Thêm tiêu đề vào một biểu đồ hoặc trục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thêm tiêu đề.

  2. Trên menu công cụ biểu đồ , bấm Tùy chọn biểu đồ, sau đó bấm vào tab tiêu đề .

  3. Để thêm tiêu đề biểu đồ, bấm vào hộp tiêu đề biểu đồ , sau đó nhập văn bản bạn muốn.

    Để thêm một hoặc nhiều tiêu đề trục, bấm vào hộp thích hợp cho mỗi tiêu đề, sau đó nhập văn bản bạn muốn.

Mẹo Để chèn dấu ngắt dòng trong một tiêu đề biểu đồ hoặc tiêu đề trục, bấm vào văn bản trong biểu đồ, bấm vào nơi bạn muốn Chèn ngắt dòng và sau đó nhấn ENTER.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×