Thêm văn bản thay thế vào ảnh, hình dạng, biểu đồ, đồ họa SmartArt hoặc bảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thêm văn bản thay thế (còn được gọi là thay thế văn bản hoặc văn bản) yêu cầu một vài bước và một chút kiên nhẫn. Chìa khóa để thêm văn bản thay thế trong hầu hết các trường hợp nhận để kích cỡ & thuộc tính tab (bố trí & thuộc tính trong Word và Outlook) trong ngăn định dạng < ảnh, hình dạng, đối tượng khác > .

Bạn có thể thêm văn bản thay thế nhiều đối tượng, chẳng hạn như biểu đồ, ảnh, SmartArt, hình dạng và bảng.

Ghi chú: Văn bản thay thế này khác với các nhãn hoặc chú thích. Để biết thông tin về thêm dữ liệu hoặc nhãn trục vào biểu đồ hoặc bảng văn bản vào đối tượng khác, hãy xem bài viết này liệt kê dưới đây.

Thêm văn bản thay thế vào một biểu đồ, ảnh, SmartArt hoặc hình dạng

 1. Bấm chuột phải vào mục và bấm Định dạng biểu đồ vùng, Định dạng ảnh, Định dạng đối tượng, hoặc Định dạng hình dạng. Mục menu sẽ khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng nào bạn đang dùng.

 2. Bấm kích cỡ & thuộc tính (bố trí & thuộc tính trong Word và Outlook) và bấm Văn bản.

  Tab Kích cỡ và Thuộc tính trên ngăn Định dạng Vùng Biểu đồ

 3. Trong hộp Mô tả, hãy nhập giải thích cho biểu đồ. Cần phải điền vào hộp này.

 4. Nếu muốn, bạn hãy nhập một tóm tắt ngắn gọn vào hộp Tiêu đề. Chỉ phải điền vào hộp này khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết trong hộp Mô tả. Khi dùng hộp Tiêu đề, mọi người sẽ không cần phải đọc mô tả đầy đủ trừ khi họ muốn đọc.

Thêm văn bản thay thế vào bảng

Đối với các bảng trong Excel

 1. Bấm chuột phải vào bảng, bấm Bảng, rồi bấm Văn bản Thay thế.

  Hộp thoại thay thế văn bản trong Excel

 2. Trong hộp Mô tả, hãy nhập giải thích cho biểu đồ. Cần phải điền vào hộp này.

 3. Nếu muốn, bạn hãy nhập một tóm tắt ngắn gọn vào hộp Tiêu đề. Chỉ phải điền vào hộp này khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết trong hộp Mô tả. Khi dùng hộp Tiêu đề, mọi người sẽ không cần phải đọc mô tả đầy đủ trừ khi họ muốn đọc.

Đối với các bảng trong PowerPointProject

 1. Bấm chuột phải vào hình rồi bấm Định dạng Hình.

 2. Bấm kích cỡ & thuộc tính và bấm Văn bản.

  Tab Kích cỡ và Thuộc tính trong ngăn Định dạng Hình hiển thị các hộp Văn bản Thay thế

 3. Trong hộp Mô tả, hãy nhập giải thích cho biểu đồ. Cần phải điền vào hộp này.

 4. Nếu muốn, bạn hãy nhập một tóm tắt ngắn gọn vào hộp Tiêu đề. Chỉ phải điền vào hộp này khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết trong hộp Mô tả. Khi dùng hộp Tiêu đề, mọi người sẽ không cần phải đọc mô tả đầy đủ trừ khi họ muốn đọc.

Đối với Outlook và Word

 1. Bấm chuột phải vào bảng, rồi bấm Thuộc tính bảng.

 2. Bấm tab Văn bản Thay thế.

  Tab thay thế văn bản trong hộp thoại thuộc tính bảng

 3. Trong hộp Mô tả, hãy nhập giải thích cho biểu đồ. Cần phải điền vào hộp này.

 4. Nếu muốn, bạn hãy nhập một tóm tắt ngắn gọn vào hộp Tiêu đề. Chỉ phải điền vào hộp này khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết trong hộp Mô tả. Khi dùng hộp Tiêu đề, mọi người sẽ không cần phải đọc mô tả đầy đủ trừ khi họ muốn đọc.

Xem thêm về văn bản thay thế

Văn bản thay thế sẽ giúp những người dùng bộ đọc màn hình hiểu nội dung của các hình ảnh. Khi bạn dùng bộ đọc màn hình để xem tài liệu của mình hoặc lưu thành định dạng tệp như HTML hoặc DAISY (Digital Accessible Information System), văn bản thay thế xuất hiện trong hầu hết các trình duyệt khi ảnh không hiển thị.

Khi viết văn bản thay thế, bạn nên bắt đầu viết chung chung rồi sau đó chuyển sang cụ thể hơn. Ví dụ: văn bản thay thế cho hình ảnh này có thể là:

Dạng xem từng phần của một ngôi nhà bánh gừng được trang trí bằng kẹo

"Ngôi nhà bánh gừng với mái được trang trí bằng kẹo" hoặc "Ngôi nhà bánh gừng với màu đỏ kẹo trim và một cây bên ngoài". Đôi khi, nó sẽ giúp giả sử mô tả ảnh để người khác có mắt họ đóng. Bạn nói gì? Đó là văn bản thay thế của bạn.

Và nếu bạn đang thêm văn bản thay thế vào một biểu đồ hoặc bảng, bạn sẽ có thể muốn mô tả những gì biểu đồ hoặc bảng hiển thị. Ví dụ, "biểu đồ hiển thị doanh số hàng quý với một nhúng trong quý 3".

Mẹo: Nếu bạn thường xuyên thêm văn bản thay thế vào hình dạng, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc các đối tượng khác, bạn có thể thêm lệnh Văn bản Thay thế vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh để tạo một lối tắt đến văn bản thay thế đó. Để biết chỉ dẫn cách làm, hãy xem Thêm lệnh vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Đầu Trang

Xem Thêm

Thêm nhãn dữ liệu vào biểu đồ

Thêm hoặc loại bỏ tiêu đề trong biểu đồ

Thêm văn bản vào hình dạng

Tìm hiểu thêm về Đồ họa SmartArt

Thêm chú thích trong Word

Thêm, sao chép hoặc xóa bỏ hộp văn bản

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×