Thêm, thay đổi hoặc xóa bỏ hình dạng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm một hình dạng vào tệp của bạn hoặc kết hợp nhiều hình dạng để tạo một bản vẽ hoặc hình dạng phức tạp hơn. Hình sẵn dùng bao gồm đường, hình hình cơ bản, mũi tên, phương trình hình dạng, hình lưu đồ, ngôi sao, biểu ngữ và khung chú thích.

Sau khi thêm một hoặc nhiều hình dạng, bạn có thể thêm văn bản, dấu đầu dòng, đánh số, và Kiểu Nhanh vào hình đó.

Ghi chú: Để biết thêm thông tin về cách sử dụng biểu đồ hoặc SmartArt trong tài liệu của bạn, hãy xem khi tôi nên dùng đồ họa SmartArt và khi nào tôi nên sử dụng biểu đồ?.

Nhiều cách bạn làm việc với hình dạng được tương tự giữa ứng dụng, mặc dù có thể phụ sự khác biệt giữa các phiên bản.

Các thủ tục cho Excel 2010-2016.

Thêm hình dạng vào tệp của bạn trong Excel

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Excel chèn hình dạng nút

 2. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn, bấm vào bất kỳ chỗ nào trong sổ làm việc, sau đó kéo để đặt hình dạng.

  Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

Thêm nhiều hình dạng vào tệp của bạn trong Excel

Thay vì thêm hình dạng riêng biệt để tạo một hình vẽ, bạn có thể muốn tạo đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, sắp xếp của hình dạng và kích cỡ phông chữ trong các hình dạng được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc loại bỏ hình dạng và sửa văn bản của bạn.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Excel chèn hình dạng nút

 2. Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn thêm rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 3. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trong sổ làm việc, sau đó kéo để đặt hình dạng. Lặp lại này cho mỗi hình dạng mà bạn muốn thêm.

  Ghi chú: Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

 4. Sau khi thêm tất cả các hình dạng mà bạn muốn, hãy nhấn ESC.

Thêm một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số vào hình dạng trong Excel

 1. Chọn văn bản trong hình bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Nhấp chuột phải vào văn bản được chọn, trên menu lối tắt, trỏ đến Dấu đầu dòng, rồi bấm Dấu đầu dòng và Đánh số.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm dấu đầu dòng, bấm vào tab Dấu đầu dòng rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm phần đánh số, bấm vào tab Đánh số rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Thêm, thay đổi hoặc xóa bỏ hình dạng

Các thủ tục cho Excel, PowerPoint, Word và Outlook trong Office 2016, 2013 và 2010. Giao diện có thể khác nhau từ bất kỳ hình ảnh.

Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thêm văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

Văn bản được thêm vào trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn quay hoặc lật hình thì văn bản cũng bị quay và lật.

Kiểu nhanh là kết hợp của tùy chọn định dạng khác nhau được hiển thị trong hình thu nhỏ trong bộ sưu tập kiểu nhanh trong nhóm Kiểu hình dạng . Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ kiểu nhanh, bạn có thể thấy cách Kiểu hình dạng (hoặc kiểu nhanh) ảnh hưởng đến hình của bạn.

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn áp dụng một kiểu nhanh mới hoặc khác đến.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh mà bạn muốn.

  kiểu nhanh công cụ vẽ

  Để xem thêm kiểu nhanh, hãy bấm nút Thêm Ảnh nút .

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thay đổi thành hình dạng khác nhau.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, hãy nhấn CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm Sửa hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng , trỏ đến Thay đổi hình dạng, sau đó bấm vào hình mới mà bạn muốn.

Bấm vào hình dạng mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn phím DELETE.

Để xóa bỏ nhiều hình dạng, hãy nhấn CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng mà bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE.

Các thủ tục cho PowerPoint 2010-2016.

Thêm hình dạng vào tệp của bạn trong PowerPoint

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, bấm vào Hình dạng.

  PowerPoint chèn hình dạng nút

 2. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn, bấm vào bất kỳ chỗ nào trên trang chiếu, sau đó kéo để đặt hình dạng.

  Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

Thêm nhiều hình dạng vào tệp của bạn trong PowerPoint

Thay vì thêm hình dạng riêng biệt để tạo một hình vẽ, bạn có thể muốn tạo đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, sắp xếp của hình dạng và kích cỡ phông chữ trong các hình dạng được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc loại bỏ hình dạng và sửa văn bản của bạn.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, bấm vào Hình dạng.

  PowerPoint chèn hình dạng nút

 2. Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn thêm rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 3. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trong các trang chiếu, sau đó kéo để đặt hình dạng. Lặp lại này cho mỗi hình dạng mà bạn muốn thêm.

  Ghi chú: Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

 4. Sau khi thêm tất cả các hình dạng mà bạn muốn, hãy nhấn ESC.

Thêm một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số vào hình dạng trong PowerPoint

 1. Chọn văn bản trong hình bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Bấm chuột phải vào văn bản đã chọn, và trên menu lối tắt, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm dấu đầu dòng, trỏ đến dấu đầu dòng, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để thêm phần đánh số, trỏ tới đánh số, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Thêm, thay đổi hoặc xóa bỏ hình dạng

Các thủ tục cho Excel, PowerPoint, Word và Outlook trong Office 2016, 2013 và 2010. Giao diện có thể khác nhau từ bất kỳ hình ảnh.

Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thêm văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

Văn bản được thêm vào trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn quay hoặc lật hình thì văn bản cũng bị quay và lật.

Kiểu nhanh là kết hợp của tùy chọn định dạng khác nhau được hiển thị trong hình thu nhỏ trong bộ sưu tập kiểu nhanh trong nhóm Kiểu hình dạng . Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ kiểu nhanh, bạn có thể thấy cách Kiểu hình dạng (hoặc kiểu nhanh) ảnh hưởng đến hình của bạn.

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn áp dụng một kiểu nhanh mới hoặc khác đến.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh mà bạn muốn.

  kiểu nhanh công cụ vẽ

  Để xem thêm kiểu nhanh, hãy bấm nút Thêm Ảnh nút .

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thay đổi thành hình dạng khác nhau.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, hãy nhấn CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm Sửa hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng , trỏ đến Thay đổi hình dạng, sau đó bấm vào hình mới mà bạn muốn.

Bấm vào hình dạng mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn phím DELETE.

Để xóa bỏ nhiều hình dạng, hãy nhấn CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng mà bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE.

Các thủ tục cho Word 2010-2016.

Thêm hình dạng vào tệp của bạn trong Word

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Word chèn hình dạng nút

 2. Bấm vào hình bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu và kéo để đặt hình dạng.

  Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

Thêm nhiều hình dạng vào tệp của bạn trong Word

Thay vì thêm hình dạng riêng biệt để tạo một hình vẽ, bạn có thể muốn tạo đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, sắp xếp của hình dạng và kích cỡ phông chữ trong các hình dạng được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc loại bỏ hình dạng và sửa văn bản của bạn.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Word chèn hình dạng nút

 2. Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn thêm rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 3. Bấm vào bất kỳ đâu trong tài liệu, sau đó kéo để đặt hình dạng. Lặp lại này cho mỗi hình dạng mà bạn muốn thêm.

  Ghi chú: Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

 4. Sau khi thêm tất cả các hình dạng mà bạn muốn, hãy nhấn ESC.

Thêm một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số vào hình dạng trong Word

 1. Chọn văn bản trong hình bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Bấm chuột phải vào văn bản đã chọn, và trên menu lối tắt, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm dấu đầu dòng, trỏ đến dấu đầu dòng, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để thêm phần đánh số, trỏ tới đánh số, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Thêm, thay đổi hoặc xóa bỏ hình dạng

Các thủ tục cho Excel, PowerPoint, Word và Outlook trong Office 2016, 2013 và 2010. Giao diện có thể khác nhau từ bất kỳ hình ảnh.

Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thêm văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

Văn bản được thêm vào trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn quay hoặc lật hình thì văn bản cũng bị quay và lật.

Kiểu nhanh là kết hợp của tùy chọn định dạng khác nhau được hiển thị trong hình thu nhỏ trong bộ sưu tập kiểu nhanh trong nhóm Kiểu hình dạng . Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ kiểu nhanh, bạn có thể thấy cách Kiểu hình dạng (hoặc kiểu nhanh) ảnh hưởng đến hình của bạn.

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn áp dụng một kiểu nhanh mới hoặc khác đến.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh mà bạn muốn.

  kiểu nhanh công cụ vẽ

  Để xem thêm kiểu nhanh, hãy bấm nút Thêm Ảnh nút .

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thay đổi thành hình dạng khác nhau.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, hãy nhấn CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm Sửa hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng , trỏ đến Thay đổi hình dạng, sau đó bấm vào hình mới mà bạn muốn.

Bấm vào hình dạng mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn DELETE.

Để xóa bỏ nhiều hình dạng, hãy nhấn CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng mà bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE.

Các thủ tục cho Outlook 2010-2016.

Thêm hình dạng trong Outlook

 1. Chèn một bức vẽ. Trong tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm hình dạng,

  Chèn hình dạng nút trong Outlook

  sau đó bấm Bức vẽ mới.

  Tùy chọn bức vẽ mới ở dưới cùng của hình dạng menu

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm nút Thêm Ảnh nút .

 3. Bấm vào hình bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu và kéo để đặt hình dạng.

  Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

Thêm nhiều hình dạng vào tài liệu của bạn trong Outlook

Thay vì thêm hình dạng riêng biệt để tạo một hình vẽ, bạn có thể muốn tạo đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, sắp xếp của hình dạng và văn bản trong hình dạng các giá trị được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc loại bỏ hình dạng và sửa văn bản của bạn. Bạn luôn có thể thêm hình vào đồ họa SmartArt hoặc thay thế hình nếu không có bố trí là chính xác phù hợp với bạn.

 1. Chèn một bức vẽ. Trong tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm hình dạng,

  Chèn hình dạng nút trong Outlook

  sau đó bấm Bức vẽ mới.

  Tùy chọn bức vẽ mới ở dưới cùng của hình dạng menu

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm nút Thêm Ảnh nút .

 3. Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn thêm rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 4. Bấm vào bất kỳ đâu trong tài liệu, sau đó kéo để đặt hình dạng. Lặp lại này cho mỗi hình dạng mà bạn muốn thêm.

  Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

 5. Sau khi bạn thêm tất cả các hình dạng mà bạn muốn, hãy nhấn ESC.

Thêm văn bản vào hình dạng trong Outlook

 • Bấm chuột phải vào hình dạng mà bạn muốn thêm văn bản vào đó, bấm Thêm văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

 • Để đổi kích cỡ hình dạng, bấm vào nó, sau đó kéo núm điều khiển đổi cỡ của nó.

 • Văn bản mà bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn xoay hoặc đảo hình dạng, văn bản sẽ xoay hoặc lật cũng.

Thêm một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số vào hình dạng trong Outlook

 1. Chọn văn bản trong hình bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Trên tab thư , trong nhóm Văn bản cơ bản , bấm vào một trong các thao tác sau:

  Nút số và dấu đầu dòng của Outlook

  • Để thêm dấu đầu dòng, hãy bấm vào mũi tên kế bên dấu đầu dòng, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để thêm phần đánh số, bấm vào mũi tên kế bên đánh số, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Thêm kiểu nhanh vào hình dạng trong Outlook

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn áp dụng một kiểu nhanh mới hoặc khác đến.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh mà bạn muốn.

  Để xem thêm kiểu nhanh, hãy bấm nút Thêm Ảnh nút .

Bạn cũng có thể Thêm tô màu hoặc hiệu ứng hình dạng của bạn.

Thay đổi một hình sang hình dạng khác trong Outlook

Để thay đổi một hình sang hình dạng khác, xóa bỏ hình dạng và sau đó thêm mới.

Để thay đổi nhiều hình dạng, hãy nhấn CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

Thêm, thay đổi hoặc xóa bỏ hình dạng

Các thủ tục cho Excel, PowerPoint, Word và Outlook trong Office 2016, 2013 và 2010. Giao diện có thể khác nhau từ bất kỳ hình ảnh.

Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thêm văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

Văn bản được thêm vào trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn quay hoặc lật hình thì văn bản cũng bị quay và lật.

Kiểu nhanh là kết hợp của tùy chọn định dạng khác nhau được hiển thị trong hình thu nhỏ trong bộ sưu tập kiểu nhanh trong nhóm Kiểu hình dạng . Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ kiểu nhanh, bạn có thể thấy cách Kiểu hình dạng (hoặc kiểu nhanh) ảnh hưởng đến hình của bạn.

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn áp dụng một kiểu nhanh mới hoặc khác đến.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh mà bạn muốn.

  kiểu nhanh công cụ vẽ

  Để xem thêm kiểu nhanh, hãy bấm nút Thêm Ảnh nút .

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thay đổi thành hình dạng khác nhau.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, hãy nhấn CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm Sửa hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng , trỏ đến Thay đổi hình dạng, sau đó bấm vào hình mới mà bạn muốn.

Bấm vào hình dạng mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn phím DELETE.

Để xóa bỏ nhiều hình dạng, hãy nhấn CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng mà bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE.

Thêm hình vào tài liệu của bạn

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, hãy bấm Hình dạng.

  Ảnh tab Chèn trong Excel

 2. Bấm vào hình bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu và kéo để đặt hình dạng.

  Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tab Chèn trong Word

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm nút Thêm Ảnh nút .

 3. Bấm vào hình bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu và kéo để đặt hình dạng.

  Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

 1. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Vẽ, bấm Hình dạng.

  Ảnh tab Nhà của PowerPoint

 2. Bấm vào hình bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu và kéo để đặt hình dạng.

  Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

 1. Trên thanh công cụ đối tượng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm một hình tự động được xác định trước, chẳng hạn như một ngôi sao hoặc hình kim cương, bấm hình tự động Ảnh nút , trỏ đến một thể loại, sau đó bấm hình dạng bạn muốn.

  • Để thêm hình tròn hoặc hình vuông, bấm hình bầu dục Ảnh nút hoặc hình chữ nhật Ảnh nút .

 2. Kéo cho đến khi hình kích cỡ bạn muốn.

  Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

  Để thêm hình dạng với kích thước đã xác định trước, hãy bấm vào vị trí mà bạn muốn chèn hình dạng.

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tab Chèn trong Word

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm nút Thêm Ảnh nút .

 3. Bấm vào hình bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu và kéo để đặt hình dạng.

  Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

Thêm nhiều hình dạng vào tài liệu của bạn

Thay vì thêm hình dạng riêng biệt để tạo một hình vẽ, bạn có thể muốn tạo đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, sắp xếp của hình dạng và văn bản trong hình dạng các giá trị được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc loại bỏ hình dạng và sửa văn bản của bạn. Bạn luôn có thể thêm hình vào đồ họa SmartArt hoặc thay thế hình nếu không có bố trí là chính xác phù hợp với bạn.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Ảnh tab Chèn trong Excel

 2. Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn thêm rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 3. Bấm vào bất kỳ đâu trong tài liệu, sau đó kéo để đặt hình dạng. Lặp lại này cho mỗi hình dạng mà bạn muốn thêm.

  Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

 4. Sau khi bạn thêm tất cả các hình dạng mà bạn muốn, hãy nhấn ESC.

Thay vì thêm hình dạng riêng biệt để tạo một hình vẽ, bạn có thể muốn tạo đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, sắp xếp của hình dạng và văn bản trong hình dạng các giá trị được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc loại bỏ hình dạng và sửa văn bản của bạn. Bạn luôn có thể thêm hình vào đồ họa SmartArt hoặc thay thế hình nếu không có bố trí là chính xác phù hợp với bạn.

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tab Chèn trong Word

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm nút Thêm Ảnh nút .

 3. Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn thêm rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 4. Bấm vào bất kỳ đâu trong tài liệu, sau đó kéo để đặt hình dạng. Lặp lại này cho mỗi hình dạng mà bạn muốn thêm.

  Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

 5. Sau khi bạn thêm tất cả các hình dạng mà bạn muốn, hãy nhấn ESC.

Thay vì thêm hình dạng riêng biệt để tạo một hình vẽ, bạn có thể muốn tạo đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, sắp xếp của hình dạng và văn bản trong hình dạng các giá trị được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc loại bỏ hình dạng và sửa văn bản của bạn. Bạn luôn có thể thêm hình vào đồ họa SmartArt hoặc thay thế hình nếu không có bố trí là chính xác phù hợp với bạn.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, bấm vào Hình dạng.

  Ảnh tab Nhà của PowerPoint

 2. Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn thêm rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 3. Bấm vào bất kỳ đâu trong tài liệu, sau đó kéo để đặt hình dạng. Lặp lại này cho mỗi hình dạng mà bạn muốn thêm.

  Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

 4. Sau khi bạn thêm tất cả các hình dạng mà bạn muốn, hãy nhấn ESC.

 1. Trên thanh công cụ đối tượng , hãy bấm hình tự động Ảnh nút .

 2. Trỏ đến một thể loại, trỏ đến đường chấm chấm, sau đó kéo để làm nổi menu.

 3. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn chèn, sau đó kéo cho đến khi hình là kích cỡ bạn muốn. Lặp lại bước này cho mỗi hình dạng mà bạn muốn thêm.

 4. Sau khi bạn thêm tất cả các hình dạng mà bạn muốn, hãy nhấn ESC.

Thay vì thêm hình dạng riêng biệt để tạo một hình vẽ, bạn có thể muốn tạo đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, sắp xếp của hình dạng và văn bản trong hình dạng các giá trị được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc loại bỏ hình dạng và sửa văn bản của bạn. Bạn luôn có thể thêm hình vào đồ họa SmartArt hoặc thay thế hình nếu không có bố trí là chính xác phù hợp với bạn.

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tab Chèn trong Word

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm nút Thêm Ảnh nút .

 3. Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn thêm rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 4. Bấm vào bất kỳ đâu trong tài liệu, sau đó kéo để đặt hình dạng. Lặp lại này cho mỗi hình dạng mà bạn muốn thêm.

  Để tạo một hình vuông hoàn hảo hoặc hình tròn (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn kéo.

 5. Sau khi bạn thêm tất cả các hình dạng mà bạn muốn, hãy nhấn ESC.

Thêm văn bản vào hình dạng trong Office 2007

 • Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thêm văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

 • Để đổi kích cỡ hình dạng, bấm vào nó, sau đó kéo núm điều khiển đổi cỡ của nó.

 • Văn bản mà bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn xoay hoặc đảo hình dạng, văn bản sẽ xoay hoặc lật cũng.

 • Bấm chuột phải vào hình dạng mà bạn muốn thêm văn bản vào đó, bấm Thêm văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

 • Để đổi kích cỡ hình dạng, bấm vào nó, sau đó kéo núm điều khiển đổi cỡ của nó.

 • Văn bản mà bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn xoay hoặc đảo hình dạng, văn bản sẽ xoay hoặc lật cũng.

 • Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thêm văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

 • Để đổi kích cỡ hình dạng, bấm vào nó, sau đó kéo núm điều khiển đổi cỡ của nó.

 • Văn bản mà bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn xoay hoặc đảo hình dạng, văn bản sẽ xoay hoặc lật cũng.

 • Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thêm văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

 • Để đổi kích cỡ hình dạng, bấm vào nó, sau đó kéo núm điều khiển đổi cỡ của nó.

 • Văn bản mà bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn xoay hoặc đảo hình dạng, văn bản sẽ xoay hoặc lật cũng.

 • Bấm chuột phải vào hình dạng mà bạn muốn thêm văn bản vào đó, bấm Thêm văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

 • Để đổi kích cỡ hình dạng, bấm vào nó, sau đó kéo núm điều khiển đổi cỡ của nó.

 • Văn bản mà bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn xoay hoặc đảo hình dạng, văn bản sẽ xoay hoặc lật cũng.

Thêm một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số vào hình dạng trong Office 2007

 1. Chọn văn bản trong hình bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Trên thanh công cụ Mini, bấm vào mũi tên kế bên dấu đầu dòng và đánh số, sau đó bấm dấu đầu dòng và đánh số.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm dấu đầu dòng, bấm vào tab Dấu đầu dòng rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm phần đánh số, bấm vào tab Đánh số rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

 1. Trên tab thư , trong nhóm Văn bản cơ bản , bấm vào một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Thư Outlook

 2. Chọn văn bản trong hình bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  • Để thêm dấu đầu dòng, hãy bấm vào mũi tên kế bên dấu đầu dòng, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để thêm phần đánh số, bấm vào mũi tên kế bên đánh số, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

 1. Chọn văn bản trong hình bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Trên thanh công cụ Mini, bấm vào mũi tên kế bên dấu đầu dòng và đánh số, sau đó bấm dấu đầu dòng và đánh số.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm dấu đầu dòng, bấm vào tab Dấu đầu dòng rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm phần đánh số, bấm vào tab Đánh số rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

 1. Chọn văn bản trong hình bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Trên thanh công cụ định dạng , bấm vào một trong các thao tác sau:

  • Để thêm dấu đầu dòng, hãy bấm dấu đầu dòng Hình ảnh nút dấu đầu dòng .

  • Để thêm phần đánh số, hãy bấm đánh số Ảnh Nút .

 1. Chọn văn bản trong hình bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm vào một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Nhà của Word

  • Để thêm dấu đầu dòng, hãy bấm vào mũi tên kế bên dấu đầu dòng, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để thêm phần đánh số, bấm vào mũi tên kế bên đánh số, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Thêm kiểu nhanh vào hình dạng trong Office 2007

Ghi chú: Kiểu nhanh được chỉ sẵn dùng trong các chương trình Bản phát hành Office 2007 : Excel, Outlook, Word và PowerPoint.

Kiểu nhanh là kết hợp của tùy chọn định dạng khác nhau được hiển thị trong hình thu nhỏ trong bộ sưu tập kiểu nhanh trong nhóm Kiểu hình dạng . Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ kiểu nhanh, bạn có thể thấy cách Kiểu hình dạng (hoặc kiểu nhanh) ảnh hưởng đến hình của bạn.

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn áp dụng một kiểu nhanh mới hoặc khác đến.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh mà bạn muốn.

  Để xem thêm kiểu nhanh, hãy bấm nút Thêm Ảnh nút .

Bạn cũng có thể Thêm tô màu hoặc hiệu ứng hình dạng của bạn.

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn áp dụng một kiểu nhanh mới hoặc khác đến.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh mà bạn muốn.

  Để xem thêm kiểu nhanh, hãy bấm nút Thêm Ảnh nút .

Bạn cũng có thể Thêm tô màu hoặc hiệu ứng hình dạng của bạn.

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn áp dụng một kiểu nhanh mới hoặc khác đến.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh mà bạn muốn.

  Để xem thêm kiểu nhanh, hãy bấm nút Thêm Ảnh nút .

Bạn cũng có thể Thêm tô màu hoặc hiệu ứng hình dạng của bạn.

Thay đổi một hình sang hình dạng khác trong Office 2007

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thay đổi thành hình dạng khác nhau.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, hãy nhấn CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm Sửa hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng , trỏ đến Thay đổi hình dạng, sau đó bấm vào hình mới mà bạn muốn.

  Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

Để thay đổi một hình sang hình dạng khác, xóa bỏ hình dạng, sau đó thêm mới.

Để thay đổi nhiều hình dạng, hãy nhấn CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thay đổi thành hình dạng khác nhau.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, hãy nhấn CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm Sửa hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng , trỏ đến Thay đổi hình dạng, sau đó bấm vào hình mới mà bạn muốn.

  Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

 1. Bấm hình tự động mà bạn muốn thay đổi.

  Để thay đổi nhiều hình tự động, hãy nhấn CTRL trong khi bạn bấm vào hình tự động mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên menu sắp xếp , trỏ đến Thay đổi hình tự động, trỏ đến một thể loại, sau đó bấm vào hình mới mà bạn muốn.

Để thay đổi một hình sang hình dạng khác, xóa bỏ hình dạng và sau đó thêm mới.

Để thay đổi nhiều hình dạng, hãy nhấn CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Chèn SVG hình ảnh và biểu tượng trong Office 2016

Thể sáng tạo với mô hình 3D

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×