Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ viền trong Publisher

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Publisher, bạn có thể thêm viền với bất kỳ màu sắc và độ dày nào, viền được thiết kế sẵn hoặc viền tùy chỉnh cho trang, hộp văn bản, Hình Tự động hoặc ảnh trong ấn phẩm của mình. Nếu trang, hộp văn bản, Hình Tự động, ảnh hoặc nhóm mục đã có viền, thì bạn có thể thay đổi hoặc loại bỏ viền.

Thêm viền vào trang

Quan trọng: Trước khi bạn thêm viền, hãy đảm bảo tất cả các bên của viền đều nằm trong vùng có thể in của máy in. Không phải tất cả các máy in đều in đến sát rìa trang. Để xác định vùng không thể in của máy in, hãy bấm Tệp > In và chọn máy in bạn muốn sử dụng. Di chuột qua biểu tượng thông tin Máy in (?) để xem chi tiết về trạng thái máy in của bạn, bao gồm giá trị lề.

Lưu ý: Để thêm viền cho tất cả các trang trong ấn phẩm của bạn, hãy thêm viền vào trang cái, rồi áp dụng trang cái cho các trang trong ấn phẩm của bạn.

 1. Trên trang bạn muốn thêm viền, hãy bấm Nhà > Hình.

 2. Trong phần Hình Cơ bản, hãy bấm Hình chữ nhật Ảnh nút , rồi kéo chuột để vẽ một hình chữ nhật với kích cỡ bạn muốn.

 3. Bấm chuột phải vào hình chữ nhật rồi chọn Định dạng Hình tự động.

 4. Bấm vào Màu và Đường kẻ và thực hiện một trong thao tác sau:

  • Thêm viền dạng đường kẻ với bất kỳ màu sắc hoặc độ dày nào (Bên dưới Đường kẻ, chọn tùy chọn màu và đường kẻ mà bạn muốn).

   Lưu ý: Hãy bảo đảm rằng mục Tô Hình dạng được đặt là Không Tô, nếu không toàn bộ trang sẽ được tô màu.

  • Thêm viền dạng họa tiết thiết kế sẵn (Bấm Họa tiết Viền và chọn viền từ danh sách Viền Sẵn có).

  • Thêm viền tùy chỉnh từ tệp ảnh, ảnh được quét, bitmap khác hoặc ảnh mà bạn đã tạo trong chương trình vẽ (Bấm Họa tiết Viền > Tạo Tùy chỉnh > Chọn Ảnh, rồi tìm kiếm ảnh và làm theo lời nhắc).

   Lưu ý: Tệp ảnh mà bạn sử dụng cho viền tùy chỉnh phải có kích thước nhỏ hơn 64 KB và không được chứa bất kỳ văn bản nào.

  • Thêm viền dạng clip art (Bấm Chèn > Clip Art (Publisher 2010) hoặc Ảnh Trực tuyến (Publisher 2013 hoặc 2016), nhập viền trang vào hộp tìm kiếm và làm theo lời nhắc).

   Khi bạn tìm kiếm clip art và ảnh trực tuyến, bạn sẽ được chuyển hướng tới Bing. Bạn có trách nhiệm tôn trọng bản quyềnbộ lọc giấy phép trong Bing có thể giúp bạn chọn hình ảnh nên dùng.

Đầu Trang

Thêm viền cho hộp văn bản, Hình tự động, ảnh hoặc đối tượng

 1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản, Hình Tự động, hình ảnh hoặc đối tượng mà bạn muốn thêm đường viền.

 2. Chọn mục menu Định dạng <object> phù hợp.

 3. Bấm vào Màu và Đường kẻ và thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Thêm viền dạng đường kẻ với bất kỳ màu sắc hoặc độ dày nào (Bên dưới Đường kẻ, chọn tùy chọn kiểu màu và đường kẻ mà bạn muốn).

  • Thêm viền dạng họa tiết thiết kế sẵn (Bấm Họa tiết Viền và chọn viền từ danh sách Viền Sẵn có).

  • Thêm viền tùy chỉnh từ tệp ảnh, ảnh được quét, bitmap khác hoặc ảnh mà bạn đã tạo trong chương trình vẽ (Bấm Họa tiết Viền > Tạo Tùy chỉnh > Chọn Ảnh, rồi tìm kiếm ảnh và làm theo lời nhắc).

   Lưu ý: Tệp ảnh mà bạn sử dụng cho viền tùy chỉnh phải có kích thước nhỏ hơn 64 KB và không được chứa bất kỳ văn bản nào.

Đầu Trang

Thêm viền vào nhóm đối tượng

Để thêm viền cho một nhóm đối tượng, hãy vẽ một hình chữ nhật bao quanh nhóm đối tượng, rồi thêm viền dạng đường kẻ hoặc viền thiết kế trước theo ý muốn.

 1. Trên trang bạn muốn thêm viền, hãy bấm Nhà > Hình.

 2. Trong phần Hình Cơ bản, hãy bấm Hình chữ nhật Ảnh nút , rồi kéo chuột để vẽ một hình chữ nhật với kích cỡ bạn muốn.

 3. Bấm chuột phải vào hình chữ nhật, sau đó chọn Định dạng Hình tự động.

 4. Bấm vào Màu và Đường kẻ và thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Thêm viền dạng đường kẻ với bất kỳ màu sắc hoặc độ dày nào (Bên dưới Đường kẻ, chọn tùy chọn kiểu màu và đường kẻ mà bạn muốn).

  • Thêm viền dạng họa tiết thiết kế sẵn (Bấm Họa tiết Viền và chọn viền từ danh sách Viền Sẵn có).

  • Thêm viền tùy chỉnh từ tệp ảnh, ảnh được quét, bitmap khác hoặc ảnh mà bạn đã tạo trong chương trình vẽ (Bấm Họa tiết Viền > Tạo Tùy chỉnh > Chọn Ảnh, rồi tìm kiếm ảnh và làm theo lời nhắc).

   Lưu ý: Tệp ảnh mà bạn sử dụng cho viền tùy chỉnh phải có kích thước nhỏ hơn 64 KB và không được chứa bất kỳ văn bản nào.

Đầu Trang

Sửa viền để giảm thiểu các nội dung bị chồng lấp

Publisher có thể thêm họa tiết viền hoặc đường kẻ cho hộp văn bản, khung ảnh hoặc hình chữ nhật sao cho khi bạn chỉnh viền hoặc đường kẻ càng dày thì diện tích còn lại cho ảnh hoặc văn bản càng nhỏ. Nếu viền che lấp văn bản hoặc đối tượng trong trang, hãy thử một hoặc những cách sau đây:

Vẽ viền lên trên khung thay vì bên trong khung

Để thêm viền bằng nhau ở cả bên trong và bên ngoài hình chữ nhật thay vì chỉ ở bên trong, bạn hãy xóa hộp kiểm Vẽ viền bên trong khung. Làm như vậy sẽ tránh cho viền không chồng lấp lên những đối tượng ở bên trong hình chữ nhật.

 1. Bấm chuột phải vào hình chữ nhật rồi chọn Định dạng Hình tự động.

 2. Bấm vào tab Màu và Đường kẻ rồi xóa hộp kiểm Vẽ viền bên trong khung.

Áp dụng họa tiết viền với kích cỡ cân xứng

Để đổi kích cỡ viền cho cân xứng với toàn bộ trang, hãy xóa hộp kiểm Luôn áp dụng với kích cỡ mặc định. Làm như vậy sẽ tránh cho viền không chồng lấp lên những đối tượng ở bên trong hình chữ nhật.

 1. Bấm chuột phải vào hình chữ nhật rồi chọn Định dạng Hình tự động.

 2. Bấm vào thẻ Màu và Đường kẻ rồi bấm Viền Mẫu.

 3. Trong hộp thoại Viền Mẫu, hãy xóa hộp kiểm Luôn áp dụng với kích cỡ mặc định.

Giảm độ dày của viền

 1. Chọn hình chữ nhật có viền mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên thẻ Định dạng Công cụ Vẽ, hãy bấm Viền Hình dạng.

 3. Chọn Độ dày Ảnh Nút .

 4. Bấm vào độ dày mà bạn muốn. Để xem thêm các tùy chọn về độ dày, hãy bấm Xem thêm đường kẻ rồi chọn giá trị mà bạn muốn trong ô Độ dày.

Tăng kích cỡ của hình chữ nhật

 1. Bấm vào hình chữ nhật để chọn nó.

 2. Kéo một trong các núm điều khiển đổi cỡ để đổi kích cỡ hình chữ nhật.

Lưu ý: 

 • Để giữ nguyên vị trí tâm của hình chữ nhật, hãy nhấn giữ phím CTRL trong khi bạn kéo.

 • Để giữ nguyên tỷ lệ của hình chữ nhật, hãy nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn kéo một núm điều khiển ở góc.

 • Để giữ nguyên cả tỷ lệ lẫn vị trí tâm của hình chữ nhật, hãy nhấn giữ CTRL+SHIFT trong khi bạn kéo núm điều khiển ở góc.

 • Để kéo hình chữ nhật qua các đường căn, chẳng hạn như đường căn lề, hãy nhấn ALT trong khi kéo.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×