Thêm trang vào một site giao tiếp

Thêm trang vào một site giao tiếp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo một trang web giao tiếp, bạn có thể thêm trang bằng cách dùng mẫu dựng sẵn để giúp bạn bắt đầu sử dụng. Chọn từ một trang trống, nhiều cột trang, hoặc một cột trang.

Hộp thoại Page mẫu

Ghi chú: 

  • Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào Chương trình Bản phát hành Đầu tiên. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

  • Bạn phải là chủ sở hữu site hoặc người quản trị SharePoint để thêm trang.

  • Nếu bạn là chủ sở hữu site nhưng không thể thêm trang, người quản trị của bạn có thể đã tắt khả năng thực hiện thao tác đó.

Mẫu trang trống

Mẫu này sẽ tạo ra một trang trống với vùng tiêu đề. Bạn có thể xây dựng nó chính bạn dùng nhiều phần web. Để tạo một trang từ mẫu này:

  • Từ trang thông tin liên lạc của bạn, hãy bấm + mới ở phía trên cùng và sau đó bấm vào trang.

  • Trong hộp thoại Mẫu trang , hãy chọn trống.

  • Đặt tên cho trang của bạn, và sau đó bắt đầu xây dựng nó bằng cách thêm phần web bạn muốn dùng để chia sẻ thông tin. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng phần web trên trang hiện đại.

Nhiều cột trang mẫu

Mẫu này bắt đầu bạn với hai cột, một phần web văn bản một phần web mọi người, và một phần web nối kết nhanh. Để tạo một trang với mẫu này:

Một cột trang mẫu

Mẫu này bắt đầu bạn với một cột và một phần web văn bản. Để tạo một trang bằng cách dùng mẫu này:

  • Từ trang thông tin liên lạc của bạn, hãy bấm + mới ở phía trên cùng và sau đó bấm vào trang.

  • Trong hộp thoại Mẫu trang , hãy chọn cột duy nhất.

  • Đặt tên cho trang của bạn, và sau đó thêm nội dung của bạn vào phần web văn bản. Bạn cũng có thể thêm phần web khác. Tìm hiểu về cách sử dụng phần web trên trang hiện đại.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×