Thêm tài khoản trong Office Mobile cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thêm tài khoản cá nhân và công ty hoặc trường học để bạn có thể lưu trữ và làm việc với tệp trực tuyến và truy nhập tệp từ các thiết bị khác.

Ghi chú: 

  • Nếu dùng Windows 10 Mobile, bạn có thể truy nhập menu tệp từ góc trên cùng bên trái màn hình.

  • Menu Tệp trong Word cho Win Phone 10

  1. Hãy đi đến Tệp > Thiết đặt, và gõ nhẹ Tài khoản.

  2. Gõ nhẹ Thêm tài khoản.

    Các tài khoản mà bạn đã thêm vào cũng sẽ được liệt kê ở đây.

  3. Chọn loại tài khoản mà bạn muốn để thêm, Tài khoản Microsoft hoặc Tài khoản công ty hoặc trường học.

    Chọn loại tài khoản mà bạn muốn thêm

  4. Trên biểu mẫu đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản mà bạn muốn thêm, rồi gõ nhẹ Đăng nhập.

Khi đã đăng nhập, bạn có thể tải lên hoặc làm việc với tệp trong tài khoản đó. Bạn cũng vẫn có thể lưu tệp vào thiết bị của mình.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×