Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh trong Microsoft OneNote for iOS

Việc thêm văn bản thay thế cho ảnh và hình ảnh bạn đã chèn trong Microsoft OneNote là cách hữu ích để cung cấp mô tả cho nội dung trực quan trong ghi chú của bạn. Những mô tả này có thể cung cấp ngữ cảnh quan trọng cho những người khiếm thị hoặc nhận thức kém.

iPad và iPhone

Thực hiện các thao tác sau:

  1. Trên trang bất kỳ trong OneNote, nhấn vào ảnh bạn đã chèn.

  2. Trên menu xuất hiện, nhấn Văn bản Thay thế.

  3. Nhập Tiêu đề mô tả cho ảnh đã chọn. Bạn cũng có thể thêm Mô tả ảnh chi tiết hơn.

  4. Nhấn Xong để lưu thay đổi của bạn.

Ghi chú: Để thay đổi hoặc loại bỏ văn bản thay thế hiện có, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin hiện có trong các hộp Tiêu đềMô tả.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×