Thêm thương hiệu công ty của bạn vào trang Đăng Nhập của Office 365

Bạn hiện đã có thể sử dụng đăng ký Azure Active Directory (AD) đi kèm với đăng ký Office 365 của mình để tùy chỉnh trang đăng nhập mà người dùng nhìn thấy.

Thêm thương hiệu công ty vào trang đăng nhập và các trang trong Pa-nen Truy nhập của bạn

Nếu bạn có đăng ký trả phí cho Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online, Enterprise Mobility Suite hoặc dịch vụ Microsoft khác, bạn sẽ có đăng ký Azure Active Directory miễn phí. Bạn có thể sử dụng Azure Active Directory để tạo và quản lý các tài khoản người dùng và tài khoản nhóm cũng như thêm thương hiệu công ty vào trang của mình. Để kích hoạt đăng ký này và truy nhập vào Cổng thông tin Microsoft Azure Management, bạn phải hoàn thành quy trình đăng ký một lần. Sau đó, bạn có thể truy nhập Azure Active Directory từ dịch vụ Microsoft sử dụng giải pháp này. Để được hướng dẫn cách đăng ký Office 365, hãy xem Đăng ký Azure Active Directory miễn phí và xem Quản lý thư mục cho đăng ký Office 365 của bạn trong Azure để được hướng dẫn quản lý chung.

Hình sau đây hiển thị những phần trên trang đăng nhập có thể được sửa đổi trong Azure.

Các vùng của trang đăng nhập Office 365 mà bạn có thể tùy chỉnh.
  1. Hình minh họa lớn và/hoặc màu nền của hình

  2. Logo biểu ngữ

  3. Bạn cũng có thể thêm văn bản vào khu vực này

Ngoài trang đăng nhập, bạn có thể tùy chỉnh trang Panel Truy nhập trong Azure.

Nếu bạn đã sẵn sàng thêm thương hiệu, hãy khám phá các tùy chọn tùy chỉnh trong bộ nội dung Azure: Thêm thương hiệu công ty vào các trang Đăng nhập và Panel Truy nhập.

Xem Thêm

Tùy chỉnh giao diện Office 365 cho tổ chức của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×