Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ ảnh cho liên hệ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Outlook, hình ảnh có thể thêm một biểu mẫu liên hệ hoặc một Danh Thiếp Điện tử. Điều này giúp bạn đặt một mặt với tên gọi hoặc nhanh chóng khớp với một logo công ty liên hệ.

Nếu người gửi và người nhận dùng Outlook, hình ảnh liên hệ xuất hiện trong thông điệp email khi người gửi bao gồm một ảnh của liên hệ. Ảnh xuất hiện trong thông tin thư mở thư và trong phần đầu thư. Bấm đúp vào ảnh của liên hệ để mở liên hệ hoặc bấm chuột phải vào ảnh để xem các tùy chọn liên hệ.

Để biết các bước để thay đổi ảnh Outlook riêng của bạn, hãy xem thay đổi ảnh của tôi.

Thêm ảnh

Ghi chú: Hình ảnh bạn thêm chỉ được hiển thị trên máy tính của bạn.

 1. Trên Thanh Dẫn hướng, hãy bấm Mọi người.

  Thanh Dẫn hướng trong Outlook - Mọi người

 2. Trên ruy-băng, trong Dạng xem Hiện tại, hãy bấm Mọi người.

  Chọn Người trong Dạng xem Hiện tại

 3. Chọn liên hệ và ở mục Xem Nguồn, hãy bấm Outlook (Liên hệ). Thẻ liên hệ Outlook cho người đó sẽ xuất hiện.

  Nối kết Xem Nguồn Outlook trong thẻ liên hệ

 4. Bấm vào ảnh của thẻ liên hệ.

  Bấm vào đây để thêm ảnh

 5. Trong hộp Thêm Ảnh Liên hệ, hãy duyệt đến và chọn ảnh bạn muốn dùng rồi bấm OK.

  Mẹo: Outlook có thể dùng các định dạng tệp .jpg, .png, .gif, .bmp hoặc .tif.

 6. Lưu và đóng thẻ liên hệ. Ảnh mới sẽ xuất hiện bên cạnh liên hệ trong dạng xem Mọi người.

Chuyển sang ảnh khác

 1. Trên Thanh Dẫn hướng, hãy bấm Mọi người

  Thanh Dẫn hướng trong Outlook - Mọi người

 2. Trên ruy-băng, trong Dạng xem Hiện tại, hãy bấm Mọi người.

  Chọn Người trong Dạng xem Hiện tại

 3. Chọn liên hệ rồi ở mục Xem Nguồn, hãy bấm Outlook (Liên hệ). Thẻ liên hệ Outlook cho người đó sẽ xuất hiện.

 4. Bấm chuột phải vào ảnh hiện tại và chọn Thay đổi Ảnh.

  Bấm vào đây để thay đổi ảnh cho liên hệ

 5. Trong hộp thoại Thay đổi Ảnh Liên hệ, hãy duyệt đến và chọn ảnh bạn muốn dùng rồi bấm OK.

  Mẹo: Outlook có thể dùng các định dạng tệp .jpg, .png, .gif, .bmp hoặc .tif.

 6. Lưu và đóng thẻ liên hệ. Ảnh mới sẽ xuất hiện bên cạnh liên hệ trong dạng xem Mọi người.

Xem thêm

Thay đổi ảnh của tôi

Dùng ảnh tùy chỉnh cho ai đó trong dạng xem mọi người trong Outlook

Hình ảnh được thêm vào một biểu mẫu liên hệ được tự động định cỡ theo 90 điểm ảnh theo điểm ảnh 90. Hình ảnh liên hệ có thể nằm trong tiêu chuẩn nhất định dạng tệp đồ họa, bao gồm .jpg, .png, .gif, .bmp hoặc .tif.

 1. Trong liên hệ, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Mở liên hệ mà bạn muốn.

  • Trên trang đầu tab, trong nhóm mới , hãy bấm Liên hệ mới.

 2. Trên tab liên hệ , trong nhóm tùy chọn , bấm ảnh, sau đó bấm Thêm ảnh.

 3. Duyệt để định vị ảnh mà bạn muốn thêm, và sau đó bấm đúp vào tên tệp.

 1. Trong liên hệ, hãy mở liên hệ mà bạn muốn.

 2. Trên tab liên hệ , trong nhóm tùy chọn , bấm ảnh, sau đó bấm Loại bỏ ảnh.

 1. Trong liên hệ, hãy mở liên hệ mà bạn muốn.

 2. Trên tab liên hệ , trong nhóm tùy chọn , bấm ảnh, sau đó bấm Đổi ảnh.

 3. Duyệt để tìm ảnh bạn muốn sử dụng thay vào đó, và sau đó bấm đúp vào tên tệp.

Hình ảnh liên hệ của bạn có thể không khớp với mà trên một liên hệ của danh thiếp điện tử. Ví dụ, một liên hệ có thể gửi cho bạn danh thiếp điện tử mà người đó đã tùy chỉnh. Trong trường hợp này, thêm hoặc thay đổi ảnh trên biểu mẫu liên hệ không tự động Cập Nhật hình ảnh trên thẻ.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong một liên hệ mở, bấm đúp vào danh thiếp điện tử.

  • Trong một liên hệ mở, trên tab liên hệ công, trong nhóm tùy chọn , bấm danh thiếp.

 2. Bên dưới Thiết kế thẻ, tại hình ảnh, bấm thay đổi.

 3. Duyệt để định vị ảnh mà bạn muốn thêm, và sau đó bấm đúp vào tên tệp.

Outlook 2007 chấp nhận nhất định dạng, bao gồm .jpg, .png, .gif, .bmp, .tif, .exf và .ico tệp đồ họa chuẩn.

Nếu người gửi và người nhận đang sử dụng Office Outlook 2007, hình ảnh liên hệ được hiển thị trong thư nhận được nếu người gửi sử dụng một ảnh của liên hệ. Ảnh xuất hiện trong thông tin thư mở thư và trong tiêu đề của thư trong Ngăn Đọc. Bạn có thể bấm đúp vào ảnh của liên hệ để mở liên hệ hoặc bấm chuột phải vào nó cho các tùy chọn liên hệ.

Ghi chú: Hình để hiển thị, liên hệ cũng phải được lưu trong một thư mục liên hệ Outlook và thư mục liên hệ đó phải được chỉ định như một Sổ Địa chỉ Outlook. Đây là các thiết đặt mặc định khi tạo liên hệ trong Microsoft Outlook. Nếu bạn không nhìn thấy ảnh bao gồm trong một liên hệ, hãy kiểm tra để xem các thiết đặt mặc định đã được thay đổi.

Mẹo: Sử dụng hình ảnh độ phân giải cao chặt chẽ phù hợp với kích cỡ điểm ảnh 90 bằng 90 cung cấp kết quả tốt nhất chất lượng ảnh.

Hình ảnh chất lượng cao của tôi là vẫn bị mờ

Trong một số trường hợp có sự cố kết xuất hình ảnh trong Outlook, ngay cả khi chúng có độ phân giải cao và có kích cỡ đúng cách. Nguyên nhân không xác định, nhưng nằm bên dưới điều tra. Để giúp chúng tôi cải thiện tính năng này, gửi cho chúng tôi chi tiết về các tình huống của bạn bằng cách dùng các nút phản hồi ở cuối bài viết trợ giúp này. Vui lòng bao gồm các hệ điều hành, ảnh chi tiết, và xác nhận rằng bạn đang dùng Outlook 2007.

Khi bạn thêm ảnh vào một liên hệ trong biểu mẫu liên hệ, hình tự động có kích cỡ để vừa với không gian dành cho ảnh của liên hệ trên biểu mẫu, 90 điểm ảnh theo điểm ảnh 90.

 1. Trong liên hệ, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Mở một liên hệ hiện có.

  • Trên thanh công cụ, hãy bấm mới. Mở biểu mẫu liên hệ trống để thêm thông tin liên hệ và ảnh.

 2. Trên tab liên hệ , trong nhóm tùy chọn , bấm ảnh, sau đó bấm Thêm ảnh.

  Mẹo: Bạn có thể cũng có thể bấm vào khoảng trống cho ảnh của liên hệ, và sau đó duyệt tìm hình ảnh.

 3. Định vị ảnh mà bạn muốn thêm, và sau đó bấm đúp vào nó.

 1. Trong liên hệ, hãy mở liên hệ.

 2. Trên tab liên hệ , trong nhóm tùy chọn , bấm ảnh, sau đó bấm Đổi ảnh.

 3. Định vị ảnh mà bạn muốn thay đổi, và sau đó bấm đúp vào nó.

 1. Trong liên hệ, hãy mở liên hệ.

 2. Trên tab liên hệ , trong nhóm tùy chọn , bấm ảnh, sau đó bấm Loại bỏ ảnh.

Nếu danh thiếp điện tử đã có một hình ảnh (ngoài việc ảnh mặc định Outlook), chẳng hạn như ảnh hoặc logo, liên kết với nó, hình ảnh mà bạn thêm vào liên hệ trong biểu mẫu liên hệ không thay thế ảnh trên thẻ. Để cập nhật ảnh trên thẻ, bấm vào nút đặt lại trong hộp thoại sửa danh thiếp .

Làm thế nào để mở hộp thoại sửa danh thiếp ?

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Trong một liên hệ mở, bấm đúp vào danh thiếp điện tử.

 • Trong một liên hệ mở, trên tab liên hệ công, trong nhóm tùy chọn , bấm danh thiếp.

Quan trọng: Việc đặt lại danh thiếp cũng Cập Nhật bất kỳ khác mới thông tin liên hệ trên thẻ. Nó cũng đặt lại tất cả thẻ định dạng mặc định, ngoại trừ hình ảnh. Định dạng bao gồm các phông chữ, màu nền, kích cỡ văn bản và căn chỉnh.

Ảnh Danh thiếp Điện tử Mặc định

Danh thiếp điện tử Hiển thị ảnh mặc định, được định vị ở bên trái, và định dạng mặc định.

Nếu bạn không Cập Nhật hình ảnh trên danh thiếp điện tử, ảnh mới được hiển thị trên biểu mẫu liên hệ, trong khi bạn nhìn thấy ảnh hiện có trên danh thiếp điện tử và trong danh thiếp dạng xem.

Nếu danh thiếp điện tử đã có một hình ảnh mà không phải là ảnh Outlook mặc định — chẳng hạn như ảnh hoặc logo — một hình ảnh mà bạn thêm vào biểu mẫu liên hệ không thay thế ảnh trên thẻ.

Ví dụ, bạn nhận được danh thiếp điện tử từ Jon Morris Contoso, Ltd Jon thẻ có logo Contoso trên nó, mà bạn muốn giữ, chưa bạn muốn thêm một ảnh Jon vào biểu mẫu liên hệ của mình để bạn có thể nhận ra ảnh con chó lần sau khi ấy town cho một cuộc họp.

Nếu bạn thêm ảnh vào biểu mẫu liên hệ, bạn vẫn nhìn thấy ảnh gốc trên danh thiếp điện tử và trong danh thiếp dạng xem trừ khi bạn Cập Nhật hình ảnh trên danh thiếp trong hộp thoại sửa danh thiếp .

Quan trọng: Cập Nhật (việc đặt lại) vào danh thiếp cũng Cập Nhật bất kỳ khác mới thông tin liên hệ trên thẻ. Nó cũng đặt lại tất cả thẻ định dạng mặc định (ngoại trừ ảnh). Bao gồm kích cỡ phông và nền màu và văn bản và căn chỉnh. Thực hiện điều này thành những cân nhắc khi bạn đang làm việc với thẻ tùy chỉnh thiết kế.

Để thêm một hình ảnh chỉ biểu mẫu liên hệ:

 1. Trong một liên hệ mở, trên tab liên hệ công, trong nhóm tùy chọn , bấm ảnh, sau đó bấm Thêm ảnh.

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm vào khoảng trống cho ảnh của liên hệ và duyệt để tìm ảnh.

 2. Định vị ảnh mà bạn muốn thêm, và sau đó bấm đúp vào nó.

  Hình ảnh tự động có kích cỡ cho phù hợp với không gian ảnh của liên hệ.

 3. Bấm Lưu và Đóng.

  Ghi chú: Không mở danh thiếp điện tử và cập nhật các dạng xem đó của liên hệ. Bấm vào nút đặt lại Cập Nhật thẻ, thay thế ảnh của thẻ với ảnh liên hệ mới.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×