Thêm và loại bỏ kiểu từ bộ sưu tập kiểu nhanh

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Microsoft Office Word, kiểu là các tập hợp có thể dùng lại các tùy chọn mà bạn có thể áp dụng cho văn bản định dạng. Ví dụ, giả sử bạn muốn các đầu đề trong tài liệu của bạn xuất hiện trong đậm và một kích cỡ cụ thể màu và phông. Mặc dù bạn có thể đặt thủ công mỗi tùy chọn định dạng riêng lẻ cho mỗi tiêu đề, thật dễ dàng hơn để sử dụng một kiểu áp dụng tất cả các tùy chọn cùng một lúc.

Bạn có thể áp dụng một kiểu cụ thể nhanh chóng và dễ dàng từ bộ sưu tập kiểu trên tab trang đầu . Bạn cũng có thể quản lý nội dung của bộ sưu tập bằng cách thêm kiểu phổ biến mới hoặc khác và xóa những người mà bạn không cần.

Tạo một kiểu mới cho bộ sưu tập kiểu

Các kiểu mà bạn thường xuyên dùng có thể được giữ lại trong bộ sưu tập kiểu trên tab trang chủ để dễ dàng sử dụng. Bạn có thể tạo kiểu mới và thêm nó vào bộ sưu tập tại bất kỳ lúc nào.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn định dạng dưới dạng một kiểu mới.

  Ví dụ, có lẽ bạn muốn văn bản có chứa một số thông tin về các doanh nghiệp của bạn luôn có thể xuất hiện như in đậm và màu đỏ trong tài liệu của bạn.

 2. Trên thanh công cụ mini xuất hiện ở trên lựa chọn của bạn, hãy xác định định dạng mà bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể bấm đậmmàu đỏ .

 3. Với văn bản đã định dạng đã chọn, bấm vào mũi tên Thêm mũi tên xuống Thêmở góc dưới bên phải của bộ sưu tập kiểu , và sau đó bấm tạo một kiểu.

  Hộp thoại tạo kiểu mới từ định dạng xuất hiện.

 4. Đặt tên cho kiểu — ví dụ, Công việc thực tế— và sau đó bấm OK. Kiểu mà bạn đã tạo sẽ xuất hiện trong bộ sưu tập kiểu có tên mà bạn đã cho, sẵn sàng để bạn áp dụng bất cứ khi nào bạn muốn văn bản xuất hiện đậm và màu đỏ.

Di chuyển một kiểu vào bộ sưu tập kiểu

Bạn có thể di chuyển bất kỳ kiểu hiện có vào bộ sưu tập kiểu để truy nhập dễ dàng.

 1. Trên trang đầu tab, hãy bấm công cụ khởi động hộp thoại kiểu .

  Công cụ Khởi động Hộp thoại Kiểu

  Ngăn kiểu xuất hiện.

 2. Ở góc dưới bên phải của ngăn kiểu , bấm tùy chọn.

 3. Bên dưới chọn kiểu để hiển thị, bấm tất cả các kiểu.

  Tất cả các kiểu được hiển thị trong ngăn kiểu .

 4. Chọn văn bản trong tài liệu của bạn trong kiểu mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm vào kiểu trong ngăn tác vụ kiểu .

  Kiểu xuất hiện trong bộ sưu tập kiểu .

Sửa đổi kiểu trong bộ sưu tập kiểu

Bạn có thể thay đổi định nghĩa kiểu sẵn dùng cho tài liệu của bạn. Ví dụ, giả sử bạn muốn kiểu đầu đề 1 để nổi bật hơn. Bạn có thể sử dụng một cỡ phông lớn hơn hoặc phông nặng, hoặc bạn có thể thêm nhiều khoảng trống ở phía trên và dưới tiêu đề.

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm chuột phải vào kiểu trong bộ sưu tập mà bạn muốn thay đổi, sau đó chọn sửa đổi.

 2. Trong hộp thoại Sửa đổi kiểu , thay đổi kiểu bất kỳ cách nào mà bạn muốn, sau đó bấm OK.

  Ví dụ, bên dưới định dạng, bạn có thể bấm vào mũi tên bên cạnh hộp màu , sau đó bấm màu phông mới. Mọi trường hợp có kiểu được cập nhật tự động trong toàn bộ tài liệu.

Loại bỏ một kiểu từ bộ sưu tập kiểu

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm chuột phải vào kiểu mà bạn muốn loại bỏ từ bộ sưu tập.

 2. Bấm loại bỏ từ bộ sưu tập kiểu trên menu lối tắt.

  Lưu ý: Loại bỏ một kiểu từ bộ sưu tập sẽ không loại bỏ kiểu từ các mục nhập xuất hiện trong ngăn tác vụ kiểu . Ngăn tác vụ kiểu liệt kê tất cả các kiểu trong tài liệu.

Ngoài việc dùng bộ sưu tập kiểu nhanh trên tab trang đầu của bạn để dễ dàng áp dụng định dạng cho văn bản, bạn cũng có thể chọn một tập hợp toàn bộ phong cách làm việc cùng nhau để tạo tài liệu được thiết kế cho mục đích cụ thể. Ví dụ, bạn có thể có một tập kiểu nhanh được sử dụng cho báo cáo. Nó có thể bao gồm kiểu cho tiêu đề, tóm tắt một, một số cấp độ đầu đề và nội dung văn bản. Tất cả các màu kiểu và định dạng trong một tập kiểu duy nhất được thiết kế để sử dụng cùng nhau để tạo một tài liệu hấp dẫn và dễ đọc hơn.

Tạo một kiểu mới cho bộ sưu tập kiểu nhanh

Một tập kiểu nhanh chứa các kiểu cơ bản mà bạn cần xây dựng tài liệu. Tuy nhiên, bạn có thể muốn thêm một kiểu tùy chỉnh.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn định dạng dưới dạng một kiểu mới.

  Ví dụ, có lẽ bạn muốn văn bản có chứa một số thông tin về các doanh nghiệp của bạn luôn có thể xuất hiện như in đậm và màu đỏ trong tài liệu của bạn.

 2. Trên thanh công cụ mini xuất hiện ở trên lựa chọn của bạn, hãy xác định định dạng mà bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể bấm đậmmàu đỏ .

 3. Bấm chuột phải vào lựa chọn, trỏ tới kiểuvà sau đó bấm Lưu lựa chọn theo kiểu nhanh mới.

 4. Đặt tên cho kiểu — ví dụ, Công việc thực tế— và sau đó bấm OK. Kiểu mà bạn đã tạo sẽ xuất hiện trong bộ sưu tập kiểu nhanh với tên mà bạn đã cho, sẵn sàng để bạn áp dụng bất cứ khi nào bạn muốn văn bản xuất hiện đậm và màu đỏ.

Di chuyển một kiểu vào bộ sưu tập kiểu nhanh

Bạn có thể di chuyển bất kỳ kiểu hiện có vào bộ sưu tập kiểu nhanh cho truy nhập dễ dàng.

 1. Trên trang đầu tab, bấm công cụ khởi động hộp thoại kiểu , sau đó bấm tùy chọn.

  Công cụ Khởi động Hộp thoại Kiểu

 2. Bên dưới chọn kiểu để hiển thị, bấm tất cả các kiểu.

  Tất cả các kiểu được hiển thị trong ngăn tác vụ kiểu .

 3. Chọn văn bản trong tài liệu của bạn và sau đó bấm vào kiểu trong ngăn tác vụ kiểu .

  Kiểu xuất hiện trong bộ sưu tập kiểu nhanh.

Sửa đổi kiểu trong tập kiểu nhanh

Bạn có thể thay đổi định nghĩa kiểu trong tập kiểu nhanh. Ví dụ, giả sử bạn muốn kiểu đầu đề 1 để nổi bật hơn. Bạn có thể sử dụng một cỡ phông lớn hơn hoặc phông nặng, hoặc bạn có thể thêm nhiều khoảng trống ở phía trên và dưới tiêu đề.

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm chuột phải vào kiểu trong bộ sưu tập kiểu nhanh bạn muốn thay đổi, sau đó chọn sửa đổi.

 2. Trong hộp thoại Sửa đổi kiểu , thay đổi kiểu bất kỳ cách nào mà bạn muốn, sau đó bấm OK.

  Ví dụ, bên dưới định dạng, bạn có thể bấm vào mũi tên bên cạnh hộp màu , sau đó bấm màu phông mới. Mọi trường hợp có kiểu được cập nhật tự động trong toàn bộ tài liệu.

Lưu kiểu như một tập kiểu nhanh mới

Sau khi bạn thay đổi tập kiểu nhanh, bạn có thể lưu các kiểu nhanh mới thiết vào danh sách các tập kiểu mà bạn có thể chọn từ.

 1. Tạo kiểu mới hoặc thay đổi kiểu trong tập kiểu nhanh.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc hoặc phông được dùng trong kiểu nhanh thiết bằng cách bấm Thay đổi kiểu trong nhóm kiểu , rồi bấm màu hoặc phông chữ.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm Đổi kiểu, và sau đó trỏ vào Tập kiểu.

 3. Bấm lưu thành tập kiểu nhanh.

 4. Trong hộp thoại Lưu thiết đặt kiểu nhanh , hãy nhập tên cho tập kiểu nhanh mới của bạn, sau đó bấm lưu.

  Để xem tập kiểu nhanh mới, bấm Đổi kiểu trong nhóm kiểu , và sau đó trỏ vào Tập kiểu. Tập kiểu nhanh mới sẽ xuất hiện trong danh sách để bạn có thể áp dụng cho tài liệu ở bất kỳ lúc nào.

Loại bỏ một kiểu từ bộ sưu tập kiểu nhanh

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm chuột phải vào kiểu mà bạn muốn loại bỏ từ bộ sưu tập.

 2. Bấm loại bỏ từ bộ sưu tập kiểu nhanh trên menu lối tắt.

  Lưu ý: Loại bỏ một kiểu từ bộ sưu tập kiểu nhanh sẽ không loại bỏ kiểu từ các mục nhập xuất hiện trong ngăn tác vụ kiểu . Ngăn tác vụ kiểu liệt kê tất cả các kiểu trong tài liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×