Thêm văn bản thay thế vào hình dạng, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể chỉ định văn bản thay thế cho hình dạng, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác trong tài liệu Hệ thống Microsoft Office 2007 . Nếu bạn lưu tài liệu Hệ thống Microsoft Office 2007 thành một định dạng tệp HTML chẳng hạn như .htm hoặc HTML, hoặc bạn sử dụng bộ đọc màn hình, văn bản thay thế xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ trên ảnh. Văn bản thay thế giúp mọi người bằng bộ đọc màn hình rõ nội dung của ảnh.

Bài viết này đề cập đến việc thêm văn bản thay thế vào hình dạng, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác. Nếu bạn đang cố gắng thêm văn bản vào hình ảnh, hãy xem Thêm văn bản ở trên cùng của ảnh. Nếu bạn đang cố gắng làm cho văn bản chuyển quanh ảnh trong tài liệu, hãy xem ngắt dòng.

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

  1. Bấm chuột phải vào hình dạng, ảnh, biểu đồ, đường viền của đồ họa SmartArt hoặc khác đối tượng, sau đó bấm kích cỡ và thuộc tính.

  2. Bấm tab Văn bản , và sau đó trong hộp văn bản thay thế , nhập văn bản của bạn.

Mẹo: Nếu bạn thường thêm văn bản thay thế vào hình dạng, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, bạn có thể Thêm văn bản thay thế lệnh vào thanh công cụ truy nhập nhanh để tạo một lối tắt vào đó. Bạn có thể tìm thấy lệnh văn bản thay thế trong thể loại Lệnh không có trong ruy-băng khi bạn thêm lệnh vào thanh công cụ truy nhập nhanh. Nếu bạn truy nhập lệnh văn bản thay thế từ thanh công cụ truy nhập nhanh, bạn vẫn cần phải bấm vào tab Văn bản để thêm văn bản thay thế của bạn, như trong bước 2 ở trên.

Ghi chú: Ribbon là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent

Đầu trang

Outlook

  1. Bấm chuột phải vào hình dạng, ảnh, biểu đồ, đường viền của đồ họa SmartArt hoặc khác đối tượng, sau đó bấm kích cỡ.

  2. Bấm tab Văn bản , và sau đó trong hộp văn bản thay thế , nhập văn bản của bạn.

Mẹo: Nếu bạn thường thêm văn bản thay thế vào hình dạng, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, bạn có thể Thêm văn bản thay thế lệnh vào thanh công cụ truy nhập nhanh để tạo một lối tắt vào đó. Bạn có thể tìm thấy lệnh văn bản thay thế trong thể loại Lệnh không trên ruy-băng khi bạn thêm lệnh vào thanh công cụ truy nhập nhanh. Nếu bạn truy nhập lệnh văn bản thay thế từ thanh công cụ truy nhập nhanh, bạn vẫn cần phải bấm vào tab Văn bản để thêm văn bản thay thế của bạn, như trong bước 2 ở trên.

Ghi chú: Ribbon là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent

Đầu trang

PowerPoint

  1. Bấm chuột phải vào hình dạng, ảnh, biểu đồ, đường viền của đồ họa SmartArt hoặc khác đối tượng, sau đó bấm kích cỡ và vị trí.

  2. Bấm tab Văn bản , và sau đó trong hộp văn bản thay thế , nhập văn bản của bạn.

Mẹo: Nếu bạn thường thêm văn bản thay thế vào hình dạng, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, bạn có thể thêm lệnh văn bản thay thế vào thanh công cụ truy nhập nhanh để tạo một lối tắt vào đó. Bạn có thể tìm thấy lệnh văn bản thay thế trong thể loại Lệnh không có trong ruy-băng khi bạn thêm lệnh vào thanh công cụ truy nhập nhanh. Nếu bạn truy nhập lệnh văn bản thay thế từ thanh công cụ truy nhập nhanh, bạn vẫn cần phải bấm vào tab Văn bản để thêm văn bản thay thế của bạn, như trong bước 2 ở trên.

Ghi chú: Ribbon là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent

Đầu trang

Word

  1. Bấm chuột phải vào hình dạng, ảnh, biểu đồ, đường viền của đồ họa SmartArt hoặc khác đối tượng, sau đó bấm kích cỡ.

  2. Bấm tab Văn bản , và sau đó trong hộp văn bản thay thế , nhập văn bản của bạn.

Mẹo: Nếu bạn thường thêm văn bản thay thế vào hình dạng, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, bạn có thể Thêm văn bản thay thế lệnh vào thanh công cụ truy nhập nhanh để tạo một lối tắt vào đó. Bạn có thể tìm thấy lệnh văn bản thay thế trong thể loại Lệnh không có trong ruy-băng khi bạn thêm lệnh vào thanh công cụ truy nhập nhanh. Nếu bạn truy nhập lệnh văn bản thay thế từ thanh công cụ truy nhập nhanh, bạn vẫn cần phải bấm vào tab Văn bản để thêm văn bản thay thế của bạn, như trong bước 2 ở trên.

Ghi chú: Ribbon là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×