Thêm văn bản thay thế vào đồ họa trang Web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng một mô tả văn bản cho hình ảnh (còn gọi là văn bản thay thế hoặc văn bản THAY thế) để hỗ trợ những người có văn bản chỉ trình duyệt, đã tắt hiển thị đồ họa của họ, có chậm tốc độ kết nối với Internet, hoặc dùng bộ đọc thoại.

  1. Mở trang Web của bạn trong Microsoft Office Publisher.

  2. Chọn ảnh mà bạn muốn thêm văn bản thay thế.

  3. Trên menu định dạng , bấm ảnh.

  4. Bấm Web tab.

  5. Bên dưới văn bản thay thế, nhập văn bản mô tả nội dung của ảnh.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×