Thêm tiêu đề trục vào biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể thêm tiêu đề trục vào trục ngang và trục dọc của những biểu đồ có trục. Bạn không thể thêm tiêu đề trục vào những biểu đồ không có trục, như biểu đồ hình tròn và biểu đồ vành khuyên.

Cũng giống như tiêu đề biểu đồ mà bạn có thể thêm, tiêu đề trục giúp người xem biểu đồ hiểu rõ về dữ liệu.

Biểu đồ Cột Xếp chồng với tiêu đề trục

Đây là cách thêm tiêu đề trục:

 1. Bảo đảm bạn đang làm việc ở chế độ chỉnh sửa Excel Online.

  Nếu bạn đang ở chế độ xem, hãy bấm Sửa Sổ làm việc > Sửa trong Excel Online.

  Sửa trong Excel Online trên menu Sửa Sổ làm việc

 2. Hãy bấm vào chỗ bất kỳ trong biểu đồ để hiện Công cụ Biểu đồ trên ribbon.

  Tab Biểu đồ dưới Công cụ Biểu đồ

 3. Bấm Biểu đồ > Tiêu đề Trục.

  Nút Tiêu đề Trục trên tab Biểu đồ

 4. Bấm Tiêu đề Trục ngang Chính hoặc Tiêu đề Trục dọc Chính.

  Các tùy chọn tiêu đề trục ngang và dọc

 5. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đã bấm Tiêu đề Trục Ngang chính, hãy chọn Tiêu đề Dưới Trục.

   Các tùy chọn tiêu đề trục ngang

  • Nếu bạn đã bấm Tiêu đề Trục Dọc Chính, hãy chọn Tiêu đề Xoay, Tiêu đề Dọc, hoặc Tiêu đề Ngang.

   Các tùy chọn tiêu đề dọc

 6. Trong hộp Văn bản tiêu đề, hãy nhập tiêu đề cho trục.

  Để bắt đầu một dòng mới trong tiêu đề, nhấn Enter.

Hộp Sửa Tiêu đề

Sửa hoặc xóa bỏ tiêu đề trục

Bạn có thể thay đổi tiêu đề trục hoặc xóa bỏ tiêu đề ra khỏi biểu đồ.

 1. Hãy bấm vào chỗ bất kỳ trong biểu đồ để hiển thị Công cụ Biểu đồ.

 2. Bấm Biểu đồ > Tiêu đề Trục > Tiêu đề Trục Ngang Chính hoặc Tiêu đề Trục dọc Chính.

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay đổi tiêu đề, hãy bấm Sửa Tiêu đề Trục Ngang hoặc Sửa Tiêu đề Trục Dọc và sửa văn bản trong hộp Văn bản tiêu đề.

  • Để loại bỏ tiêu đề, hãy bấm Không.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×