

Bài viết này thảo luận về việc thêm văn bản thay thế vào một hình, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt, hoặc đối tượng khác và cho bạn thấy cách bạn có thể đặt lệnh Văn bản Thay thế luôn sẵn dùng.

Thêm Văn bản Thay thế

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Đối với hình, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, hãy bấm chuột phải vào đối tượng đó, bấm vào Định dạng Đối tượng, Định dạng Ảnh, Định dạng Vùng Biểu đồ hoặc tùy chọn khác, rồi bấm vào Văn bản Thay thế.

   Bấm vào Văn bản Thay thế trong ngăn đối tượng

   Ghi chú: Ngăn bạn bấm Văn bản Thay thế là ngăn động và tiêu đề cũng như danh sách sẽ thay đổi tùy theo đối tượng bạn bấm vào.

   Để thêm Văn bản Thay thế vào toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, hãy bấm vào đường viền của đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

  • Đối với bảng, bấm chuột phải vào bảng, bấm vào Bảng, rồi bấm vào Văn bản Thay thế.

  • Đối với PivotTable, bấm chuột phải vào đó, trỏ tới Tùy chọn PivotTable, rồi bấm vào Văn bản Thay thế.

 2. Trong hộp Mô tả hãy nhập giải thích cho hình, ảnh, biểu đồ, bảng, PivotTable, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác. Hộp này sẽ luôn được điền vào.

  Mẹo: Nếu bạn không muốn có Văn bản thay thế, hãy loại bỏ văn bản khỏi hộp Tiêu đềMô tả của Văn bản Thay thế hoặc không điền vào các hộp này.

 3. Nếu bạn muốn, trong hộp Tiêu đề hãy nhập tóm tắt ngắn gọn. Hộp này sẽ chỉ được điền vào khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết vào hộp Mô tả.

  Ghi chú: Trừ khi bạn có một biểu đồ hoặc bảng phức tạp, bạn sẽ thường chỉ muốn nhập văn bản vào hộp Mô tả. Khi bạn có nội dung phức tạp cần mô tả thì việc điền vào trường Tiêu đề rất hữu ích nên việc đọc mô tả đầy đủ là không cần thiết, trừ khi bạn muốn.

Đầu Trang

Outlook

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Đối với hình, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, hãy bấm chuột phải vào đối tượng đó, bấm vào Định dạng Đối tượng, Định dạng Ảnh, Định dạng Vùng Biểu đồ hoặc tùy chọn khác, rồi bấm vào Văn bản Thay thế.

   Bấm vào Văn bản Thay thế trong ngăn đối tượng

   Ghi chú: Ngăn bạn bấm Văn bản Thay thế là ngăn động và tiêu đề cũng như danh sách sẽ thay đổi tùy theo đối tượng bạn bấm vào.

   Để thêm Văn bản Thay thế vào toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, hãy bấm vào đường viền của đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

  • Đối với bảng, bấm chuột phải vào bảng, bấm vào Thuộc tính của Bảng, rồi bấm vào tab Văn bản Thay thế.

 2. Trong hộp Mô tả, hãy nhập giải thích cho hình, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác. Hộp này sẽ luôn được điền vào.

  Mẹo: Nếu bạn không muốn có Văn bản thay thế, hãy loại bỏ văn bản khỏi hộp Tiêu đềMô tả của Văn bản Thay thế hoặc không điền vào các hộp này.

 3. Nếu bạn muốn, trong hộp Tiêu đề hãy nhập tóm tắt ngắn gọn. Hộp này sẽ chỉ được điền vào khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết vào hộp Mô tả.

  Ghi chú: Trừ khi bạn có một biểu đồ hoặc bảng phức tạp, bạn sẽ thường chỉ muốn nhập văn bản vào hộp Mô tả. Khi bạn có nội dung phức tạp cần mô tả thì việc điền vào trường Tiêu đề rất hữu ích nên việc đọc mô tả đầy đủ là không cần thiết, trừ khi bạn muốn.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Đối với hình, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, hãy bấm chuột phải vào đối tượng đó, bấm vào Định dạng Đối tượng, Định dạng Ảnh, Định dạng Vùng Biểu đồ hoặc tùy chọn khác, rồi bấm vào Văn bản Thay thế.

   Bấm vào Văn bản Thay thế trong ngăn đối tượng

   Ghi chú: Ngăn bạn bấm Văn bản Thay thế là ngăn động và tiêu đề cũng như danh sách sẽ thay đổi tùy theo đối tượng bạn bấm vào.

   Để thêm Văn bản Thay thế vào toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, hãy bấm vào đường viền của đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

 2. Trong hộp Mô tả, hãy nhập giải thích cho hình, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác. Hộp này sẽ luôn được điền vào.

  Mẹo: Nếu bạn không muốn có Văn bản thay thế, hãy loại bỏ văn bản khỏi hộp Tiêu đềMô tả của Văn bản Thay thế hoặc không điền vào các hộp này.

 3. Nếu bạn muốn, trong hộp Tiêu đề hãy nhập tóm tắt ngắn gọn. Hộp này sẽ chỉ được điền vào khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết vào hộp Mô tả.

  Ghi chú: Trừ khi bạn có một biểu đồ hoặc bảng phức tạp, bạn sẽ thường chỉ muốn nhập văn bản vào hộp Mô tả. Khi bạn có nội dung phức tạp cần mô tả thì việc điền vào trường Tiêu đề rất hữu ích nên việc đọc mô tả đầy đủ là không cần thiết, trừ khi bạn muốn.

Đầu Trang

Word

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Đối với hình, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, hãy bấm chuột phải vào đối tượng đó, bấm vào Định dạng Đối tượng, Định dạng Ảnh, Định dạng Vùng Biểu đồ hoặc tùy chọn khác, rồi bấm vào Văn bản Thay thế.

   Bấm vào Văn bản Thay thế trong ngăn đối tượng

   Ghi chú: Ngăn bạn bấm Văn bản Thay thế là ngăn động và tiêu đề cũng như danh sách sẽ thay đổi tùy theo đối tượng bạn bấm vào.

   Để thêm Văn bản Thay thế vào toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, hãy bấm vào đường viền của đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

  • Đối với bảng, bấm chuột phải vào bảng, bấm vào Thuộc tính của Bảng, rồi bấm vào tab Văn bản Thay thế.

 2. Trong hộp Mô tả, hãy nhập giải thích cho hình, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác. Hộp này sẽ luôn được điền vào.

  Mẹo: Nếu bạn không muốn có Văn bản thay thế, hãy loại bỏ văn bản khỏi hộp Tiêu đềMô tả của Văn bản Thay thế hoặc không điền vào các hộp này.

 3. Nếu bạn muốn, trong hộp Tiêu đề hãy nhập tóm tắt ngắn gọn. Hộp này sẽ chỉ được điền vào khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết vào hộp Mô tả.

  Ghi chú: Trừ khi bạn có một biểu đồ hoặc bảng phức tạp, bạn sẽ thường chỉ muốn nhập văn bản vào hộp Mô tả. Khi bạn có nội dung phức tạp cần mô tả thì việc điền vào trường Tiêu đề rất hữu ích nên việc đọc mô tả đầy đủ là không cần thiết, trừ khi bạn muốn.

Đầu Trang

Đặt lệnh Văn bản Thay thế luôn sẵn dùng

Nếu bạn thường xuyên thêm văn bản thay thế vào hình, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc các đối tượng khác, bạn có thể thêm lệnh Văn bản Thay thế vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh để tạo lối tắt đến văn bản thay thế đó.

 1. Ở góc trên bên trái trên Dải băng, bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh Ảnh nút .

 2. Bấm Lệnh Khác, rồi dưới Chọn lệnh từ bấm vào Lệnh Không có trong Dải băng.

 3. Bấm vào Văn bản Thay thế rồi bấm vào Thêm.

Để sử dụng lệnh Văn bản Thay thế trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, chọn hình, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, trước khi bạn bấm vào nút thanh công cụ, rồi thêm văn bản thay thế của bạn.

Đầu Trang

Thêm Văn bản Thay thế

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Đối với một hình, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, bấm chuột phải vào đó, bấm vào Định dạng đối tượng, rồi bấm vào ngăn Văn bản Thay thế.

   Để thêm Văn bản Thay thế vào toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, hãy bấm vào đường viền của đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

  • Đối với bảng, bấm chuột phải vào bảng, bấm vào Bảng, rồi bấm vào Văn bản Thay thế.

  • Đối với PivotTable, bấm chuột phải vào đó, trỏ tới Tùy chọn PivotTable, rồi bấm vào Văn bản Thay thế.

 2. Trong hộp Mô tả hãy nhập giải thích cho hình, ảnh, biểu đồ, bảng, PivotTable, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác. Hộp này sẽ luôn được điền vào.

 3. Nếu bạn muốn, trong hộp Tiêu đề hãy nhập tóm tắt ngắn gọn. Hộp này sẽ chỉ được điền vào khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết vào hộp Mô tả.

  Ghi chú: Trừ khi bạn có một biểu đồ hoặc bảng phức tạp, bạn sẽ thường chỉ muốn nhập văn bản vào hộp Mô tả. Khi bạn có nội dung phức tạp cần mô tả thì việc điền vào trường Tiêu đề rất hữu ích nên việc đọc mô tả đầy đủ là không cần thiết, trừ khi bạn muốn.

Đầu Trang

Outlook

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Đối với hình, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, bấm chuột phải vào đó, hãy bấm Định dạng đối tượng, rồi bấm vào ngăn Văn bản Thay thế.

   Để thêm Văn bản Thay thế vào toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, hãy bấm vào đường viền của đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

  • Đối với bảng, bấm chuột phải vào bảng, bấm vào Thuộc tính của Bảng, rồi bấm vào tab Văn bản Thay thế.

 2. Trong hộp Mô tả, hãy nhập giải thích cho hình, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác. Hộp này sẽ luôn được điền vào.

 3. Nếu bạn muốn, trong hộp Tiêu đề hãy nhập tóm tắt ngắn gọn. Hộp này sẽ chỉ được điền vào khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết vào hộp Mô tả.

  Ghi chú: Trừ khi bạn có một biểu đồ hoặc bảng phức tạp, bạn sẽ thường chỉ muốn nhập văn bản vào hộp Mô tả. Khi bạn có nội dung phức tạp cần mô tả thì việc điền vào trường Tiêu đề rất hữu ích nên việc đọc mô tả đầy đủ là không cần thiết, trừ khi bạn muốn.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Đối với hình, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, bấm chuột phải vào đó, bấm vào Định dạng đối tượng, rồi bấm vào ngăn Văn bản Thay thế.

   Để thêm Văn bản Thay thế vào toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, hãy bấm vào đường viền của đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

 2. Trong hộp Mô tả, hãy nhập giải thích cho hình, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác. Hộp này sẽ luôn được điền vào.

 3. Nếu bạn muốn, trong hộp Tiêu đề hãy nhập tóm tắt ngắn gọn. Hộp này sẽ chỉ được điền vào khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết vào hộp Mô tả.

  Ghi chú: Trừ khi bạn có một biểu đồ hoặc bảng phức tạp, bạn sẽ thường chỉ muốn nhập văn bản vào hộp Mô tả. Khi bạn có nội dung phức tạp cần mô tả thì việc điền vào trường Tiêu đề rất hữu ích nên việc đọc mô tả đầy đủ là không cần thiết, trừ khi bạn muốn.

Đầu Trang

Word

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Đối với một hình, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, bấm chuột phải vào đó, bấm vào Định dạng đối tượng, rồi bấm vào ngăn Văn bản Thay thế.

   Để thêm Văn bản Thay thế vào toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, hãy bấm vào đường viền của đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

  • Đối với bảng, bấm chuột phải vào bảng, bấm vào Thuộc tính của Bảng, rồi bấm vào tab Văn bản Thay thế.

 2. Trong hộp Mô tả, hãy nhập giải thích cho hình, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác. Hộp này sẽ luôn được điền vào.

 3. Nếu bạn muốn, trong hộp Tiêu đề hãy nhập tóm tắt ngắn gọn. Hộp này sẽ chỉ được điền vào khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết vào hộp Mô tả.

  Ghi chú: Trừ khi bạn có một biểu đồ hoặc bảng phức tạp, bạn sẽ thường chỉ muốn nhập văn bản vào hộp Mô tả. Khi bạn có nội dung phức tạp cần mô tả thì việc điền vào trường Tiêu đề rất hữu ích nên việc đọc mô tả đầy đủ là không cần thiết, trừ khi bạn muốn.

Đầu Trang

Đặt lệnh Văn bản Thay thế luôn sẵn dùng

Nếu bạn thường xuyên thêm văn bản thay thế vào hình, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc các đối tượng khác, bạn có thể thêm lệnh Văn bản Thay thế vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh để tạo lối tắt đến văn bản thay thế đó.

 1. Ở góc trên bên trái trên Dải băng, bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh Ảnh nút .

 2. Bấm Lệnh Khác, rồi dưới Chọn lệnh từ bấm vào Lệnh Không có trong Dải băng.

 3. Bấm vào Văn bản Thay thế rồi bấm vào Thêm.

Để sử dụng lệnh Văn bản Thay thế trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, chọn hình, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, trước khi bạn bấm vào nút thanh công cụ, rồi thêm văn bản thay thế của bạn.

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×