Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ vị trí khẩn cấp cho tổ chức của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tùy thuộc vào số lượng vị trí vật lý trong tổ chức của bạn, bạn có thể tạo các vị trí khẩn cấp cho tòa nhà, sàn và văn phòng để tạo một địa chỉ khẩn cấp cụ thể hơn. Xem, khẩn cấp vị trí và địa chỉ là gì?.

Bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để nhận được cuộc gọi lập kế hoạch và bao nhiêu chi phí, hãy xem Skype for Business và Microsoft nhóm cấp phép bổ trợ.

Thêm vị trí khẩn cấp vào địa chỉ khẩn cấp

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong dẫn hướng bên trái đến thoại > vị trí khẩn cấp > chọn khẩn cấp địa chỉ mà bạn muốn thêm một vị trí cho.

  QUAN TRỌNG: Để xem tùy chọn Thoại trong dẫn hướng bên trái ở Trung tâm quản trị Skype for Business, trước tiên bạn phải mua ít nhất một giấy phép Enterprise E5, một giấy phép phần bổ trợ Hệ thống Điện thoại hoặc một giấy phép phần bổ trợ Hội thảo Âm thanh.

 4. Trong ngăn hành động, bên dưới vị trí Associated, bấm thay đổi.

 5. Trong vị trí liên kết với > Thêm mớinhập vị trí khác liên kết. Ví dụ, được đặt "Xây dựng 64 Floor 1" rồi bấm kiểm tra.

 6. Bấm Lưu.

Thay đổi vị trí khẩn cấp cho một địa chỉ khẩn cấp

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong dẫn hướng bên trái đến thoại > vị trí khẩn cấp > chọn khẩn cấp địa chỉ mà bạn muốn thêm một vị trí cho.

 4. Trong ngăn hành động, bên dưới vị trí Associated, bấm thay đổi.

 5. Trong vị trí liên kết với bấm vào nối kết với vị trí trong danh sách và trong thay đổi vị trí chi tiết liên kết. Ví dụ, được đặt "Xây dựng 64 Floor 1" rồi bấm kiểm tra.

 6. Bấm Lưu.

Loại bỏ vị trí khẩn cấp khỏi địa chỉ khẩn cấp

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong dẫn hướng bên trái đến thoại > vị trí khẩn cấp > chọn khẩn cấp địa chỉ mà bạn muốn thêm một vị trí cho.

 4. Trong ngăn hành động, bên dưới vị trí Associated bấm loại bỏ.

 5. Bấm Lưu.

Chủ đề Liên quan

Skype for Business Online PSTN điều khoản sử dụng dịch vụ
gọi khẩn cấp điều khoản và điều kiện

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×