Thêm tệp vào cuộc họp Skype for Business

Thêm tệp vào cuộc họp Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đôi khi bạn cần cung cấp bản phân phát hoặc tệp đến những người dự cuộc họp của mình, chẳng hạn như bản sao của bản trình bày mà bạn đang chia sẻ hay tài liệu mà họ cần xem lại. Bạn có thể tải tệp trực tiếp lên cuộc họp của mình trước, sau đó những người khác trong cuộc họp có thể tải xuống máy tính của họ.

Bạn có thể thực hiện thao tác này ngay sau khi bạn đã lên lịch cuộc họp. Chỉ cần đăng nhập vào cuộc họp của bạn và thêm các bản phân phát.

Đính kèm một tệp vào cuộc họp

  1. Tạm ngừng trên biểu tượng bản trình bày (màn hình) và bấm Thêm Phần đính kèm.

  2. Duyệt đến tệp bạn muốn cho phép tải xuống, rồi bấm Mở.

  3. Bấm Quản lý Phần đính kèm > Cho phép để chọn người có thể tải tệp về hoặc loại bỏ tệp.

Sau đó người dự cuộc họp có thể tải xuống tệp từ menu bản trình bày trên tùy chọn Quản lý Phần đính kèm > Thêm.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Preload phần đính kèm cho cuộc họp Skype for Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×