Thêm thẻ đánh dấu điểm đáng quan tâm trong clip âm thanh và video

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm thẻ đánh dấu để cho biết điểm đáng quan tâm trong clip âm thanh hoặc video. Thẻ đánh dấu có thể dùng để kích hoạt hiệu ứng hoạt hình hoặc để đánh dấu vị trí cụ thể để nhảy đến trong video.

Thẻ đánh dấu cũng có thể hữu ích trong khi bạn chuyển tải bản trình bày, khi bạn cần tìm ra điểm cụ thể trong một clip video hoặc âm thanh nhanh chóng.

Đây là ví dụ về thẻ đánh dấu Hiển thị vị trí để cắt tỉa đầu của một video clip.

Thêm thẻ đánh dấu

Đây là một thẻ đánh dấu cho thấy vị trí để cắt xén clip âm thanh đầu.

Thẻ đánh dấu

Thêm thẻ đánh dấu

 1. Trên trang chiếu, hãy bấm vào clip âm thanh hoặc video.

 2. Trong các điều khiển âm thanh hoặc video dưới clip, hãy bấm phát.

 3. Khi clip âm thanh chạy tới chỗ mà bạn muốn cắt, hãy bấm Tạm dừng.

 4. Để cho biết điểm đáng quan tâm, bạn làm một trong các thao tác sau:

  • Video clip:    Bên dưới Công cụ Video, trên tab phát lại , trong nhóm thẻ đánh dấu , bấm Thêm thẻ đánh dấu.

  • Clip âm thanh:    Bên dưới Công cụ âm thanh, trên tab phát lại , trong nhóm thẻ đánh dấu , bấm Thêm thẻ đánh dấu.

Loại bỏ thẻ đánh dấu

 1. Trong đường thời gian, định vị và bấm thẻ đánh dấu mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Video clip:    Bên dưới Công cụ Video, trên tab phát lại , trong nhóm thẻ đánh dấu , bấm Loại bỏ thẻ đánh dấu.

  • Clip âm thanh:    Bên dưới Công cụ âm thanh, trên tab phát lại , trong nhóm thẻ đánh dấu , bấm Loại bỏ thẻ đánh dấu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×