Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ viền

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để thêm sự quan tâm và nhấn mạnh vào bản trình bày của bạn, thêm hoặc thay đổi đường viền vào văn bản, bảng, hình dạng hoặc ảnh.

Văn bản viền

 1. Chọn hộp văn bản mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab định dạng , trong nhóm vẽ , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Viền ngoài hình dạng, sau đó chọn các tùy chọn viền bạn muốn.

  Để loại bỏ viền, hãy bấm Không viền ngoài.

  Menu viền ngoài hình hộp văn bản trong PowerPoint 2010

Viền bảng

 1. Chọn bảng hoặc các ô bảng bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh viền. sau đó chọn các tùy chọn viền bạn muốn.

  Chọn Không viền để loại bỏ viền bảng.

  Các tùy chọn viền bảng trong PowerPoint 2010

Đường viền hình dạng

 1. Chọn hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Viền ngoài hình dạng. Chọn các tùy chọn viền bạn muốn.

  Để loại bỏ viền, hãy chọn Không viền ngoài.

  Các tùy chọn Viền hình trong PowerPoint 2010

Viền ảnh

 1. Chọn ảnh mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab định dạng , trong nhóm vẽ , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Viền ngoài hình dạng, sau đó chọn các tùy chọn viền bạn muốn.

  Để loại bỏ viền, hãy chọn không viền ngoài.

  Menu viền ngoài hình hộp văn bản trong PowerPoint 2010

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×